Samenvatting H7 Materialen

Planning
Vandaag: 
Herhaling H7

Deze week: 
Prakticum + diagnostische toets H7
Volgende week:
Bespreken toets H7 en H4 + PTA H4 en H7 (16 mrt)


1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Planning
Vandaag: 
Herhaling H7

Deze week: 
Prakticum + diagnostische toets H7
Volgende week:
Bespreken toets H7 en H4 + PTA H4 en H7 (16 mrt)


Slide 1 - Tekstslide

Samenvatting H7
Materialen

Slide 2 - Tekstslide

Materialen
Hout - verspaanbaar

Glas

Polyetheen - LDPE en HDPE

Composiet (kunststof met vezel)

Slide 3 - Tekstslide

Productieproces
Grondstoffen uit de natuur halen
Grondstoffen chemisch bewerken
Halffabricaten maken

Eindproduct maken

Recyclen

Slide 4 - Tekstslide

Afval scheiden
Afval kun je scheiden in :
 glas * papier *  plastic
gft *  kca * kleiding

Verschil Recylen en Hergebruik

Slide 5 - Tekstslide

Rekenen met percentage's

Opgave: In totaal wordt er per persoon jaarlijks 140 kilo gft afval weggegooid. 
               Daarvan wordt 87 kg via de gft-container gescheiden ingeleverd. 
               Hoeveel procent gft-afval wordt er via de gft-container ingeleverd?

 • Gevraagd: percentage gft-afval ingeleverd
 • Percentage gft-afval = gft-afval ingeleverd : totaal gft-afval  x 100%
 • Percentage gft-afval = 87 : 140 x 100% = 62,1 % 

massa (g)          ||  140  ||   1  ||  87
Percentage %  ||  100  ||      ||

Slide 6 - Tekstslide

 Dichtheid:  Hoe kan je dichtheid uitrekenen
Volume bepalen:
 • Onderdompelmethode / Wiskundig
Massa bepalen:
 • Weegschaal / Balans

Slide 7 - Tekstslide

Voorbeeld
Bereken de dichtheid van het blokje, en kijk in de binas van welk materiaal dit is gemaakt?
 • m = 324 g ; 
 • V = 4 x 3 x 10 = 120 ml = 120 cm3 
 • Dichtheid (ρ) = ? g/cm3
 • Formule:        ρ = m:V 
 • uitwerking:      = 324 : 120  = 2,70 g/cm3 
 • Opzoeken in de binas 15
 • Het blokje is van aluminium.

Slide 8 - Tekstslide

10 min zelfstandig werken (K)
Maak alle opgaven van H7.4 verder af (p. 174)

Daarna: Quiz H7
timer
10:00

Slide 9 - Tekstslide

Welke van de onderstaande materialen is een geleider?
A
Rubber
B
Koper
C
plastic
D
hout

Slide 10 - Quizvraag

Waarom wordt bij topsport van carbon materialen gebruikt.
A
Het is licht
B
Het is goedkoop
C
De dichtheid is klein
D
Het is mooi

Slide 11 - Quizvraag

Wat zijn grondstoffen?
A
aarde
B
grondstoffen halen we uit de grond om producten mee te maken

Slide 12 - Quizvraag

Recyclen is?
A
Hergebruiken van grondstoffen
B
Toepassen van grondstoffen
C
Niet hergebruiken van grondstoffen
D
Verkopen van grondstoffen

Slide 13 - Quizvraag

Wat moet je nooit bij het overige afval gooien?
A
Batterijen
B
Bestrijdingsmiddelen
C
Medicijnen
D
Al deze stoffen

Slide 14 - Quizvraag

Bekijk de afbeelding hiernaast goed! Tot welke groep afval behoort aceton?
A
GFT
B
KCA
C
Overig
D
Dat kun je hieruit niet op maken

Slide 15 - Quizvraag

Wat is de formule van dichtheid?
A
𝛒 = m ・ V
B
𝛒 = m/V
C
𝛒 = V/m
D
𝛒 = g/cm²

Slide 16 - Quizvraag

De eenheid van dichtheid is...
A
g/cm3
B
cm3/g
C
g
D
cm3

Slide 17 - Quizvraag

Een blokje heeft een massa van 5 gram en een volume van 2 cm3. Bereken de dichtheid.
A
5 g/cm3
B
10 g/cm3
C
7 g /cm3
D
2,5 g/cm3

Slide 18 - Quizvraag

Een voorwerp heeft een massa van 20 gram en een volume van 10 cm3. Bereken de dichtheid.
A
200 g/cm3
B
2 g/cm3
C
0,5 g/cm3
D
10 g/cm3

Slide 19 - Quizvraag

Aan de slag (K)
Maak alle opgaven van H7.4 verder af (p. 174)

Donderdag: Diagnostische toets H7
timer
10:00

Slide 20 - Tekstslide

Aan de slag (GT)
Maak alle opgaven van H7.4 verder af (p. 176)
Maak "test jezelf" H7

Volgende les: Practicum proef 3

Slide 21 - Tekstslide