Movies that Matter - A Perfectly Normal Family (voorbereiding op film) - vmbo-breed

A Perfectly Normal Family
Malou Reymann, 2020
Les over stereotypen en gender 
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMens & MaatschappijMiddelbare schoolvmboLeerjaar 1,2

In deze les zitten 36 slides, met tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Welkom bij deze les bij de film A Perfectly Normal Family (Malou Raymann, 2020). Tijdens deze les maakt jouw klas kennis met filmeducatie en mensenrechten in de breedste zin. Film is een uitstekend middel om het besef van jongeren over maatschappelijke thema's te vergroten. Met deze les open je de ogen van leerlingen en studenten voor mensenrechtenthema's. In deze les bekijken leerlingen de film A Perfectly Normal Family (2020). Wanneer Emma’s vader vertelt dat hij voortaan als vrouw door het leven wil gaan, is zijn jongste dochter totaal uit het lood geslagen. Thomas verandert daarna razendsnel in Agnete: een vrouw met zwierige jurken die opeens niet meer van voetbal lijkt te houden. Wie is deze nieuwe vader? Kan Emma deze Agnete überhaupt nog zo noemen? Het veilige gezinsleven dat ze kende, komt op losse schroeven te staan en de hechte vader-dochterband verandert voorgoed. Heb je vragen of opmerkingen over deze les? Neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar educatie@moviesthatmatter.nl of te bellen naar 020-2807612.

Instructies

Thema's
 • Stereotypen
 • Gender en identiteit
 • Mensenrechten
Opzet van de les
Deze les bestaat uit vier delen:
1) Introductie 
2) Hoe kijk jij naar de ander?
3) Ik kies lekker zelf!
Film kijken
4) Nabespreking

Leerdoelen
In deze les leren leerlingen:
 • inzicht krijgen in wat als typisch jongens- en meisjesgedrag wordt gezien;
 • dat dit ook jouw keuzes en gedrag beïnvloedt;
 • hoe je bewuster kan kiezen wie je wil zijn;
 • dat het een mensenrecht is dat je zelf mag weten wie je bent.
Werkwijze
 • Per slide wordt beschreven wat de bedoeling is.
 • De les kan geprint worden, inclusief de notities per slide (zie PDF in de bijlage). In deze notities vind je nog algemene, uitgebreide informatie die je helpt door deze les te navigeren.
 • Het is bij deze les niet nodig om met 'devices in de klas' te werken. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
 • Op de slides zijn hotspotbuttons te vinden. Door deze aan te klikken verschijnt er (extra) informatie, een vraag of een instructie. Als docent kun je ervoor kiezen om de informatie onder de hotspotbutton met hoed samen met de leerlingen/studenten te lezen of zelf aan leerlingen/studenten te vertellen. De informatie is daarom ook opgenomen in de instructies bij de losse slides.
Veel plezier met de les!

Lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.

Instructies

Onderdelen in deze les

A Perfectly Normal Family
Malou Reymann, 2020
Les over stereotypen en gender 

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij deze les bij de film A Perfectly Normal Family.

Een deel van deze les doe je vooraf aan het kijken van de film met de leerlingen. Dit deel bereid de leerlingen voor op het kijken van de film. Het gaat hier om de introductie van deze les, deel 1 en deel 2 van deze les.
Het derde deel van deze les is een nabespreking van de film en vindt na het kijken van de film plaats.
Introductie

Slide 2 - Tekstslide

Introductie (voor de film)
In dit deel wordt de film geïntroduceerd en staan de leerdoelen voor deze les. Dit deel vindt vooraf aan het kijken van de film plaats.
Wat zie je op de filmposter?
Wie denk je dat er op de poster staan?
Hoe komt de familie op de poster op je over?

Slide 3 - Tekstslide

Op de afbeelding zie je de filmposter van de film A Perfectly Normal Family. De filmposter is bedoeld om leerlingen te prikkelen en introduceert de personages en de sfeer van de film bij de leerlingen. Het werkt het beste om leerlingen vooraf aan het kijken naar de poster nog niet te vertellen waar de film over gaat, maar aan de hand van de poster te laten ontdekken. waar ze denken dat de film over gaat.

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Wat zie je op de filmposter?
 • Wie denk je dat er op de poster staan?
 • Hoe komt de familie op de poster op je over?

