Begeleiden zorgvrager les 6

Begeleiden zorgvrager les 6
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Begeleiden zorgvrager les 6

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen Les 6
Je kunt uitleggen hoe je in je begeleiding rekening houdt met diversiteit en eigenheid;
je kunt benoemen hoe persoonlijke omstandigheden (gezondheid, pijn, verlies) van invloed zijn op de begeleiding van zorgvragers. 

Slide 2 - Tekstslide

Programma vandaag
 • Terugblik vorige les
 • Theorie zelfstandig doornemen
 • Behandelen theorie
 • Verwerkingsopdracht Thieme maken


Slide 3 - Tekstslide

Naar welke groepen kun je zorgvragers indelen?

Slide 4 - Woordweb
Als verzorgende kun je zv. op diverse manieren in groepen indelen:
 • naar hun levensfase;
 • naar hun ziektebeeld of beperking;
 • naar hun opvattingen over levensbeschouwing;
 • naar het (probleem)gedrag dat ze vertonen.Slide 5 - Tekstslide

neem door uit de theorie
Module 3, hoofdstuk 2: paragraaf 2.3: rekening houden met diversiteit
                                               


timer
15:00

Slide 6 - Tekstslide

Wat is diversiteit?

Slide 7 - WoordwebDiversiteit:
grote verschillen op het gebied van afkomst, leeftijd, identiteit, 
nationaliteit, seksuele geaardheid, religie, taalgebruik, gewoonten, waarden 
en normen.


Slide 8 - Tekstslide

Rekening houden met diversiteit

In gezondheidszorg krijg je te maken met diversiteit van zorgvragers. 

Diversiteit: grote verschillen op het gebied van afkomst, leeftijd, identiteit, 
nationaliteit, seksuele geaardheid, religie, taalgebruik, gewoonten, waarden 
en normen..

Binnen eigen team: Collega's die een heel andere achtergrond hebben dan jij en
waardoor samenwerken soms vaker uitdaging kan zijn.

Respectvolle, open en niet-oordelende houding is belangrijk
Verdiep je in de wereld van de ander, in de gewoonten en het gedachtegoed, 
toon interesse, stel open vragen en accepteer verschillen.

Slide 9 - Tekstslide

Diversiteit in de zorg:

1. Culturele diversiteit
Hoe meer mensen verschillen, hoe groter de kans op miscommunicatie. Als verzorgende houd je rekening met de volgende gebieden:
 • macht of gelijkheid
 • man-vrouw relaties
 • individu of groep
 • eer en schande
 • betekenis en manier van communiceren
 • rituelen rond geboorten, ziekte en sterven

Slide 10 - Tekstslide


2. Diversiteit in levensbeschouwing

 • Levensbeschouwing = visie van een mens op het leven, betekenis en waarde van het leven en hoe het geleefd moet worden. 
 • De levensbeschouwing van zv is erg bepalend voor hoe hij omgaat met gezondheid, ziekte en beperkingen en de dood. bv pijnbestrijding, palliatieve sedatie of euthanasie. --> Voorbeelden....?!Slide 11 - Tekstslide

3. Diversiteit in seksuele en genderidentiteit
In Nederland staat het mensen voor een groot deel vrij om hun leven in te richten naar hun seksuele identiteit (tot wie ze zich aangesproken voelen) en genderidentiteit (iemands gevoelde overtuiging een man of vrouw te zijn).

 

Slide 12 - Tekstslide

De afkorting LHBTIQAP 

- Lesbisch - vrouwen die zich seksueel aangetrokken voelen tot vrouwen.
- Homoseksueel - mannen die zich seksueel aangetrokken voelen tot mannen. 
- Biseksueel - mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot mannen en vrouwen. 
- Transgender - mensen bij wie het geslacht niet overeenkomt met hun genderidentiteit. 
-Intersekse conditie - aangeboren conditie waarbij het lichaa afwijkt van wat medici als mannelijk of vrouwelijk beschouwen. 
- Queer- mensen die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen en zich niet willen identificeren als lesbisch, hetero, biseksueel of panseksueel. 
- Aseksueel- mensen die zich niet seksueel aangetrokken voelen tot anderen. 
- Panseksueel - mensen die zich niet aangetrokken voelen tot genderidentiteiten en biologische geslachten, maar die vallen op het karakter of de persoonlijkheid van de ander. 


Slide 13 - Tekstslide

Wat zijn jullie eigen ervaringen m.b.t. diversiteit in de zorg?

Slide 14 - Open vraag

Slide 15 - Video

Pauze

Slide 16 - Tekstslide

neem door uit de theorie
Module 3, hoofdstuk 2: paragraaf 2.4: rekening houden met gezondheid en beperking
                                               


timer
10:00

Slide 17 - Tekstslide

Rekening houden met gezondheid en beperking tijdens de begeleiding van zorgvragers: 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een definitie gegeven wat ziekte betekent.

=Ziekte is een afwijkende toestand van het menselijk organisme met vermindering van autonomie (zelfstandigheid) die zich uit in stoornissen, beperkingen en handicaps.

Slide 18 - Tekstslide

In de begeleiding houden we rekening met:
Lichamelijke beperking of stoornis:
Mate waarin en hoe een lichamelijke beperking of stoornis de zelfstandigheid van een zorgvrager beperkt is erg verschillend!
Voorbeelden?

Verstandelijke beperking:
ZV met zeer ernstige verstandelijke beperking leeft voornamelijk in eigen wereld en ervaart de wereld via zijn lichaam. Je zorgt er als vpk vooral voor dat zv zich prettig en veilig voelt. 

Psychiatrische aandoening:
Zv. met depressieve fasen zal bijvoorbeeld tijdens zo'n fase minder zelfredzaam zijn dan in een gezonde periode. Een zorgvrager met schizofrenie die goed ingesteld is op medicatie, kan een volwaardig en zelfstandig leven leiden

Slide 19 - Tekstslide

Ga aan de slag:
Vaardigheid: inlevingsvermogen 
vergroten

Samen doornemen!

timer
30:00

Slide 20 - Tekstslide