1.2 veiligheid

1.2 Veiligheid........
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

1.2 Veiligheid........

Slide 1 - Tekstslide

Veiligheid.......
Welkom in het practicum lokaal.
Zoals je kunt zien hebben we in dit lokaal de mogelijkheid om proefjes uit te voeren.

Wij vinden het altijd heel erg leuk om practicum lessen uit te voeren, maar........ wij vinden het altijd veel mooier dat alle leerlingen in dezelfde staat het lokaal verlaten als dat ze zijn binnengekomen, het liefst met iets meer kennis maar verder hetzelfde!

Slide 2 - Tekstslide

Veiligheid........
Om samen met jullie leuke practica uit te kunnen voeren hebben we regels in dit lokaal.

Deze regels gelden altijd in dit lokaal!!!

Slide 3 - Tekstslide

Veiligheid.......
Regel #1

We rennen NOOIT in dit lokaal.

Je kunt dan namelijk struikelen, iemand aanstoten of ergens tegen op knallen!

Slide 4 - Tekstslide

Veiligheid......
Regel #2
Zodra we met een practicum beginnnen zijn alle leerlingen gekleed in een witte labjas, draagt men een veiligheidsbril en heeft men lange haren in een staart achterop de rug.

Slide 5 - Tekstslide

Veiligheid.......
regel #4

Je mag de gasbrander pas aansteken als je hebt laten zien dat je dit volgens protocol kan doen en je toestemming hebt van de docent.

Slide 6 - Tekstslide

Veiligheid......
regel #3
We werken hier met chemische stoffen. 
Eet en drink dan ook niet in dit lokaal, was altijd goed je handen.

Slide 7 - Tekstslide

Veiligheid.......
Regel #5
Als je je hand of vingers brand aan een hete vloeistof, vaste stof of gewoon aan de vlam. Loop dan rustig naar de kraan en steek je hand hier onder.
Laat je hand minimaal 10 minuten onder de lopende kraan.

Slide 8 - Tekstslide

Veiligheid..........
Mocht je een hete vloeistof, een bijtende stof over je heen krijgen of staan je kleren  in de brand. 
Stap dan onder de nood douche.

Alleen in een NOODGEVAL gebruiken!
Misbruik wordt gestraft.

Slide 9 - Tekstslide

Veiligheid......
Mocht je een hete vloeistof of een bijtende stof in je ogen krijgen. Gebruik dan de oogdouche.

Alleen in een NOODGEVAL gebruiken!
Misbruik wordt gestraft.

Slide 10 - Tekstslide

Veiligheid........
Regel #6
Mocht je zien dat er iets helemaal verkeerd gaat. Sla dan op de noodknop. Het gas en de stroom wordt in het lokaal afgesloten.

Alleen in een NOODGEVAL gebruiken. 
Misbruik wordt gestraft.

Slide 11 - Tekstslide

Veiligheid.........
Regel #7

Als je in het lokaal komt, leg je je tas neer in de vensterbank en mobiel in de telefoontas en  ga je zitten op een kruk of stoel.

Slide 12 - Tekstslide

Veiligheid.......
Regel #8
Voordat we met practica beginnen geeft de docent uitleg. 
Begin pas met het practica na de uitleg en als je de uitleg echt hebt begrepen.

Slide 13 - Tekstslide

Veiligheid........
Regel #9
Met practica blijf je staan op je plek. Je kruk staat dan onder de tafel. (lokaal 0.08).
Overige lokalen geldt dat je op je stoel blijft zitten.

Slide 14 - Tekstslide

Veiligheid...........
Regel #10

Werk voorzichtig, nauwkeurig, ontspannen, veilig en.....
met plezier

Slide 15 - Tekstslide

Welke veiligheidsmaatregelen moet je nemen bij het doen van practica?
A
Labjas aan en bril op
B
Labjas aan, bril op en haren vast
C
Labjas aan, bril op, haren vast en niet eten
D
Labjas aan, bril op, haren vast, niet eten, niet onnodig lopen

Slide 16 - Quizvraag

Noem 3 veiligheidsregels die gelden in het practicumlokaal

Slide 17 - Open vraag

Gevarenpictogrammen

Slide 18 - Tekstslide

Chemiekaarten

Slide 19 - Tekstslide

Grenswaarde, H-zinnen en P-zinnen
Grenswaarde: hoeveel mg van een stof in  1          lucht aanwezig mag zijn
H-zinnen: gezondheidsgevaren (Hazard)
P-zinnen: preventie (Prevention)
m3