Slide 4 - Video

Bekijk met de leerlingen de trailer van de film.
Waar denk je dat de film over gaat?
Klopt dit met wat je dacht toen je de filmposter bekeek?
Wanneer denk je dat de film zich afspeelt?

Slide 5 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen naar aanleiding van de trailer de volgende vragen:
 • Waar denk je dat de film over gaat?
 • Klopt dit met wat je dacht toen je de filmposter bekeek?
 • Wanneer denk je dat de film zich afspeelt?
Antwoord op laatste vraag: De film speelt zich af in de jaren '90. 
Extra informatie: De film is lichtjes gebaseerd op het leven van de regisseur Malou Reymann. Zij groeide op in de jaren '90 en maakte toen een soortgelijk verhaal mee als dat in de film. Daarom heeft ze ervoor gekozen de film ook in de jaren '90 af te laten spelen.
In deze les leer je:
 1. welke stereotyperingen in gender er zijn;
 2. wat de term non-binair betekent;
 3. dat het een mensenrecht is dat je zelf mag bepalen wie je wilt zijn en dat hier bij hoort dat je een ander ook de vrijheid geeft om zichzelf te kunnen zijn.

Slide 6 - Tekstslide

In deze slide staan de leerdoelen voor deze les. In deze les leren leerlingen het volgende:
 1. inzicht krijgen in wat als typisch jongensgedrag of als typisch meisjesgedrag wordt gezien;
 2.  dat dit ook jouw keuzes en gedrag beïnvloedt; 
 3. hoe je bewuster kan kiezen wie je wil zijn; 
 4. dat het een mensenrecht is dat je zelf mag bepalen wie je wil zijn.

Deel 1: Hoe kijk je naar jezelf en een ander? (voor de film)

Slide 7 - Tekstslide

Deel 1: Hoe kijk je naar jezelf en een ander? (voor de film)
In dit eerste deel gaan leerlingen in op het thema 'hoe kijk je naar jezelf en een ander?' Hierin worden genderstereotyperingen besproken. Ook worden de begrippen non-binair en transgender uitgelegd. Dit deel vindt vooraf aan het kijken van de film plaats.
Opdracht

Teken in 10 seconden een huis.

Slide 8 - Tekstslide

Geef de leerlingen de opdracht om in 10 seconden een huis te tekenen.
Lijken de getekende huizen allemaal op elkaar?
Hoe kan het dat we allemaal ongeveer hetzelfde huis hebben getekend?
Als je door de straten loopt, zien alle huizen er dan echt zo uit?
Een stereotype is een overdreven beeld van iets. Zo'n stereotype beeld klopt niet (volledig) met de werkelijkheid. In de werkelijkheid zijn er vaak meer mogelijkheden. Kijk maar naar je getekende huis.

Bij genderstereotypen gaat het om verwachtingen die er in de maatschappij zijn van mannen en vrouwen. Deze verwachtingen zijn vaak onjuist, omdat er genoeg mensen zijn die juist iets anders fijn of leuk vinden. Net als bij je huis, zijn er in de maatschappij meer mogelijkheden dan het stereotype beeld van een man of een vrouw.

Slide 9 - Tekstslide

Bekijk met de leerlingen de huizen die zij hebben getekend. Vergelijk de huizen met elkaar en stel daarbij de volgende vragen:
 • Lijken de getekende huizen allemaal op elkaar?
 • Als je door de straten loopt, zien alle huizen er dan echt zo uit?
 • Hoe kan het dat we allemaal ongeveer hetzelfde huis hebben getekend?
Leg de leerlingen uit dat het hier gaat om stereotypen. Een stereotype is een overdreven beeld van iets. Zo'n stereotype beeld klopt niet (volledig) met de werkelijkheid. In de werkelijkheid zijn er vaak meer mogelijkheden. Kijk maar naar je getekende huis. Bespreek met de leerlingen dat dit ook voor gender geldt. Bij genderstereotypen gaat het om verwachtingen die er in de maatschappij zijn van mannen en vrouwen. Deze verwachtingen zijn vaak onjuist, omdat er genoeg mensen zijn die juist iets anders fijn of leuk vinden. Net als bij je huis, zijn er in de maatschappij meer mogelijkheden dan het stereotype beeld van een man of een vrouw. Gebruik voor de uitleg over genderstereotypen eventueel de informatie onder de hotspotbutton.

