les 4 paragraaf 2 andere werkwoorden


4h, welkom bij Nederlands! 

Pak vast je pen en schrift
Telefoon mee naar de les? Stop hem dan in de (telefoon)tas!
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les


4h, welkom bij Nederlands! 

Pak vast je pen en schrift
Telefoon mee naar de les? Stop hem dan in de (telefoon)tas!

Slide 1 - Tekstslide

Het huiswerk (planning 1 en 2)
Kon iedereen het maken?
Zijn er vragen?

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaat hier mis?

Slide 3 - Tekstslide

Terugblik persoonsvorm
Hoeveel persoonsvormen heeft elke zin?

Hoe kan je de persoonsvorm vinden?

Gebruik je 't ex kofschip bij de tegenwoordige of verleden tijd?

Slide 4 - Tekstslide

Terugblik persoonsvorm
Hoeveel persoonsvormen heeft elke zin?

Hoe kan je de persoonsvorm vinden?

Gebruik je 't ex kofschip bij de tegenwoordige of verleden tijd?
 • Minstens één, bij een samengestelde zin meer.

 • De tijd veranderen of het aantal. (tijd- of getalproef) 

 • Bij de verleden tijd. 

Slide 5 - Tekstslide

Terugblik importwerkwoorden
Vervoeg het werkwoord 'racen'
tegenwoordige tijd:           verleden tijd:
Ik         ....                                            ....
Max    ....                                            ....
Jullie  ....                                            ....

Wij hebben ...

Slide 6 - Tekstslide

En nu:
 1. Uitleg Spelling paragraaf 2 Overige werkwoordsvormen
 2. Oefenen uit het (online) boek

Slide 7 - Tekstslide

En nu:

Slide 8 - Tekstslide

En nu:

Slide 9 - Tekstslide

Andere werkwoordsvormen
 •                                                                        Dansen
 • Voltooid deelwoord            >         ik heb gedanst
 • Onvoltooid deelwoord      >          dansend loop ik over straat
 • Bijvoeglijk gebruikt   vdw >          de gedanste wals
 • Bijvoeglijk gebruikt odw   >          Al dansende liep hij op mij af
 • Infinitief                                   >           hij begon te dansen

Slide 10 - Tekstslide

Andere werkwoordsvormen
 • Voltooid deelwoord            
 • Onvoltooid deelwoord      
 • Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord         
 • Bijvoeglijk gebruikt onvoltooid deelwoord         
 • Infinitief         
Deze werkwoordsvormen veranderen dus niet mee met de tijdproef of getalproef.

Slide 11 - Tekstslide

Welke werkwoordsvormen kennen we naast de persoonsvorm?
Uitlegfilmpje van de methode kijken vanaf 2:40

Slide 12 - Tekstslide

Oefenen
Maak planning 3
(Opdracht 1, 2 en 3 
van Hoofdstuk Spelling, paragraaf 2 Overige werkwoordsvormen)
  
                                                                           sterk           zwak
od = onvoltooid deelwoord                    fluitend       dansend
vd = voltooid deelwoord                         gefloten      gedanst
bn = bijvoeglijk naamwoord                 gefloten       gedanste
inf = infinitief                                              fluiten          dansen
gw= gebiedende wijs                              fluit               dans

Slide 13 - Tekstslide