nma H2.4 verbrandingsreacties -(deel 1)_3V

 • Schrift en pen
 • laptop
2.4 Verbrandingsreacties
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

 • Schrift en pen
 • laptop
2.4 Verbrandingsreacties

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
 • Introductie
 • Herhaling
 • Leerdoelen
 • Uitleg
 • Eigen werk

Slide 2 - Tekstslide

Herhaling

Slide 3 - Tekstslide

Wat blijft er bij een chemische reactie behouden?
A
moleculen
B
atomen
C
stoffen

Slide 4 - Quizvraag

Wat is de molecuulformule van zuurstof?
A
O2
B
O
C
O3
D

Slide 5 - Quizvraag

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen wat een verbrandingsreactie is.
 • Je kunt het verschil tussen een volledige en onvolledige verbranding uitleggen. 
 • Je weet de gevaren van koolstofmono-oxide.
 • Je kent de 3 voorwaarden voor verbranding en brengt deze in verband met de blusmethoden
 • Je kunt een reactievergelijking geven van een verbrandingsreactie

Slide 6 - Tekstslide

Wat is verbranding

Slide 7 - Tekstslide

timer
0:20
Wat is er nodig om vuur/een verbranding te starten en aan de gang te houden?

Overleg met je buurvrouw/-man!

Slide 8 - Tekstslide

De branddriehoek
! Voor een verbranding zijn nodig:
 • brandstof
 • zuurstof
 • ontbrandingstemperatuur 
(= temperatuur hoog genoeg)

Slide 9 - Tekstslide

Hoe kunnen we dan het vuur blussen?

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Hoe zou je brandende olie wel kunnen blussen? Welke voorwaarde voor verbranding neem je dan weg?

Slide 12 - Open vraag

Dit fietspad helpt bij het bestrijden van bosbranden. Leg dit uit met behulp van de branddriehoek

Slide 13 - Open vraag

Verbrandingsreacties

Slide 14 - Tekstslide

timer
0:20
Wat is het verschil tussen een thermolyse en verbranding? 

Overleg met je buurvrouw/-man!

Slide 15 - Tekstslide

! Thermolyse !
! = ontledingsreactie
 = chemische reactie
   
--> met één beginstof
    --> waarvoor warmte nodig is!
    --> en geen zuurstof!!!!

Slide 16 - Tekstslide

! Verbrandingsreactie !
! Een chemische reactie met zuurstof waarbij warmte vrijkomt. !

Slide 17 - Tekstslide

! Verbrandingsproducten !
! Bij verbrandingsreacties worden oxides gevormd !
! Oxides: moleculen die bestaan uit zuurstof atomen en één andere atoomsoort !

Slide 18 - Tekstslide

Welk oxide ontstaat....
bij de verbranding van koper?
bij de verbranding van magnesium?

Slide 19 - Tekstslide

Oxides
! als er verschillende atoomsoorten in de brandstof zitten, ontstaan er verschillende oxides:
--> elke atoomsoort vormt zijn eigen oxide:

Slide 20 - Tekstslide

Welke oxides ontstaan bij de verbranding van koolstof?
Volledige verbranding = voldoende zuurstof aanwezig
                                                   C-atomen vormen CO2  

                                                   voorbeeld:
                                                  CH4 (g) +  2 O(g) ->  CO(g) +  2 H2O (l)                                                          1          :     2

Slide 21 - Tekstslide

Onvolledige verbranding
Onvolledige verbranding = niet genoeg zuurstof aanwezig
                                                        C-atomen vormen CO of roet C(s)

                                          voorbeeld:
                                  3 CH4(g) + 4 O2(g) -> 2 CO(g) + C(s) + 6 H2O(l) 
                                           1         :    1,3                                                 

Slide 22 - Tekstslide

Koolstofmono-oxide (CO) is een geurloos, kleurloos, giftig gas 

Slide 23 - Tekstslide

Oxides!
atoomsoort in brandstof
oxide
naam
C (volledige verbranding)
CO2
koolstofdioxide
C (onvolledige verbranding)
CO
koolstofmonoxide
H
H2O
water
S
SO2
zwaveldioxide

Slide 24 - Tekstslide

Leerdoelcheck
Aan aardgas wordt de geurstof tetrahydrothiofeen (C4H8S) toegevoegd. Geef de kloppende reactievergelijking van de volledige verbranding van tetrahydrothiofeen.

Slide 25 - Tekstslide

Eigen Werk
Doorlezen: H2.4 - blz 83 t/m 88 ( nog NIET blz 85)

Uit je hoofd leren: tabel 1

Leren: blauwe begrippen
Maken + nakijken: H2.4 opgave 1, 3, 6 en 11
                                       vind je opgave 6 lastig?
                                       maak dan ook opgave 4

Slide 26 - Tekstslide