1.3 Practicum

1.3 Veiligheid in het practicum lokaal..
Boek, laptop en etui op tafel. 
Leerdoelen voor deze les noteren
 • Je kent de veiligheidsregels in het lab en kunt uitleggen waarom ze belangrijk zijn
 • Je weet wat pictogrammen betekenen
Aan de slag-> fluisterend overleg
Instructie
Aan de slag-> fluisterend overleg
Afsluiten van de les
timer
20:00
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

1.3 Veiligheid in het practicum lokaal..
Boek, laptop en etui op tafel. 
Leerdoelen voor deze les noteren
 • Je kent de veiligheidsregels in het lab en kunt uitleggen waarom ze belangrijk zijn
 • Je weet wat pictogrammen betekenen
Aan de slag-> fluisterend overleg
Instructie
Aan de slag-> fluisterend overleg
Afsluiten van de les
timer
20:00

Slide 1 - Tekstslide

Veiligheid........
Om samen met jullie leuke practica uit te kunnen voeren hebben we regels in dit lokaal.

Deze regels gelden altijd in het practicum lokaal!!!

Slide 2 - Tekstslide

Veiligheid.......
Regel #1

We rennen NOOIT in dit lokaal.

Je kunt dan namelijk struikelen, iemand aanstoten of ergens tegen op knallen!

Slide 3 - Tekstslide

Veiligheid......
Regel #2
In het lokaal dragen alle leerlingen een witte labjas,  veiligheidsbril en heeft men lange haren in een staart achterop de rug.

Slide 4 - Tekstslide

Veiligheid......
regel #3
We werken hier met chemische stoffen. 
Eet en drink dan ook niet in dit lokaal, was altijd goed je handen.

Slide 5 - Tekstslide

Veiligheid.......
regel #4

Je mag de gasbrander pas aansteken als je hebt laten zien dat je dit volgens protocol kan doen en je toestemming hebt van de docent.

Slide 6 - Tekstslide

Veiligheid.......
Regel #5
Als je je hand of vingers brand aan een hete vloeistof, vaste stof of gewoon aan de vlam. Loop dan rustig naar de kraan en steek je hand hier onder.
Laat je hand minimaal 10 minuten onder de lopende kraan.

Slide 7 - Tekstslide

Veiligheid..........
Mocht je een hete vloeistof, een bijtende stof over je heen krijgen of staan je kleren  in de brand. 
Stap dan onder de nood douche.

Alleen in een NOODGEVAL gebruiken!
Misbruik wordt gestraft.

Slide 8 - Tekstslide

Veiligheid......
Mocht je een hete vloeistof of een bijtende stof in je ogen krijgen. Gebruik dan de oogdouche.

Alleen in een NOODGEVAL gebruiken!
Misbruik wordt gestraft.

Slide 9 - Tekstslide

Veiligheid........
Regel #6
Mocht je zien dat iets helemaal verkeerd gaat, sla dan op de noodknop. Het gas en de stroom wordt in het lokaal afgesloten.
Waarschuw ook meteen de docent!

Alleen in een NOODGEVAL gebruiken. 
Misbruik wordt gestraft.

Slide 10 - Tekstslide

Veiligheid...........
Regel #7

Werk voorzichtig, nauwkeurig, ontspannen, veilig en.....
met plezier

Slide 11 - Tekstslide

Gevarenpictogrammen

Slide 12 - Tekstslide

Chemiekaarten

Slide 13 - Tekstslide

Grenswaarde, H-zinnen en P-zinnen
Grenswaarde: hoeveel mg van een stof in  1          lucht aanwezig mag zijn
H-zinnen: gezondheidsgevaren (Hazard)
P-zinnen: preventie (Prevention)
m3

Slide 14 - Tekstslide

Samengevat
Je kent nu acht gevarenpictogrammen
In het boek Chemiekaarten vind je infrmatie over stoffen en hoe je er veilig mee kunt werken
De grenswaarden van een stof geeft aan hoeveel mg van de stof in 1         lucht aanwezig mag zijn
m3

Slide 15 - Tekstslide

Wat betekent dit gevarensymbool NIET?
A
Schadelijk
B
Irriterend
C
Sensibilerend
D
Giftig

Slide 16 - Quizvraag


Wat betekent het gevarensymbool?
A
Schadelijk voor het milieu
B
giftig voor vissen
C
dode bomen
D
Kijk uit met vissen en bomen

Slide 17 - Quizvraag


Wat betekent het gevarensymbool?
A
Schadelijk voor het milieu
B
Brandbare stof
C
Giftig
D
Explosief

Slide 18 - Quizvraag


Wat betekent dit gevarensymbool?
A
Giftige stof
B
Dodelijk
C
Schadelijk
D
Explosief

Slide 19 - Quizvraag


Wat betekent dit gevarensymbool?
A
Sensibilerend
B
Slecht voor je hart
C
Gezondheidsgevaar op de korte termijn
D
Gezondheidsgevaar op de lange termijn

Slide 20 - Quizvraag

Een kopje met 25 g ammoniak valt om in een lokaal van
4,5 m*10 m*2,5 m (grenswaarde ammoniak is 14 mg/ )
Wordt de grenswaarde overschreden?
(hint: bereken eerst de inhoud van de kamer, bereken dan de concentratie ammoniak in lucht en trek dan je conclusie)
m3

Slide 21 - Open vraag

De gasbrander (bunsenbrander)

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Pauze vlam

 • Zichtbaar
 • Roet op glaswerk
 • Luchtregelschijf omhoog

Slide 24 - Tekstslide

Kleurloze/blauwe vlam
 • Verwarmen van (kleine) vloeistoffen
 • Luchtregelschijf half open


Slide 25 - Tekstslide

Blauwe ruisende vlam
 • Heel heet
 • Grote hoeveelheden verwarmen of metalen
 • Luchtregelschijf helemaal open.

Slide 26 - Tekstslide

Voordat je met de gasbrander gaat werken:

 1. Lab jas
 2. Bril (mag je eigen bril zijn)
 3. Haren vast
 4. Tassen op een veilige plek


Slide 27 - Tekstslide

Stappen van de gasbrander
1: Luchtregelschijf hoog en gasregelknop dicht      
2: Gasslang aansluiten     
3: Gaskraan open draaien     
4: Lucifer op afstand aan en daarna boven de brander houden     
5: Dan pas de gasregelknop open                       

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

Welke vlam heb je nodig als je iets wilt verwarmen
A
gele vlam
B
kleurloze vlam
C
ruisende vlam

Slide 32 - Quizvraag

Stel, je gaat een tijdje je vlam niet gebruiken. Welke vlam ga je dan gebruiken?
A
De kleurloze vlam
B
De gele vlam
C
De blauwe, ruizende vlam
D
Dit maakt niet uit

Slide 33 - Quizvraag

Aan de slag

 • Wat ga je doen? -> Je leerdoelen voor zelfstandig werken.         Fluisterend overleg
 • Grote ronde

 • Kleine ronde

 • Observeren
timer
20:00

Slide 34 - Tekstslide

Geef een voorbeeld van een veiligheidsregel in het lab

Slide 35 - Open vraag

Evaluatie Leerdoelen
 • Je kent de veiligheidsregels in het lab en kunt uitleggen waarom ze belangrijk zijn
 • Je weet wat pictogrammen betekenen

Slide 36 - Tekstslide

Normtempo
lezen 1.3  & maken 1.3

Slide 37 - Tekstslide