6.1 Wat staat er in de grondwet?

6.1 Wat staat er in de grondwet?

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kind ProfessionalMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

6.1 Wat staat er in de grondwet?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nederland is een rechtstaat
Wat houdt dat in?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Iedere individuele burger wordt beschermd door de wet

Koning/Keizer/Machtige personen moeten zich aan dezelfde wetten houden als burgers

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Grondwet is de basis van de rechtstaatArtikel 1 van de grondwet: Discriminatie is verboden

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke vorm van discriminatie is verboden?

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Alle vormen
  • Godsdienst
  • Levensovertuiging
  • Politieke gezindheid
  • Ras
  • GeslachtSlide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

23 grondrechten
Vrijheidsrechten:
1. Gelijke behandeling
7. Vrijheid van meningsuiting
9. Vrijheid van betoging
10. Recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
11. Recht op onaantastbaarheid van het lichaam

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Botsingen in de grondwet

Een christelijke school weigert een homoseksuele docent omdat zijn seksuele voorkeur niet bij hun geloof past. 
(artikel 6 botst met artikel 1)

Iemands foto wordt online of in de krant gezet terwijl die persoon graag onbekend wil blijven. 
(artikel 7 botst met artikel 10)

Slide 10 - Tekstslide

artikel 6
vrijheid van godsdienst of levensovertuiging

artikel 1
gelijke behandeling

artikel 7
vrijheid van meningsuiting

artikel 10
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Sociale grondrechten
In de Grondwet staan niet alleen vrijheidsrechten maar ook sociale grondrechten.

werkgelegenheid = iedereen kans op werk heeft en kan werken
bestaanszekerheid = mensen voldoende middelen hebben om van te leven
een goed leefmilieu = de omgeving veilig en leefbaar is
gezondheid = mensen gezond zijn en toegang hebben tot de gezondheidszorg
woongelegenheid = mensen een woning hebben
onderwijs = mensen naar school kunnen voor goed onderwijsSlide 11 - Tekstslide

artikel 6
vrijheid van godsdienst of levensovertuiging

artikel 1
gelijke behandeling

artikel 7
vrijheid van meningsuiting

artikel 10
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

De overheid moet haar best doen om deze sociale grondrechten in praktijk te brengen. 
Maar je kunt niet naar de rechter stappen als je vindt dat de overheid niet goed voor je zorgt. 

Dat kan bij de vrijheidsrechten wel.

Slide 12 - Tekstslide

artikel 6
vrijheid van godsdienst of levensovertuiging

artikel 1
gelijke behandeling

artikel 7
vrijheid van meningsuiting

artikel 10
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Wat zijn grondrechten?

  • grondrechten staan in de grondwet
  • grondrechten beschermen burgers tegen de macht van de overheid
  • er zijn vrijheidsrechten en sociale grondrechten
  • grondrechten kunnen botsen

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voor de pitch
Hoofdstuk 6

Wat zijn volgens jullie de belangrijkste afspraken in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies