cross

klas 1 Zinsdelen: bijwoordelijke bepaling

Programma vrijdag 6 maart
 • Lezen
 • Terugkoppeling huiswerk
 • Leerdoelen
 • Instructie (aantekeningen)
 • Zelfstandig werken
 • Afsluiting
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandshavoLeerjaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Programma vrijdag 6 maart
 • Lezen
 • Terugkoppeling huiswerk
 • Leerdoelen
 • Instructie (aantekeningen)
 • Zelfstandig werken
 • Afsluiting

Slide 1 - Tekstslide

Ik haal onderstaande score bij de opdrachten uit de voortgangstoets over woordsoorten.
A
0-25%
B
26-50%
C
51-75%
D
76-100%

Slide 2 - Quizvraag

huiswerk

Slide 3 - Tekstslide

Mijn geschatte score komt overeen met de werkelijkheid.
Kijk je antwoorden na en verbeter.
A
ja
B
nee

Slide 4 - Quizvraag

Leerdoelen

 • Ik weet wat een bijwoordelijke bepaling is en kan deze   benoemen in een zin 

Slide 5 - Tekstslide

Zinsdelen
Bekijk de volgende zin:

Ik loop. 

Dit is een complete zin met een onderwerp, een persoonsvorm en een gezegde. 
Je kunt deze korte zin aanvullen met allerlei andere zinsdelen:

Ik loop op dinsdagmorgen met mijn moeder van de markt via de Bergstraat naar de parkeerplaats.
Ontleed deze zin in je aantekeningenschrift:
- Schrijf de zin over.
- Zet strepen en benoem de zinsdelen die je kent. 

Slide 6 - Tekstslide

Een bijwoordelijke bepaling
 • Belangrijkste zinsdelen: persoonsvorm, onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp , meewerkend voorwerp. 
 • Wat overblijft is meestal de bijwoordelijke bepaling (bwb). 
 • Een bijwoordelijke bepaling geeft antwoord op vragen als  wanneer, waar, waarmee, hoe, door wie, met wie et cetera:

Slide 7 - Tekstslide

Hij fietste naar het sportveld.
De bijwoordelijke bepaling is:

Slide 8 - Open vraag

Ik vertel het je volgende week.
De bijwoordelijke bepaling is:

Slide 9 - Open vraag

Met zijn zakmes sneed hij het brood.
De bijwoordelijke bepaling is:

Slide 10 - Open vraag

Ik ga met mijn vriendje naar de bioscoop.
De bijwoordelijke bepaling is:

Slide 11 - Open vraag

Een bijwoordelijke bepaling
In één zin kunnen meerdere bijwoordelijke bepalingen voorkomen:

Er / woonden/ eens /een man en een vrouw /arm maar gelukkig 

/samen met hun twee kinderen/ in een donker bos.
bwb
bwb
bwb
bwb

Slide 12 - Tekstslide

Zelfstandig werken
*Verlengde instructie: 
* Learnbeat 1 C nieuw --> grammatica 2.5 -->  B: Bijwoordelijke bepaling  --> opdracht 2 t/m 8
* Learnbeat 1 C nieuw --> grammatica 2.5 --> E Toepassing bijwoordelijke bepaling --> opdracht 1 t/m 6

Klaar? Keuze:
* Maak kaartjes voor het 'ik houd van holland spel' over woordsoorten of zinsdelen
Extra oefenen: Learnbeat 1 C oud-->2.4 bijvoeglijk naamwoord --> E extra oefening
* Plusopdracht (havo-stof): het naamwoordelijk gezegde --> C Grammatica gezegde --> kies je opdrachten. 
timer
7:00

Slide 13 - Tekstslide

Ober, breng mij eens een glas water, alsjeblieft.
Mij =
A
een bijwoordelijke bepaling
B
een meewerkend voorwerp

Slide 14 - Quizvraag

Verander toch eens iets aan die haren van je !
aan die haren van je =
A
een bijwoordelijke bepaling
B
een meewerkend voorwerp

Slide 15 - Quizvraag

Aan jou kan ik geen geheim vertellen, je vertelt het toch altijd door.
Aan jou =
A
een bijwoordelijke bepaling
B
een meewerkend voorwerp

Slide 16 - Quizvraag

Ik zal de anderen heus niets vertellen.

de anderen =
A
een bijwoordelijke bepaling
B
een meewerkend voorwerp

Slide 17 - Quizvraag

Zelfstandig werken
*Verlengde instructie: 
* Learnbeat 1 C nieuw --> grammatica 2.5 -->  Voortgangstoets 1 t/m 4

Klaar? Keuze:
* Maak een samenvatting van de theorie grammatica  2.4 en 2.5
* Lezen leesboek
* Plusopdracht (havo-stof): het naamwoordelijk gezegde --> C Grammatica gezegde --> kies je opdrachten. 
timer
7:00

Slide 18 - Tekstslide


Bevat deze zin een bijwoordelijke bepaling?
De oppas wachtte op het schoolplein op haar oppaskinderen.
A
Nee, de zin bevat geen bijwoordelijke bepaling.
B
Ja, de zin bevat één bijwoordelijke bepaling.
C
Ja, de zin bevat twee bijwoordelijke bepalingen.

Slide 19 - Quizvraag

Programma vrijdag 13 maart
 • Lezen 
 • Leerdoelen
 • Nakijken voortgangstoets
 • Zelfstandig werken 
 • Afsluiting

Slide 20 - Tekstslide

Het verschil tussen zinsontleden en woordsoortbenoemen is dat je bij zinsontleden ....

Slide 21 - Open vraag

Leerdoelen

 • Ik kan zinnen verdelen in losse woorden en deze benoemen.
 • Ik kan de woordsoorten werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voorzetsel en bijwoord benoemen. 

 • Ik kan zinnen verdelen in zinsdelen en deze benoemen. 
 • Ik kan de zinsdelen persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepaling    benoemen.
Vrijdag 20 maart: 
Toets grammatica
woordsoorten en zinsdelen (2.4 t/m 2.6)

Slide 22 - Tekstslide

Voortgangstoets
 • Kijk je antwoorden na van de voortgangstoets. 
 • Schrijf op in je aantekeningenschrift welke vragen je nog hebt of wat je nog lastig vindt. 

Slide 23 - Tekstslide

Zelfstandig werken
Verlengde instructie docent
1. Verlengde instructie docent
2.  Learnbeat 2.6 C 
opdracht 1 en 3

1. Learnbeat 2.5 C opdracht 1 t/m 5

2. Werken aan een ander vak. 
timer
30:00

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Programma maandag 16 maart
 • Lezen 
 • Leerdoelen / toetsstof
 • Leren toets / tijd om vragen te stellen
 • Afsluiting

Slide 26 - Tekstslide

Leerdoelen

 • Ik kan zinnen verdelen in losse woorden en deze benoemen.
 • Ik kan de woordsoorten werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voorzetsel en bijwoord benoemen. 

 • Ik kan zinnen verdelen in zinsdelen en deze benoemen. 
 • Ik kan de zinsdelen persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepaling    benoemen.
Vrijdag 20 maart: 
Toets grammatica
woordsoorten en zinsdelen (2.4 t/m 2.6)

Slide 27 - Tekstslide

zinsdelen
woordsoorten
onderwerp
lijdend voorwerp
persoonsvorm
meewerkend voorwerp
gezegde
bijwoordelijke bepaling
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord
werkwoord
voorzetsel
voornaamwoord

Slide 28 - Sleepvraag