Stelling
Je kunt niet van kleding zeggen dat het mannelijk of vrouwelijk is.

Slide 10 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen het volgende: Zo werkt het ook met de termen 'mannelijk' en 'vrouwelijk'. Dit noemen we genderstereotyperingen. In de maatschappij werd vroeger heel duidelijk bepaald hoe een man zich hoort te gedragen en kleden en hoe een vrouw dat hoort te doen. Dit noem je 'genderrollen'. Nog voor je geboren bent, word je al in een hokje geplaatst. Je bent een vrouw of een man. Als je geen vrouw bent, dan ben je automatisch een man en andersom. En men vond dat daar bepaalde gedragingen bij horen. Nu is er in de maatschappij meer ruimte voor mensen die niet in zo'n hokje passen of er niet in geduwd willen worden. Denk nog eens aan het huis dat je hebt getekend en hoe dit beeld een stereotype van een huis laat zien: zo denken we soms ook in stereotypen van man en vrouw.

Bekijk met de leerlingen de afbeeldingen op de slide. Je ziet hier verschillende mensen met verschillende kledingkeuzes. Bespreek met de leerlingen de volgende stellingen:
 • Je kunt niet van kleding zeggen dat het mannelijk of vrouwelijk is.
Stelling
Van een beroep kun je niet zeggen dat het mannelijk of vrouwelijk is.
Ook bij beroepen wordt soms een stereotiepe beeld gemaakt, bijvoorbeeld wanneer je zegt dat een beroep een ‘mannenberoep’ is. Op deze slide zie je plaatjes van beroepen die vroeger als typisch mannenberoep werden gezien.

Slide 11 - Tekstslide

Ook bij beroepen wordt soms een stereotiepe beeld gemaakt, bijvoorbeeld wanneer je zegt dat een beroep een ‘mannenberoep’ is. Op deze slide zie je plaatjes van beroepen die vroeger als typisch mannenberoep werden gezien. Bekijk met de leerlingen de afbeeldingen op de slide en bespreek met hen de volgende stelling:
 • Van een beroep kun je niet zeggen dat het mannelijk of vrouwelijk is.

Slide 12 - Video

Bekijk met de leerlingen een fragment van een interview met Roos-Thorn de Vries (je kunt die kennen van de serie Spangas). Roos-Thorn identificeert zich als non-binair en legt uit hoe dat zit.

Het fragment duurt 1:36 minuten.
Non-binair betekent dat iemand zich niet specifiek man of specifiek vrouw voelt, maar van allebei een beetje of geen van beide of op sommige momenten het een, en op andere momenten het ander. Diegene herkent zich niet in het hokje man of vrouw. 
Roos-Thorn de Vries legt uit wat non-binair zijn betekent. Kun jij in je eigen woorden uitleggen wat het betekent?
Hoe helpt de term non-binair mensen om zichzelf te kunnen zijn, denk je?

Slide 13 - Tekstslide

Bespreek naar aanleiding van het interview met de leerlingen de volgende vragen:
 • Roos-Thorn de Vries legt uit wat non-binair zijn betekent. Kun jij dit in je eigen woorden uitleggen?
 • Hoe helpt de term non-binair mensen om zichzelf te kunnen zijn, denk je?

Extra uitleg: Wat betekent non-binair? Sommige mensen identificeren zich helemaal niet met het label man of vrouw. Misschien heb je wel eens gehoord van de term non-binair. Dit betekent dat iemand zich niet specifiek man of specifiek vrouw voelt, maar van allebei een beetje of geen van beide of op sommige momenten het een en op andere momenten het ander. Ze herkennen zich niet in het hokje man of vrouw.

Slide 14 - Video

Bekijk met de leerlingen een fragment van een ander interview met Roos-Thorn de Vries. Hierin legt die uit tegen welke problemen die als non-binair persoon aanloopt, bijvoorbeeld welke sekse in je paspoort is ingevuld.

Het fragment duurt 1:14 minuten.
Stelling
De overheid moet het mogelijk maken dat je in je paspoort kunt aangeven of je M/V/X (man/vrouw/non-binair) bent.

