5 Verbranding

1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Drie brandvoorwaarden:

Slide 2 - Tekstslide

Branddriehoek
- brandstof
- zuurstof
- ontbrandingstemperatuur

Zonder 1 van de 3 brand-voorwaarden, is verbranding niet mogelijk of stopt de verbranding.

Slide 3 - Tekstslide

reactieverschijnselen bij verbranding snelle verbranding
  1. ontstaan van warmte
  2. vlammen =brandend gas
  3. soms rook(= gas +vaste deeltjes)
  4. soms vonken(=vaste gloeiende deeltjes)
  5. vaak as
  6. (een explosie is een supersnelle verbranding waarbij veel gas ontstaat)

Slide 4 - Tekstslide

Vlammen
Vlammen laten zien dat de 
stof die brand gasvormig is. 

De verbrandingsreactie van het gas vindt in de vlammen plaats.

Slide 5 - Tekstslide

Rook
Rook is een mengsel van lucht, hete verbrandingsgassen en kleine deeltjes vaste stof. 

Rook is goed zichtbaar als er veel kleine deeltjes in zitten.  

Slide 6 - Tekstslide

Vonken
Vonken zijn vaste deeltjes die zo heet zijn gewoorden dat ze zelf zijn gaan gloeien. 

Slide 7 - Tekstslide

Vonken tijdens het vreugdevuur in Scheveningen bij de jaarwisseling in 2019. 

Slide 8 - Tekstslide

As
Vaak blijft er as achter. As bestaat uit stoffen die niet of moeilijk branden. Of verbrandingsproducten die niet met de rook zijn meegevoerd. 

Slide 9 - Tekstslide

Reagens
Om de verbrandingsproducten die ontstaan te bewijzen kan er gebruik gemaakt worden van een reagens: een stof die een andere stof kan aantonen.

Er ontstaat dus bijna altijd CO2. Dit kun je aantonen met helder kalkwater.

Slide 10 - Tekstslide

Water is ook een veel ontstane stof bij verbrandingen. Dit kun je aantonen met wit kopersulfaat. 

Reagens                     Aan te tonen stof        Waarneming

Helder kalkwater                 CO2                       wordt troebel
Wit kopersulfaat                  H2O                      wordt blauw

Slide 11 - Tekstslide

8.2 Blussen

Slide 12 - Tekstslide

Voorwaarden voor een brand?

Slide 13 - TekstslideOm te blussen dus 1 van de voorwaarden wegnemen!

Slide 14 - Tekstslide

0

Slide 15 - Video

0

Slide 16 - Video

Kies de juiste blusmethode!
Normale brand: blussen door temperatuur te verlagen: water
Olie/Vet brand: blussen door zuurstof weg te halen: poeder/blusdeken/explosie ernaast

Slide 17 - Tekstslide

Welk onderdeel uit de branddriehoek probeerde je met behulp van water weg te halen.
A
Warmte
B
Brandstof
C
Zuurstof

Slide 18 - Quizvraag

Welk onderdeel uit de branddriehoek probeerde je met behulp van schuim weg te halen?
A
Warmte
B
Brandstof
C
Zuurstof

Slide 19 - Quizvraag

Ik blaas een kaars uit. Welk onderdeel van de branddriehoek haal ik hier weg?
A
Brandstof
B
Zuurstof
C
Ontbrandings-temperatuur

Slide 20 - Quizvraag

Ik zet een potje over een brandende kaars. De kaars gaat uit. Welk onderdeel van de branddriehoek haal ik weg?
A
Brandstof
B
Zuurstof
C
Ontbrandings-temperatuur

Slide 21 - Quizvraag

timer
1:30
Verbranding

Slide 22 - Woordweb

Wat is er nodig voor een verbranding?

Slide 23 - Open vraag

Reactieschema
Alle verbrandingsreacties kun je met hetzelfde reactieschema weergeven:

Brandstof + zuurstof -> verbrandingsproducten

Slide 24 - Tekstslide

Oxiden
Als je iets verbrand, gaat het een verbinding met zuurstof aan. Verbindingen van een element met zuurstof worden oxiden genoemd. 

Slide 25 - Tekstslide

5.3 Volledige verbranding

Slide 26 - Tekstslide

Volledige verbranding methaan
CH4 

Slide 27 - Tekstslide

CH4 + O2

Slide 28 - Tekstslide

CH4 + O2 --> CO2 + H2O
Kloppend maken:

CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H2O

Slide 29 - Tekstslide

CH4 + O2 --> CO2 + H2O
Kloppend maken:

CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H2O

Slide 30 - Tekstslide

Onvolledige verbranding van methaan

Onvolledige verbanding: 
  • er is te weinig zuurstof!
  • er ontstaat C ipv CO2. Of er ontstaat zelf CO (koolstofmono-oxide)!!!!

Slide 31 - Tekstslide

Onvolledige verbranding methaan

CH4 + O2 --> C + 2H2O
2CH4 + 3O2 --> 2CO + 4H2O

Slide 32 - Tekstslide

5.5 Vuile lucht

Slide 33 - Tekstslide

0

Slide 34 - Video

0

Slide 35 - Video

Gevolgen

Slide 36 - Tekstslide

Bij verbranding van brandstoffen kunnen ook zwaveldioxide en stikstofoxiden ontstaan.
Deze kunnen met water en zuurstof reageren tot zwavelzuur en salpeterzuur. Dit is zure regen.

Slide 37 - Tekstslide