Slide 20 - Tekstslide

Samengevat
Je kent nu acht gevarenpictogrammen
In het boek Chemiekaarten vind je infrmatie over stoffen en hoe je er veilig mee kunt werken
De grenswaarden van een stof geeft aan hoeveel mg van de stof in 1         lucht aanwezig mag zijn
m3

Slide 21 - Tekstslide

Wat betekent dit gevarensymbool NIET?
A
Schadelijk
B
Irriterend
C
Sensibilerend
D
Giftig

Slide 22 - Quizvraag


Wat betekent het gevarensymbool?
A
Schadelijk voor het milieu
B
giftig voor vissen
C
dode bomen
D
Kijk uit met vissen en bomen

Slide 23 - Quizvraag


Wat betekent het gevarensymbool?
A
Schadelijk voor het milieu
B
Brandbare stof
C
Giftig
D
Explosief

Slide 24 - Quizvraag


Wat betekent dit gevarensymbool?
A
Giftige stof
B
Dodelijk
C
Schadelijk
D
Explosief

Slide 25 - Quizvraag


Wat betekent dit gevarensymbool?
A
Sensibilerend
B
Slecht voor je hart
C
Gezondheidsgevaar op de korte termijn
D
Gezondheidsgevaar op de lange termijn

Slide 26 - Quizvraag

Een kopje met 25 g ammoniak valt om in een lokaal van
4,5 m*10 m*2,5 m (grenswaarde ammoniak is 14 mg/ )
Wordt de grenswaarde overschreden?
(hint: bereken eerst de inhoud van de kamer, bereken dan de concentratie ammoniak in lucht en trek dan je conclusie)
m3

Slide 27 - Open vraag

Gasbrander

Slide 28 - Tekstslide

gasbrander
- tekenen en onderdelen
-veiligheid
- soorten vlammen
- aansteken film

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

pauze vlam

zichtbaar!!
roet op glaswerk
luchtregelschijf omhoog

Slide 31 - Tekstslide

werkvlam
verwarmen van vloeistoffen
luchtregelschijf half open


Slide 32 - Tekstslide

blauwe ruisende vlam
-het heetst
- om metalen mee te verhitten
- luchtregelschijf helemaal open.

Slide 33 - Tekstslide

stappen
                                   1: luchtregelschijf hoog en gasregelknop dicht      
2: gasslang aansluiten     
                                  3: gaskraan tafel 1 slag draaien = open.     
4: LUCIFER EERST AAN     
                       5 Dan pas de gasregelknop open      
6: aansteken                        

Slide 34 - Tekstslide

veiligheid
- denk na
- lab jas
- bril (mag je eigen bril zijn)
- haren vast
- tassen in de kast


Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Video

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Video

Spuitfles met water
Gedestilleerd water
Dat is kraanwater waaruit opgeloste stoffen zijn verwijderd

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Tekstslide

Welke vlam heb je nodig als je iets wilt verwarmen
A
gele vlam
B
kleurloze vlam
C
ruisende vlam

Slide 41 - Quizvraag

Samengevat
Bij een gasbrander gebruik je de gele vlam als pauzevlam, de kleurloze vlan om iets te verwarmen en de ruistende vlam om een grote hoeveelheid te verwarmen.
Gedestilleerd water is water waar opgeloste stoffen uit zijn verwijderd/

Slide 42 - Tekstslide

Experimenten
- handelingen
- waarnemingen (zintuigen)
- conclusie

Slide 43 - Tekstslide

verslag
  • Titel
  • Inleiding ( inclusief onderzoeksvraag)
  • Theorie
  • Methode (benodigdheden-werkwijze-opstelling)
  • Resulten (waarnemingen-tabel/grafiek/berekening)
  • Conclusie

Tekst

Slide 44 - Tekstslide

handeling
waarneming
conclusie
Picrinezuur is een gele vaste stof
Het picrinezuur potje is uitgedroogd
De EOD brent het potje tot ontploffing

Slide 45 - Sleepvraag

Samengevat
Je noemt de dinge.n die je doet handelingen. Wat je kunt zien, horen, voelen of ruiken zijn waarnemingen. Uit je waarnemingen kun je een conclusie trekken

Slide 46 - Tekstslide