7.2 Verbrandingsreacties

Schrijf de voorwaarden op die nodig zijn voor het ontstaan van brand.
1 / 11
volgende
Slide 1: Open vraag
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Schrijf de voorwaarden op die nodig zijn voor het ontstaan van brand.

Slide 1 - Open vraag

Schrijf de onderdelen van de brandvijfhoek op

Slide 2 - Open vraag

Leg uit hoe een explosie ontstaat

Slide 3 - Open vraag

Verbrandingsreacties

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoel
Ik kan volledige en onvolledige verbranding beschrijven
Ik kan de reactievergelijking van verbranding kloppend maken
Ik aangeven waarom koolstofmono-oxide gevaarlijk is  

Slide 5 - Tekstslide

Volledige verbranding
  • volledige verbranding van methaan.  • CH4 (g) + 2 O2 (g) --> CO2 (g) + 2 H2O (l)

Slide 6 - Tekstslide

Onvolledige verbranding
  • Onvolledige verbranding van methaan.
  • 2 CH4 (g) + 3 O2 (g) --> 2 CO (g) + 4 H2O (l)

Slide 7 - Tekstslide

Koolstofmono-oxide
CO

Slide 8 - Tekstslide

Opdracht
Wat: lees blz 22 t/m 24 tot "Oxiden"
           maak opgave 26 t/m 39
Hoe: zelfstandig, 
Hulp: bij vragen docent of medeleerling
Tijd: tot einde les
Klaar: lees de rest van H7.2 door en ga verder met de vragen

Slide 9 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen een volledige en een onvolledige verbranding?

Slide 10 - Open vraag

stel de reactievergelijking op van de volledige verbranding van ethaan C2H6

Slide 11 - Open vraag