Klas 3: Pizza verdi

Raadsel
Een vader en zijn zoon krijgen een ernstig auto-ongeluk. De vader overlijdt ter plekke, de zoon is buiten bewustzijn en ernstig gewond. Hij wordt naar het beste ziekenhuis van de regio gebracht, waar een topchirurg klaarstaat om hem te opereren. De chirurg komt de operatiekamer binnen, ziet de jongen en zegt: “Ik kan deze jongen niet opereren.” “Waarom niet?” vraagt de zuster. “Omdat het mijn zoon is!” zegt de chirurg.
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 8 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Raadsel
Een vader en zijn zoon krijgen een ernstig auto-ongeluk. De vader overlijdt ter plekke, de zoon is buiten bewustzijn en ernstig gewond. Hij wordt naar het beste ziekenhuis van de regio gebracht, waar een topchirurg klaarstaat om hem te opereren. De chirurg komt de operatiekamer binnen, ziet de jongen en zegt: “Ik kan deze jongen niet opereren.” “Waarom niet?” vraagt de zuster. “Omdat het mijn zoon is!” zegt de chirurg.

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe is het mogelijk:
wie is deze chirurg?
(Beantwoord in stilte de vraag!)
timer
1:00

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Pizza Verdi
Deel 1: De film

Slide 3 - Tekstslide

Deel 1: De film.
In dit deel bekijken de leerlingen de film. De film is opgedeeld in zes fragmenten. Na elk fragment beantwoorden de leerlingen vragen, of doen zij korte opdrachten.

Aan de hand van de filmfragmenten en vragen worden leerlingen aangezet om na te denken over de (voor)oordelen die ze hebben.
Pizza Verdi
Jullie gaan zometeen de korte film Pizza Verdi kijken. 

De film is opgeknipt in drie delen. Tussendoor worden er vragen gesteld en gaan jullie een aantal opdrachten maken.

Je beantwoordt de vragen in je schrift (tenzij je andere instructie krijgt)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Kijk samen met de leerlingen het eerste deel van de film. De video begint vanzelf met spelen en stopt automatisch bij 4:39. 

Het is mogelijk om via de instellingen van de video de automatisch gegenereerde ondertiteling aan te zetten.
Pizza Verdi
Wat zie je als je naar de man kijkt?

Hoe reageert hij op de aanwezigheid van de vrouw in het huis?
Wat zie je als je naar de vrouw kijkt?

Hoe denk je dat zij zal reageren op de aanwezigheid van de man in het huis?

Slide 6 - Tekstslide

Deel 1: De film
Bespreek klassikaal de volgende vragen:
 • Wat zie je als je naar de man kijkt? Hoe zal hij reageren op de aanwezigheid van de vrouw in het huis?
 • Wat zie je als je naar de vrouw kijkt? Hoe denk je dat zij zal reageren op de aanwezigheid van de man in het huis?
Pizza Verdi
Bespreek met de leerling naast je de volgende vragen:

- Wat denk jij dat er verder gaat gebeuren in de film? 

- Waarom denk je dat?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Kijk samen met de leerlingen het tweede deel van de film. De video begint vanzelf met spelen en stopt automatisch.

Het is mogelijk om via de instellingen van de video de automatisch gegenereerde ondertiteling aan te zetten.
Hoe denk je nu dat de film gaat aflopen?
Waarom denk je dat?

Slide 9 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Kijk samen met de leerlingen het laatste deel van de film. De video begint vanzelf met spelen en stopt automatisch.

Het is mogelijk om via de instellingen van de video de automatisch gegenereerde ondertiteling aan te zetten.
Pizza Verdi
Hoe kijk je nu naar de man?

Komt het overeen met wat je eerst dacht? Waarom wel of niet?

Op welke beelden was jouw voorspelling gebaseerd?
Hoe kijk je nu naar de vrouw?

Komt het overeen met wat je eerst dacht? Waarom wel of niet?

Op welke beelden was jouw voorspelling gebaseerd?
Je hebt nu de hele film gezien.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je dat de film voornamelijk over ging?
A
Armoede
B
Vooroordelen
C
Hiphop
D
Ongelijkheid

Slide 12 - Quizvraag

Deel 1: De film
Bespreek met de leerlingen welk thema in de film naar voren kwam. Als de leerlingen met devices de les volgen, kunnen zij online het antwoord invullen. Laat ze anders het juiste antwoord noteren. 

Bespreek ook waarom zij denken dat dit het geval is.
Heb jij zelf wel eens te maken gehad met vooroordelen?
Ja
Nee

Slide 13 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Pizza Verdi
Bekijk de foto hiernaast. 

Zie je in deze vrouw een pizzabezorgster? 

Waarom wel of niet?

Slide 14 - Tekstslide

Deel 2: Verdieping
Bekijk met de leerlingen de foto en bespreek klassikaal de volgende vragen:
 • Zie je in deze vrouw een pizzabezorgster?
 • Waarom wel of niet?
Pizza Verdi
Geslacht
Etniciteit/Cultuur/Huidskleur
Wat een persoon bij zich heeft (voorwerpen) en wat een persoon draagt (kleding/sieraden)
Identiteitskenmerken

Slide 15 - Tekstslide

Deel 2: Verdieping
Op deze slide worden identiteitskenmerken uitgelegd. 

Vertel aan de leerlingen dat je de identiteit van iemand inschat aan de hand van identiteitskenmerken. Gebruik het voorbeeld van de vorige slide om uit te leggen op basis van welke kenmerken de leerlingen de vrouw met de pizzadoos inschatte.

Klik op de tekstwolkjes om voorbeelden te zien van op basis van welke kenmerken dit gebeurd. Kijk of leerlingen misschien nog meer voorbeelden kunnen noemen?
Pizza Verdi
Op basis van identiteitskenmerken categoriseren we mensen,  dieren en dingen. 

Vervolgens denken we dat iedereen in die groep zich hetzelfde gedraagt. We vormen dan algemene ideeën, beelden, en clichés over
mensen en groepen.
Dit zijn stereotypen: 
Een overdreven beeld van een groep mensen dat vaak niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ar 
toto
Bijvoorbeeld: 
''Alle Nederlanders eten kaas''
Bedenk: eten inderdaad alle Nederlandse kaas?
Welke voorbeelden van stereotypen kun je nog meer bedenken?

Slide 17 - Tekstslide

Deel 2: Verdieping
Lees met de leerlingen een voorbeeld van een stereotype door op de hotspotbutton te klikken. 

Bespreek vervolgens klassikaal de volgende vragen:
 • Bedenk: Draagt de Nederlandse koning altijd een kroon?
 • Welke voorbeelden van stereotypen kun je nog meer bedenken?
Andere voorbeelden van stereotypen zijn Nederlanders met klompen, Fransen met stokbrood en wijn en Amerikanen met een cowboyhoed.

Ter verdieping kan de website van fotograaf Joel Parez worden bekeken. Joel Parez maakte een serie foto's
waarbij hij mensen portretteert als stereotype figuur en als zichzelf, zie: 
Stereotypen helpen je de wereld begrijpen.

Maar, het kan ook je zicht op situaties en werkelijkheid ontnemen. Wanneer dit gebeurt, verandert een stereotype in een vooroordeel.
In de video op de volgende slide worden vooroordelen uitgelegd.

Slide 18 - Tekstslide

Deel 2: Verdieping
In deze slide behandel je met de leerlingen de term 'vooroordelen'. Lees met de leerlingen de uitleg hierover door op de hotspotbutton te klikken.

Op de volgende drie slides wordt het begrip door middel van een video nader uitgelegd. 

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Je gaat zo kijken naar een video van een experiment in Amsterdam.
Kijkopdracht: 
 • Welke vooroordelen hebben mensen in de video over deze drie jongens?
 • Wat zijn de gevolgen van deze vooroordelen voor deze drie jongens?

Slide 20 - Tekstslide

Deel 4: Optionele verdiepingsopdracht
Vertel aan de leerlingen dat ze zo gaan kijken naar een korte video van een experiment in Amsterdam. 
Leg uit dat de leerlingen tijdens het kijken van de video de volgende vragen moeten beantwoorden. 

Tip: Laat de leerlingen eventueel voordat de video begint de vragen opschrijven, of schrijf ze op het bord. Op deze manier kunnen ze nog eens terug kijken naar de vragen. 

Kijkopdracht
 • Welke vooroordelen hebben mensen in de video over deze drie jongens?
 • Wat zijn de gevolgen van deze vooroordelen over deze drie jongens?

Slide 21 - Video

Bron: 
2Doc Zwart als Roet, Sunny Bergman (2016)

https://www.vpro.nl/programmas/2doc/kijk/2doc-overzicht/2016/zwart-als-roet.html?gclid=EAIaIQobChMI9u6CobOM-AIV2pTVCh3QfwKqEAAYASAAEgILUPD_BwE
Welke vooroordelen hadden mensen in deze video over deze drie jongens?
Wat zijn de gevolgen van deze vooroordelen  voor deze drie jongens?

