les 4 paragraaf 2 andere werkwoorden


4v, welkom bij Nederlands! 

Pak vast je pen en schrift
Telefoon mee naar de les? Stop hem dan in de (telefoon)tas!
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les


4v, welkom bij Nederlands! 

Pak vast je pen en schrift
Telefoon mee naar de les? Stop hem dan in de (telefoon)tas!

Slide 1 - Tekstslide

Het huiswerk (planning 1 en 2)
Kon iedereen het maken?
Zijn er vragen?

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaat hier mis?

Slide 3 - Tekstslide

Terugblik persoonsvorm
Hoeveel persoonsvormen heeft elke zin?

Hoe kan je de persoonsvorm vinden?

Gebruik je 't ex kofschip bij de tegenwoordige of verleden tijd?

Slide 4 - Tekstslide

Terugblik persoonsvorm
Hoeveel persoonsvormen heeft elke zin?

Hoe kan je de persoonsvorm vinden?

Gebruik je 't ex kofschip bij de tegenwoordige of verleden tijd?
 • Minstens één, bij een samengestelde zin meer.

 • De tijd veranderen of het aantal. (tijd- of getalproef) 

 • Bij de verleden tijd. 

Slide 5 - Tekstslide

Terugblik importwerkwoorden
Vervoeg het werkwoord 'racen'
tegenwoordige tijd:           verleden tijd:
Ik         ....                                            ....
Max    ....                                            ....
Jullie  ....                                            ....

Wij hebben ...

Slide 6 - Tekstslide

En nu:
 1. Uitleg Spelling paragraaf 2 Overige werkwoordsvormen
 2. Oefenen uit het (online) boek

Slide 7 - Tekstslide

En nu:

Slide 8 - Tekstslide

En nu:

Slide 9 - Tekstslide

Andere werkwoordsvormen
 •                                                                        Dansen
 • Voltooid deelwoord            >         ik heb gedanst
 • Onvoltooid deelwoord      >          dansend loop ik over straat
 • Bijvoeglijk gebruikt   vdw >          de gedanste wals
 • Bijvoeglijk gebruikt odw   >          Al dansende liep hij op mij af
 • Infinitief                                   >           hij begon te dansen

Slide 10 - Tekstslide

Andere werkwoordsvormen
 • Voltooid deelwoord            
 • Onvoltooid deelwoord      
 • Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord         
 • Bijvoeglijk gebruikt onvoltooid deelwoord         
 • Infinitief         
Deze werkwoordsvormen veranderen dus niet mee met de tijdproef of getalproef.

Slide 11 - Tekstslide

Welke werkwoordsvormen kennen we naast de persoonsvorm?
Uitlegfilmpje van de methode kijken vanaf 2:40

Slide 12 - Tekstslide

Oefenen
Maak planning 3
(Opdracht 1, 2 en 3 
van Hoofdstuk Spelling, paragraaf 3 Overige werkwoordsvormen)
  
                                                                           sterk           zwak
od = onvoltooid deelwoord                    fluitend       dansend
vd = voltooid deelwoord                         gefloten      gedanst
bn = bijvoeglijk naamwoord                 gefloten       gedanste
inf = infinitief                                              fluiten          dansen
gw= gebiedende wijs                              fluit               dans

Slide 13 - Tekstslide

Antwoorden opdracht 1
 • A Wel 
        Niet > geïnformeerd
 • B Niet > gedode
        Wel
 • C Wel
        Wel
 • D Niet > hersteld
        Wel

Slide 14 - Tekstslide

Antwoorden opdracht 2
 • A. bn - beschuldigende
 • A. od - ontkennend
 • B. bn - verlote
 • B. vd - voorgesteld
 • C. bn - geplante
 • C. bn - aanhoudende
 • C. vd -  verdord
 • D. od - verontschuldigend
 • D. bn - ingezette

Slide 15 - Tekstslide

Antwoorden opdracht 3
 • A. bn - gestorte
 • A. vd - gehaald
 • B. gw - word
 • B. gw - vertrouw
 • B. bn  - mislukte
 • C. bn - winkelende
 • C. bn -  verlichte
 • C. od - geboeid (bedrijvende vorm > onbepaalde wijs)
 • C. bn - facinerend

Slide 16 - Tekstslide

Antwoorden opdracht 3
 • D. bn - stinkende
 • D. vd - opgediend
 • E. od - dansend
 • E. bn - winnende
 • E. vd - gehuldigd
 • F. bn - vergrote
 • F. od - schitterend 
 • F. vd - ingelijst

Slide 17 - Tekstslide

Antwoorden opdracht 3
 • G. bn - gestuurde
 • G. od - scheldend
 • H. gw - verraad
 • H. vd - gewaardeerd
 • I. vd - gedoucht
 • I. vd - geplonsd
 • J. bn - bereide
 • vd - geserveerd

Slide 18 - Tekstslide