cross

§4 Moeten we de verschillen opheffen?

Pluriforme Samenleving
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Pluriforme Samenleving

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deze les
 • Terugblik
 • Hoe samen te leven: visies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

>>Terugblik<<
Hoe is Nederland pluriform geworden?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

§4 Moeten we de verschillen opheffen?
 • Ethnische groep 
 • Samenlevingsvormen: integratie, segregatie, assimilatie
   (voor- en nadelen) 
 • Samenlevingsvormen: salad bowl, melting pot 
 • Respect 
 • Sociaal-economische factoren en sociaal-culturele factoren 
 • Sociaal milieu 
 • Integratiebeleid door de jaren heen 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

segregatie?
Een baan is de beste manier om te integreren. Daarom willen wij de sociale zekerheid voor migranten beperken. Als mensen te snel in een uitkering belanden, lopen zij een langdurige achterstand op. Dat vinden wij niet eerlijk. 
Samen wonen in gemengde wijken, samen naar school op gemengde scholen en samen werken en bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst.
Integratie verloopt het beste via (vrijwilligers)werk of stage en het eigen maken van taal en burgerschapswaarden gaat het beste als je die direct in de praktijk kun toepassen en ontwikkelen. 
Vóór het invoeren van een acceptatiemonitor in plaats van de integratiemonitor, zodat het acceptatiegehalte van de samenleving ieder jaar wordt onderzochtVóór het invoeren van een Minister van Wederzijdse Acceptatie
Invoering van de Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW). Bij schending van deze waarden volgt een waarschuwing en een boete; na een tweede waarschuwing volgt sluiting, beëindiging van de activiteiten en strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke functionarissen.
ChristenUnie
DENK
Forum voor Democratie
VVD
SP

Slide 6 - Sleepvraag

Interessant is te wijzen op de nadruk op integratie als wederzijdse inspanning of 'aanpassen aan'. 
Rijksoverheid

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Integratie voor alle partijen hetzelfde?
assimilatie - integratie - segregatie
Alle politieke partijen spreken van 'integratie'.
Betekent integratie voor alle politiek partijen hetzelfde?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


A
assimilatie
B
segregatie
C
integratie

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


A
assimilatie
B
segregatie
C
integratie

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


A
assimilatie
B
segregatie
C
integratie

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


A
assimilatie
B
segregatie
C
integratie

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Integratie:

A
assimilatie
B
segregatie
C
integratie

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Integratie voor alle partijen hetzelfde?
assimilatie - integratie - segregatie
Alle politieke partijen spreken van 'integratie'.
Betekent integratie voor alle politiek partijen hetzelfde?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SALAD BOWL (naast elkaar ^ ) - MELTING POT (nieuwe cultuur)
MELTING POT

Integratie zorgt voor nieuwe cultuur

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Is integratie belangrijk voor
sociale cohesie? Waarom wel/niet?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is nodig
voor integratie?

Slide 17 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

§4 Moeten we de verschillen opheffen?
 • Ethnische groep 
 • Samenlevingsvormen: integratie, segregatie, assimilatie
   (voor- en nadelen) 
 • Samenlevingsvormen: salad bowl, melting pot 
 • Respect 
 • Sociaal-economische factoren en sociaal-culturele factoren 
 • Sociaal milieu 
 • Integratiebeleid door de jaren heen 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies