Introductie wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek doen (H3)

Vandaag
  • Introductie wetenschappelijk onderzoek
  • Start practicum bacteriekweek
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Onderzoek doen (H3)

Vandaag
  • Introductie wetenschappelijk onderzoek
  • Start practicum bacteriekweek

Slide 1 - Tekstslide

Een stukje planning

Slide 2 - Tekstslide

Wetenschappelijk onderzoek
In de biologie is onderzoek bijna altijd experimenteel 

En bij zo'n experiment hoort een wetenschappelijk verslag

Slide 3 - Tekstslide

Onderzoeksvraag
Een goed onderzoek begint met een onderzoeksvraag
  • Open vraag
  • Te beantwoorden met het onderzoek dat je uitvoert

Slide 4 - Tekstslide

Een onderzoeksvraag


Wat is het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele in bepaalde tijd of situatie?

Slide 5 - Tekstslide

Variabelen
Onafhankelijke variabele
De oorzaak, deze variabele kun je veranderen

Afhankelijke variabele 
Het gevolg, verandert door de invloed van de onafhankelijke variabele

Slide 6 - Tekstslide

Wetenschappelijk onderzoek

Hypothese

Slide 7 - Tekstslide

Hypothese
Een mogelijke verklaring voor de gevonden resultaten, die je helpt bepalen hoe je het onderzoek moet uitvoeren
  1. Gebaseerd op kennis uit eerder literatuuronderzoek
  2. Noem zowel de onafhankelijke als de afhankelijke variabele
  3. De hypothese is altijd toetsbaar, anders kun je niet achterhalen of het juist of onjuist is!
  4. De hypothese zelf bevat geen verklaring


Slide 8 - Tekstslide

Wetenschappelijk onderzoek

Methode

Slide 9 - Tekstslide

Slechts één factor varieert
De regel bij experimenteel onderzoek is dat er steeds maar één factor/variabele mag verschillen.

Waarom?

Slide 10 - Tekstslide

Controle experiment
Is een experiment om mee aan te tonen dat er geen andere factoren zijn die invloed hebben op de resultaten van het experiment. 

= blanco


Slide 11 - Tekstslide

Experiment
Voorbeeld:
Groeien planten sneller met muziek? 

Doel: verband tussen oorzaak-gevolg

Oorzaak: muziek 
Gevolg: plantengroei 

Controle: geen muziek
Slide 12 - Tekstslide

Welke groep planten is het controle experiment?
A
De planten met muziek
B
De planten zonder muziek

Slide 13 - Quizvraag

groeisnelheid

muziek

onafhankelijke variabele
afhankelijke variabele

Slide 14 - Sleepvraag

Bedenk een variabele die constant gehouden is in beide groepen planten.

Slide 15 - Open vraag

Wat zet je op de X-as als je de gegevens zou uitzetten in een grafiek?
A
De groeisnelheid
B
Wel/geen muziek
C
De tijd
D
Maakt niet uit

Slide 16 - Quizvraag

Onthoud:Wat je weet: x-as
Wat je meet: y-as

Wat je weet = onafhankelijke variabele

Wat je meet = afhankelijke variabele

Slide 17 - Tekstslide

Voorbereiden practicum bacteriekweek
Lees het practicum bacteriekweek op Classroom

Bedenk voor dit practicum:
- Wat de onafhankelijke variabele is?
- Wat de afhankelijke variabele is?
- Wat de controle-proef is?

Slide 18 - Tekstslide