Hoofdstuk 8 - Ecosysteem en evenwicht

Ecosysteem en evenwicht
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Ecosysteem en evenwicht

Slide 1 - Tekstslide

8.1
Duurzaamheid
Primaire productie
Voedselconversie
Piramides van ecosystemen

Slide 2 - Tekstslide

Productie
  • Bruto primaire productie (BPP)
  • Netto primaire productie (NPP)
  • NPP = BPP - dissimilatie
  • Secundaire productie

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

8.2
Koolstofkringloop

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

1-I. Juist of onjuist? De bruto primaire productie bij algen is gelijk aan de netto primaire productie min de dissimilatie van de algen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quizvraag

1-II. Juist of onjuist? De secundaire productie bij garnalen is altijd kleiner dan de primaire productie van de algen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quizvraag

Snelle koolstofkringloop

Slide 11 - Tekstslide

Langzame koolstofkringloop

Slide 12 - Tekstslide

6-I. Juist of onjuist? Zonder broeikasgassen in de atmosfeer was de aarde 30 graden kouder.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quizvraag

6-II. Juist of onjuist? Het versterkt broeikaseffect ontstaat onder andere door meer CO2 in de atmosfeer.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quizvraag

8.3
Eutrofiëring
Stikstofkringloop
Rotting
Ammonificatie, nitrificatie, denitrificatie

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

8. Denitrificerende bacteriën maken...
A
N2
B
NO3-

Slide 18 - Quizvraag

8. Stikstofbindende bacteriën gebruiken...
A
N2
B
NO3-

Slide 19 - Quizvraag

  • Bruto en netto primaire productie, voedselconversie
  • Piramides van ecosystemen
  • Koolstofkringloop, versterkt broeikaseffect
  • Stikstofkringloop, ammonificatie, nitrificatie, uitspoeling, denitrificatie, eutrofiëring

Slide 20 - Tekstslide