Slide 22 - Tekstslide

Deel 4: Optionele verdiepingsopdracht
Bespreek klassikaal met de leerlingen hun antwoorden op de kijkvragen:
 • Welke vooroordelen hebben mensen in de video over deze drie jongens?
 • Wat zijn de gevolgen van deze vooroordelen over deze drie jongens?
Als we op basis van onze vooroordelen gaan handelen, dan worden bepaalde mensen en/of groepen anders behandeld.
Dit is discriminatie:
Het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan moet je denken aan onder andere afkomst en sekse.
In Nederland is discriminatie bij wet verboden. Aanzetten tot haat of discriminatie is ook strafbaar.

Slide 23 - Tekstslide

Deel 2: Inhoudelijke bestudering
In deze slide behandel je met de leerlingen de term 'discriminatie'. Lees met de leerlingen de uitleg hierover door op de hotspotbutton te klikken.

Bespreek met de leerlingen de vraag:
 • Welke voorbeelden van discriminatie kun jij bedenken?
Enkele voorbeelden zijn het horeca deurbeleid, zwangere vrouwen worden niet aangenomen en geen hoofddoek op stage.
0

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Heeft de politie een reden nodig om je ID te vragen?

Slide 25 - Open vraag

Bespreek de volgende vraag met de leerlingen: 

- Heeft de politie een reden nodig om je ID te vragen?

Extra informatie voor de docent
Identificatieplicht:
Je hebt ID toonplicht vanaf je 14e
Je bent alleen verplicht je ID te tonen als je verdachte bent, een overtreding begaat en/of bij bijzondere samenloop van wie/wat/waar zoals bijv: om 2uur ’s nachts op een industrieterrein.
Het verzoek om identificatie moet nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de politie. Bijvoorbeeld bij verkeerstoezicht, hulpverlening bij een ongeluk of opsporing van strafbare zaken
Een politieagent moet zich alleen identificeren als hij/zij in burger optreedt.
Mag de politie mij fouilleren zonder dat ik verdacht gedrag vertoon?

Slide 26 - Open vraag

Bespreek de volgende vraag met de leerlingen: 

- Mag de politie mij fouilleren zonder dat ik verdacht gedrag vertoon?

Extra informatie voor de docent
In sommige gevallen mag de politie iemand fouilleren die geen verdachte is van een strafbaar feit.
De politie onderzoekt dan of iemand wapens bij zich heeft. Dit heet preventief fouilleren. Hiermee wil de
overheid geweld op straat voorkomen en wapenbezit terugdringen. De politie mag alleen preventief fouilleren
in gebieden die zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied.
(let op: preventief fouilleren is iets anders dan ‘gewoon’ fouilleren. Om ‘gewoon’ te mogen fouilleren moet
er sprake zijn van verdenking van een strafbaar feit. Amnesty-medewerker Nawal Mustafa zegt hierover: De
politie mag echt niet zomaar burgers fouilleren. Probeer altijd te achterhalen waarom en op basis van welke
wettelijke bevoegdheid de politie je heeft gefouilleerd. red.) 

https://controlealtdelete.nl/dossier/preventief-fouilleren-actuele-cijfers

Waarom is etnisch profileren een schending van mensenrechten?
Wat zijn volgens jou de gevolgen van etnisch profileren?
In de volgende slide ga je een filmpje kijken waarin jongeren vertellen wat het onterecht staandehouden met hen doet.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke opmerking uit het filmpje raakte jou het meeste?

Slide 29 - Open vraag

Bespreek de volgende vraag met de leerlingen: 

- Mag de politie mij fouilleren zonder dat ik verdacht gedrag vertoon?

Extra informatie voor de docent
In sommige gevallen mag de politie iemand fouilleren die geen verdachte is van een strafbaar feit.
De politie onderzoekt dan of iemand wapens bij zich heeft. Dit heet preventief fouilleren. Hiermee wil de
overheid geweld op straat voorkomen en wapenbezit terugdringen. De politie mag alleen preventief fouilleren
in gebieden die zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied.
(let op: preventief fouilleren is iets anders dan ‘gewoon’ fouilleren. Om ‘gewoon’ te mogen fouilleren moet
er sprake zijn van verdenking van een strafbaar feit. Amnesty-medewerker Nawal Mustafa zegt hierover: De
politie mag echt niet zomaar burgers fouilleren. Probeer altijd te achterhalen waarom en op basis van welke
wettelijke bevoegdheid de politie je heeft gefouilleerd. red.) 

https://controlealtdelete.nl/dossier/preventief-fouilleren-actuele-cijfers

Pizza Verdi
Verdieping

Slide 30 - Tekstslide

Deel 4: Optionele verdiepingsopdracht
In dit optionele deel van de les kijken de leerlingen naar een video, waar een kijkopdracht bij hoort.

Slide 31 - Video

Bekijk dit fragment.