Begeleiden Seksualiteit en Intimiteit

Les Seksualiteit en Intimiteit 1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BeroepshoudingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Les Seksualiteit en Intimiteit Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma
- Welkom!

- Korte terugblik vorige les

- Seksualiteit en Intimiteit

- Casus

- Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
Korte terugblik vorige lessen 
Crisissituaties
De verwarde zorgvrager

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
 1: Aan het einde van de les kan je het verschil uitleggen tussen seksualiteit en intimiteit.

 2: Aan het einde van de les kan je kan je uitleggen hoe je in de praktijk om kan gaan met seksualiteit en intimiteit. 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat versta je onder seksualiteit en intimiteit?

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden van intiem zijn 
  • Lichamelijk (hand vast pakken, aaien, knuffelen)
  • Emotioneel ( je kan je geheimen of persoonlijke verhalen, gevoelens en emoties bij iemand kwijt) 
  • Spiritueel ( wat er in je omgaat, filosofie, zorgen, toekomst plannen delen)  
  • Sociaal (samen activiteiten ondernemen en ervaringen kunnen delen)  

Slide 6 - Tekstslide

Een intieme relatie kan leiden tot een seksuele relatie, maar dat hoeft niet. 
In een situatie waarin seksualiteit niet is toegestaan, kan intimiteit wél mogelijk zijn. 
Bijvoorbeeld binnen een zorgrelatie met een zorgvrager. Zo kan er een intieme, vertrouwde sfeer ontstaan als je in de nachtdienst bij een zorgvrager bent. Dit kan de zorgvrager de ruimte geven om zijn zorgen met jou te bespreken. Als je een bepaalde zorgvrager lang verzorgt en begeleidt, kan er ook een vorm van intimiteit en vertrouwen ontstaan. Je voelt je dan prettig bij elkaar.
De band met een cliënt kan erg intiem worden. Dat is prima zolang
A
De teamleider hiermee akkoord gaat
B
Het de professionaliteit niet in de weg staat
C
De cliënt het geen probleem vindt
D
Met andere cliënten een even goede band is

Slide 7 - Quizvraag

In de zorg kan de band met een cliënt ook intiem worden. Met de ene cliënt heb je meer dan met de ander en het is onmogelijk om je gevoelens helemaal uit te zetten. Dat is geen probleem zolang de intimiteit de de professionaliteit niet in de weg staat.
Tijdens de zorg of begeleiding ben je niet intiem met je client
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quizvraag

In de zorg kan de band met een cliënt ook intiem worden. Met de ene cliënt heb je meer dan met de ander en het is onmogelijk om je gevoelens helemaal uit te zetten. Dat is geen probleem zolang de intimiteit de de professionaliteit niet in de weg staat.
Seksualiteit....
...is de seksuele intieme relatie, seksuele gevoelens, gedachten, lichamelijke uitingen en seksuele gedragingen. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Seksualiteit Ja
Zorg voor de liefde
Gewenst
Intimiteit
Erkenning
Gezien zijn
Helend
Ja

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Seksualiteit Nee
Seksuele intimidatie
Ongewenst
Intimidatie
Ontkenning
Bekeken worden
Beschadigend
Nee

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het is toegestaan om als professional seksueel contact te hebben met jouw client?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 12 - Quizvraag

Tijdens de zorg ben je niet intiem met je zorgvrager?!
ONJUIST (tijdens de zorg kan je intiem zijn bijvoorbeeld tijdens het wassen)

- Seksuele contact tussen professional en cliënt is strafbaar!

- Protocollen, beroepscodes en wetgevingen zorgen voor grenzen. 

Belangrijk: 
Hulpverleners (professionals) hebben een contact beroep. We schenken vertrouwen als wij mensen helpen. 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Seksualiteit
Uitgangspunten:
Openstaan voor vragen en/of problemen ohgv.
Doorverwijzen.
Geen seksuele toenadering zoeken tot zorgvrager.
Geen seksuele handelingen verrichten bij zorgvrager.
Overleg met collega’s en leidinggevende over.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

2

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat zouden jullie doen in geval 1 en 2?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

10. Wat moet je doen?
- Geef een ik-boodschap.
- Benoem concreet het grensoverschrijdende gedrag.
- Zeg dat je wilt dat het stopt
- Bespreek dit met jouw team/ leidinggevende

- GRENZEN AANGEVEN!!!

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

11. Wat moet je niet doen?
- Jezelf verontschuldigen (je doet niets verkeerds).
- Spreek aan op gedrag niet op persoon zelf.
- Met een hoog stemmetje praten (neem jezelf en de ander serieus, jullie zijn beide geen
kleine kinderen).
- Discussiëren (jouw grens staat niet ter discussie).
- (Glim)lachen (zo lijkt het of je aardig gevonden wilt worden/ de boodschap wilt verzachten)

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hulpmiddelen voor cliënten:
Erotisch materiaal in de vorm van...
-Tijdschriften 
-Erotisch DVD
-Inhuren van een sekswerker (prostituee) 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Casus
In een psychiatrische instelling wonen er een man en een vrouw die beiden wilsbekwaam zijn. Allebei hun partners zijn overleden. Zij zoeken elkaar op en knuffelen. Totdat een medewerker hen naakt aantreft in een kamer. Zij raakt in paniek en wil dit bespreken in het team. Het team vindt het een ethisch probleem met als hoofdvraag: " Moet ik als professional ruimte geven om seksuele gevoelens te uiten". 

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen: 
1) Stel: Jij bent de begeleider van deze cliënten, welke stappen zou jij ondernemen?
2) Laat je cliënten hun gevoelens wel/niet uiten? En waarom?
3) Beschrijf hoe jij je keuze uitlegt aan de cliënten.

Notitie: Ga ervan uit dat deze cliënten alleen psychische klachten hebben, dus geen verstandelijke beperking. 


Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat zou jij in deze situatie doen?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
 1: Aan het einde van de les kan je het verschil uitleggen tussen seksualiteit en intimiteit.

 2: Aan het einde van de les kan je kan je uitleggen hoe je in de praktijk om kan gaan met seksualiteit en intimiteit. 

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies