§4 Nederland is een rechtsstaat

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een rechtsstaat is
Je kunt vertellen hoe de macht van de overheid wordt beperkt
Je kunt de problemen van onze rechtsstaat noemen en toelichten
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een rechtsstaat is
Je kunt vertellen hoe de macht van de overheid wordt beperkt
Je kunt de problemen van onze rechtsstaat noemen en toelichten

Slide 1 - Tekstslide

Waar denk jij aan bij het woord
rechtsstaat

Slide 2 - Woordweb

Slide 3 - Video

Wat vind jij? Camera's op toiletten, mag dat?

Slide 4 - Open vraag

Rechtsstaat
Een land waar de rechten en plichten van burgers en van de overheid in de wet zijn vastgelegd
Rechtshandhaving
De overheid moet zorgen voor het handhaven van de rechtsorde.
Dus als jij de regels overtreedt, mag de overheid optreden.
Rechtsbescherming
Daarnaast moet de overheid ook de rechten van burgers beschermen.
Tegen te grote overheidsmacht en tegen willekeur door de overheid

Slide 5 - Tekstslide

Kenmerken van de rechtsstaat
Er is een grondwet (1) met daarin grondrechten (2)  

Slide 6 - Tekstslide

Kenmerken van de rechtsstaat
Er is een grondwet (1) met daarin grondrechten (2) waaraan de overheid zich moet houden (3).

Slide 7 - Tekstslide

Kenmerken van de rechtsstaat
Er is een grondwet (1) met daarin grondrechten (2) waaraan de overheid zich moet houden (3).
Er is een onafhankelijke rechterlijke macht (4)

Slide 8 - Tekstslide

Kenmerken van de rechtsstaat
Er is een grondwet (1) met daarin grondrechten (2) waaraan de overheid zich moet houden (3).
Er is een onafhankelijke rechterlijke macht (4)en een democratisch gekozen parlement (5).

Slide 9 - Tekstslide

Uitvoerende Macht
Wetgevende macht
Rechtsprekende macht

Slide 10 - Sleepvraag

Trias Politica

  • "Scheiding der drie machten":
    1. Wetgevende macht
    2. Uitvoerende macht
    3. Rechtgevende macht
  • Om misbruik te voorkomen
Niemand kan een rechter dwingen een verdachte schuldig te verklaren.
Hij is onafhankelijk en onpartijdig.
De regering (ministers + koning) en het gekozen parlement (eerste en tweede kamer).
ministers, OM, burgemeesters,

Slide 11 - Tekstslide

Knelpunten rechtsstaat
Veiligheid of privacy
Ongelijke behandeling
botsende grondrechten

Slide 12 - Tekstslide

Veiligheid of privacy?
Rechtshandhaving botst met rechtsbescherming

Georganiseerde misdaad bestrijden > gegevens internet

Terrorismebestrijding > zonder toestemming fouilleren.

Hoeveel privacy inleveren voor veiligheid?

Slide 13 - Tekstslide

Ongelijke behandeling
Klassenjustitie: mensen uit hogere klassen worden bevoorrecht boven mensen uit lagere klassen.

1. door verschillen in inkomen, opleiding, scholing en cultuur minder mogelijkheden.
2. vooroordelen
3. sneller aangifte /  zwaarder gestraft. 

Slide 14 - Tekstslide

Rechtsstaat herhaling
Wat zijn kenmerken van een rechtsstaat?

Welke 3 machten zijn er ?
waarom belangrijk?

klassenjustitie
rechtsbescherming /  rechtshandhaving

Slide 15 - Tekstslide

Maken
opdracht 1 t/m 18

Slide 16 - Tekstslide