Slide 15 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen naar aanleiding van het interview de volgende stelling:
 • De overheid moet het mogelijk maken dat je in je paspoort kunt aangeven of je M/V/X (man/vrouw/non-binair) bent.

Extra uitleg:
Als je je non-binair voelt, loop je in de maatschappij vaak tegen problemen aan. In je paspoort staat bijvoorbeeld je sekse aangegeven met M (man) of V (vrouw). Iemand als Roos voelt zich geen van beide of van beide een beetje, maar in het paspoort heb je die optie niet. In Nederland zijn er een aantal mensen die in hun paspoort geen M of V hebben staan, maar een X (non-binair). Zo’n X krijg je niet zomaar in je paspoort. Roos de Vries legt in het filmpje uit hoe dit zit en wat die hier moeilijk aan vindt. 
Op welke manier helpt een genderneutrale toilet mensen om hen te laten zijn wie ze zijn?
Als je je non-binair voelt, loop je soms tegen problemen aan: welke toilet kies je bijvoorbeeld? Die voor mannen of voor vrouwen? Op sommige plekken in openbare gebouwen zijn al genderneutrale toiletten.

Slide 16 - Tekstslide

Als je je non-binair voelt, loop je soms tegen problemen aan: welke toilet kies je bijvoorbeeld? Die voor mannen of voor vrouwen? Op sommige plekken in openbare gebouwen zijn al genderneutrale toiletten (ook wel: genderinclusieve toiletten).

Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Op welke manier helpt een genderneutrale toilet mensen om hen te laten zijn wie ze zijn?
 • Vind je dat het verplicht moet worden dat er in elk openbaar gebouw een genderneutrale toilet aanwezig is?
Deel 2: Ik kies lekker zelf en jij mag dat ook! 

Slide 17 - Tekstslide

Deel 3: Ik kies lekker zelf en jij mag dat ook! (voor de film)
In het derde deel van deze les komt aan bod dat het een mensenrecht is om zelf te mogen bepalen wie je wilt zijn. Hier hoort ook bij dat je een ander de vrijheid geeft om te kunnen zijn wie die persoon wil zijn.

Slide 18 - Video

Bekijk met de leerlingen een nieuwsitem van RTV Oost over Lars die van zijn werkgever niet met nagellak achter de kassa mag zitten.

Het fragment duurt 3 minuten.

Extra informatie:
Het is een mensenrecht om zelf te mogen bepalen wie je wilt zijn. Dit betekent ook dat je een ander de vrijheid geeft te kunnen zijn wie die persoon wil zijn. 


Wat heb jij van een ander nodig om volledig jezelf te kunnen zijn?
Wat kun jij voor een ander betekenen zodat die persoon zichzelf kan zijn?

Slide 19 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen dat het een mensenrecht is om te mogen zijn wie je zelf wilt zijn. En dat hier ook bij hoort dat je een ander de vrijheid geeft om te zijn wie die persoon wil zijn.

Bespreek met de leerlingen daarna de volgende vragen (denk hierbij ook aan het filmpje dat jullie zojuist hebben gezien):
 • Wat kun jij voor de ander betekenen zodat diegene zichzelf kan zijn?
 • Wat heb jij van een ander nodig om volledig jezelf te kunnen zijn?
Wist je dat het een mensenrecht is om zelf je eigen keuzes te mogen maken? 

Keuzes over wie je bent en wat je met je leven wilt doen. Dit heet zelfbeschikking.
Dit lijkt simpel. Je kiest zelf wat je leuk vindt en wat je wilt. Maar toch laat je je vaak (onbewust) beïnvloeden. Bijvoorbeeld door de ideeën over jongens en meisjes om je heen. Je bent een meisje, dan krijg je bijvoorbeeld snel meisjesspeelgoed cadeau. Daar ga je dan mee spelen. Ben je een jongen? Dan word je door je ouders niet zo snel in een jurk naar school gestuurd, en ga je daardoor zelf later misschien ook wel geen jurken dragen. Dat hoeft niet erg te zijn, als je je maar bewust bent dat je vaak wordt beïnvloed.

Slide 20 - Tekstslide

Lees met de leerlingen de informatie op de slide over het recht op zelfbeschikking. Deze staat ook hieronder onder extra informatie vermeld. 

Op de volgende slides staan stellingen om met de leerlingen te bespreken over in hoeverre zij zich door anderen laten beïnvloeden in hun keuzes.

Extra informatie voor de docent:
Wist je dat het een mensenrecht is om zelf je eigen keuzes te mogen maken? Keuzes over wie je bent en wat je met je leven wilt doen. Dit heet zelfbeschikking.  
Dit lijkt simpel. Je kiest zelf wat je leuk vindt en wat je wilt. Maar toch laat je je vaak (onbewust) beïnvloeden. Bijvoorbeeld door de ideeën over jongens en meisjes om je heen. Je bent een meisje, dan krijg je bijvoorbeeld snel meisjesspeelgoed cadeau. Daar ga je dan mee spelen. Ben je een jongen? Dan wordt je door je ouders niet zo snel in een jurk naar school gestuurd, en ga je daardoor zelf later misschien ook wel geen jurken dragen. Dat hoeft niet erg te zijn, als je je maar bewust bent dat je vaak wordt beïnvloed.

Stelling

Ik trek vaak kleding aan, waarvan ik weet dat mijn vrienden dat ook mooi vinden.

Slide 21 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen de volgende stelling:

Ik trek vaak kleding aan, waarvan ik weet dat mijn vrienden het mooi vinden.
Stelling

Ik zou wel meer willen durven om mezelf te zijn.

Slide 22 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen de volgende stelling:
 • Ik zou wel meer willen durven om mezelf te zijn.

Notitie voor de docent:
Bij deze stelling is het interessant om door te vragen naar wat iemand nodig heeft om te durven meer zichzelf te zijn.
In de film A Perfectly Normal Family bepaalt Emma zelf wie ze wil zijn: een 'jongensachtig' meisje. Ook haar vader bepaalt wie hij wil zijn: een vrouw. Denk je dat het makkelijk is om jezelf te kunnen zijn?
Mag Emma het ook moeilijk vinden dat haar vader een vrouw wil zijn?

Slide 23 - Tekstslide

Vertel de leerlingen dat zij straks naar de film A Perfectly Normal Family gaan kijken. Belangrijk te weten is dat de film zich afspeelt in de jaren '90 en dat er in die tijd minder open over genderissues werd gesproken dan nu.

Bespreek over de film met de leerlingen de volgende vragen:
 • In de film A Perfect Normal Family bepaalt Emma zelf wie ze wil zijn: een 'jongensachtig' meisje. Haar vader bepaalt dat ook zelf: een vrouw zijn. Waarom moet je daar vaak wel lef voor hebben?
 • Mag Emma het ook moeilijk vinden dat haar vader vrouw wil zijn?
Je gaat de film kijken.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deel 3: Nabespreking (na de film)

Slide 25 - Tekstslide

Deel 3: Nabespreking (na de film)
In dit vierde deel bespreken de leerlingen de film na. De leerlingen bespreken hier inhoudelijk de film aan de hand van de thema's:
 1. genderrollen in de film
 2. een nieuwe gezinssituatie
 3. vaderrol
 4. (zelf)acceptatie
Wat vond je van de film?
Wat verandert er in het gezin van Emma?
Waarom wil vader een vrouw worden, denk je?
Ken jij iemand die zoiets heeft meegemaakt?
Welk fragment uit de film raakte je het meest?

Slide 26 - Tekstslide

Jullie hebben nu de film gezien. Bespreek naar aanleiding van de film met de leerlingen de volgende vragen:
 • Wat vond je van de film?
 • Wat verandert er in het gezin van Emma?
 • Waarom wil vader een vrouw worden, denk je?
 • Ken je iemand die zoiets heeft meegemaakt?
 • Welk fragment uit de film raakte je het meest?
De titel van de film A Perfectly Normal Family betekent 'een perfect normale familie'. Waarom heet de film zo, denk je?
Wat zegt de titel over genderstereotypen, denk je?
Welke familiesamenstellingen zijn er allemaal mogelijk?

