Grammatica woordsoorten havo 2

Welke woordsoorten ken je?
1 / 15
volgende
Slide 1: Woordweb
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Welke woordsoorten ken je?

Slide 1 - Woordweb

Wat is een zelfstandig naamwoord?
A
nieuw
B
elkaar
C
virus
D
verspreiden

Slide 2 - Quizvraag

Wat is een zelfstandig werkwoord?
A
Werkwoord dat de actie aangeeft in de zin
B
Werkwoord dat een ander werkwoord helpt
C
voltooid deelwoord

Slide 3 - Quizvraag

Wat is een voorbeeld van een bezittelijk voornaamwoord?
A
ik
B
vergissen
C
mijn
D
me

Slide 4 - Quizvraag

wederkerend voornaamwoord

Slide 5 - Tekstslide

Wederkerig voornaamwoord

elkaar, elkander

(gewoon uit je hoofd leren!)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Nevenschikkend voegwoord

- en 
- of 
- maar
- want

hoofdzin + hoofdzin
Onderschikkend voegwoord

- nadat
- omdat
- wat
- waarom
- daarom

Hoofdzin + Bijzin

Slide 9 - Tekstslide

Bijwoord
Een bijwoord zegt iets over:
- een werkwoord: die man fietst snel
- een ander bijwoord: die man fietst erg snel
- een bijvooeglijk naamwoord: de erg snelle fietser
- de plaats: hier, er, daar, ergens, nergens, waar
- de tijd: nu, soms, plotseling, 's morgens, wanneer

Slide 10 - Tekstslide

Telwoorden
Bepaalde hoofdtelwoorden
Onbepaalde hoofdtelwoorden
Bepaalde rangtelwoorden
Onbepaalde rangtelwoorden
Tweeduizend
Hoeveelste
Voldoende
Vijfhonderdste
Een na laatste
Zesde
Twaalf
Zat

Slide 11 - Sleepvraag

Noem een aantal onderschikkende voegwoorden.

Slide 12 - Open vraag

Woordsoorten havo 2
- znw.              - zww                                - vr.vnw.                 - voegw. (2x)
- lw                  - hww                                - aanw.vnw.          - bw
- bnw              - bez.vnw.                        - betr.vnw.
- vz                  - wederkerend vnw.    - onb.vnw
- pers.vnw.   - wederkerig vnw.        - telwoorden (4x)

Slide 13 - Tekstslide

De bus rijdt bijzonder langzaam langs de gedeeltelijke wegafzetting.

Slide 14 - Tekstslide

Oplossing
de=lw
bus=znw
rijdt=zww
bijzonder = bw
langzaam=bvn
langs=vz
de=lw
gedeeltelijke=bvn
wegafzetting=znw

Slide 15 - Tekstslide