Slide 27 - Tekstslide

Vooraf aan de film hebben de leerlingen gesproken over genderstereotyperingen. Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • De titel van de film A Perfectly Normal Family betekent een perfect normale familie. Waarom heet de film zo, denk je?
 • Welke familiesamenstellingen zijn er allemaal mogelijk?
 • Wat zegt de titel over genderstereotypen, denk je?
Extra informatie voor de docent:
In de film zie je eerst een stereotype familie: een vader, een moeder en twee dochters. De titel van de film A Perfectly Normal Family refereert aan dat het plaatje van het gezin is zoals het hoort. De filmmaker brengt dit zo in beeld om te benadrukken hoe we in de maatschappij denken over families en gezinnen. Ook kun je erover nadenken of de nieuwe gezinssituatie niet ook normaal is. Er zijn tegenwoordig veel verschillende vormen van gezinnen.
Filmmaker Malou Raymann heeft vroeger zelf meegemaakt dat haar vader een vrouw werd. Ze wilde deze film graag maken, omdat ze wil laten zien dat het in meer gezinnen voorkomt en dat het normaler is dan je misschien denkt.
Vind jij het belangrijk dat deze film is gemaakt? Waarom wel of niet?
Hoe noem je het als een meisje een jongen wil worden en een jongen een meisje?
Een transgender persoon is iemand die is geboren in een lichaam waarin deze persoon zich niet helemaal thuis voelt. Aan de geslachtskenmerken te zien (biologisch) is de persoon bijvoorbeeld een man, maar deze persoon voelt zich een vrouw en gedraagt en kleedt zich vaak liever als vrouw. Andersom kan natuurlijk ook!

Slide 28 - Tekstslide

Filmmaker Malou Raymann heeft vroeger zelf meegemaakt dat haar vader een vrouw werd. Ze wilde deze film graag maken, omdat ze wil laten zien dat het in meer gezinnen voorkomt en dat het normaler is dan je misschien denkt.
Bespreek met de leerlingen de volgende vraag:
 • Hoe noem je het als een meisje een jongen wil worden en een jongen een meisje?
 • Vind jij het belangrijk dat deze film is gemaakt? Leg uit waarom wel of niet.
Bespreek naar aanleiding van de eerste vraag met de leerlingen het begrip 'transgender'.

Hoe reageert oudste zus Caroline op het nieuws dat haar vader een vrouw wil worden?
Hoe heb je dat in de film gezien? Geef een voorbeeld.
Wat vind je van de reactie van Caroline op het nieuws?

Slide 29 - Tekstslide

Het gezin van Emma verandert wanneer vader vertelt dat hij een vrouw wordt. De zussen Caroline en Emma reageren beide anders op het nieuws dat vader een vrouw wil worden.
Bespreek met de leerlingen eerst de reactie van Caroline op het nieuws aan de hand van de volgende vragen(de reactie van Emma wordt op de volgende slide besproken):
 • Hoe reageert oudste zus Caroline op het nieuws dat haar vader een vrouw wordt?
 • Hoe heb je dat in de film gezien? Geef een voorbeeld.
 • Wat vind je van de reactie van Caroline op het nieuws?
Extra informatie voor de docent:
In de film is te zien dat de twee zussen anders reageren op het nieuws dat hun vader een vrouw wil worden. Oudste zus Caroline lijkt de transitie van vader snel te accepteren. Zij noemt vader bijvoorbeeld al gauw bij de nieuwe naam: Agnete. Jongste zus Emma heeft meer moeite met de transitie van vader. Zij worstelt met de rol die haar vader nu inneemt.
Hoe reageert de jongste zus Emma op het nieuws dat haar vader een vrouw wil worden?
Hoe heb je dat in de film gezien? Geef een voorbeeld.
Wat vind je van de reactie van Emma op het nieuws?
Mag Emma het ook moeilijk vinden dat haar vader een vrouw wil zijn?
Hoe zou jij reageren, denk je, als iemand in jouw gezin van geslacht wil veranderen?

Slide 30 - Tekstslide

Bespreek nu met de leerlingen de reactie op de situatie van de jongste zus Emma aan de hand van de volgende vragen:
 • Hoe reageert jongste zus Emma op het nieuws dat haar vader een vrouw wordt?
 • Hoe heb je dat in de film gezien? Geef een voorbeeld.
 • Wat vind je van de reactie van Emma op het nieuws?
 • Mag Emma het ook moeilijk vinden dat haar vader een vrouw wil zijn?
 • Hoe zou jij reageren, denk je, als iemand in jouw gezin van geslacht wil veranderen?
Wat vind jij van deze reactie van Emma?
Wat vind jij: blijft de vader van Emma altijd haar vader, ook nu ze een vrouw is?
Caroline en Emma gaan met hun vader op vakantie. Vader is nu Agnete. In de nagelstudio zegt de vrouw die hun nagels doet dat Caroline en Emma erg op hun moeder lijken. Emma vindt het raar dat Agnete niet zegt dat ze niet de moeder is, maar hun vader.

Slide 31 - Tekstslide

Caroline en Emma gaan met hun vader op vakantie. Vader is nu Agnete. In de nagelstudio zegt de vrouw die hun nagels doet dat Caroline en Emma erg op hun moeder lijken. Emma vindt het raar dat Agnete niet zegt dat ze niet hun moeder is, maar hun vader.
Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Wat vind jij van deze reactie van Emma?
 • Wat vind jij: blijft de vader van Emma altijd haar vader, ook nu ze een vrouw is?
Waarom denk je dat het voor Emma belangrijk is dat mensen weten dat Agnete niet haar moeder maar haar vader is?
Vind je dat Agnete er iets van moet zeggen als andere mensen haar de moeder noemen?
Later gaan Caroline, Emma en Agnete uiteten met een Nederlandse vrouw en haar kinderen. Deze vrouw denkt ook dat Agnete de moeder van Caroline en Emma is. Emma vraagt aan Agnete of ze alsjeblieft aan de vrouw wil vertellen dat ze niet hun moeder is.

Slide 32 - Tekstslide

Later gaan Caroline, Emma en Agnete uiteten met een Nederlandse vrouw en haar kinderen. Deze vrouw denkt ook dat Agnete de moeder van Caroline en Emma is. Emma vraagt aan Agnete of ze alsjeblieft wil vertellen aan de Nederlandse vrouw dat ze niet hun moeder is.
Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Waarom denk je dat het belangrijk is voor Emma dat andere mensen weten dat Agnete niet haar moeder maar haar vader is?
 • Vind jij dat Agnete er iets van moet zeggen als andere mensen haar de moeder noemen? 
Waarom accepteert Emma aan het einde van de film wel dat haar vader nu een vrouw is?
Hoe denk je dat het verder zal gaan met de familie?

Slide 33 - Tekstslide

Aan het einde van de film lijkt Emma toch te accepteren dat haar vader nu een vrouw is. 
Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Waarom accepteert Emma aan het einde van de film wel dat haar vader nu een vrouw is?
 • Hoe denk je dat het verder zal gaan met de familie?
Wat kun jij doen om de ander de ruimte te geven om zichzelf te zijn?
Wat heb jij van een ander nodig om volledig jezelf te kunnen zijn?

Slide 34 - Tekstslide

Het is een mensenrecht om zelf te bepalen wie je wilt zijn. Hiervoor heb je van een ander de ruimte nodig om ook jezelf te mogen zijn. Bespreek met de leerlingen de volgende vragen:
 • Wat kun jij doen om de ander de ruimte geven om zichzelf te zijn?
 • Wat heb jij van een ander nodig om volledig jezelf te kunnen zijn?
Bedankt voor het volgen van deze les.
Schrijf in twee zinnen op wat je in deze les geleerd hebt over genderstereotyperingen.

Slide 35 - Tekstslide

Reflecteer met de leerlingen op wat zij deze les hebben geleerd door hen de opdracht te geven:
 • Schrijf in twee zinnen op wat je in deze les geleerd hebt over genderstereotyperingen.
A Perfectly Normal Family
Met je klas naar ons festival?
Vonden jullie het leuk en leerzaam om deze les te volgen? We organiseren een festival in Den Haag en Amsterdam met verschillende films en verdiepingsprogramma's, klik hier voor meer informatie!

Slide 36 - Tekstslide

Wil je jouw klas nog eens trakteren op zo’n inspirerende les over stereotypen? Kijk dan ook eens naar onze lessen bij de films Pizza Verdi en Two Left Feet.

Of je klas trakteren op een les over een andere film/of ander thema? Movies that Matter Educatie heeft een groot filmaanbod met lesmateriaal. Bekijk het aanbod hier.

Of lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.