cross

rekenen aan reacties 3 havo

programma van vandaag:
-  aanvang paragraaf 3.1 
- hw is leren 3.1 en maken 1 t/m 5
- laatste 20 minuten werken in groepjes aan suikerpracticum 
hst 3  rekenen aan reacties
1 / 54
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / Scheikundevmbo t, havoLeerjaar 3

In deze les zitten 54 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

programma van vandaag:
-  aanvang paragraaf 3.1 
- hw is leren 3.1 en maken 1 t/m 5
- laatste 20 minuten werken in groepjes aan suikerpracticum 
hst 3  rekenen aan reacties

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

de ontleding van water
 • molecuulformule water: H2O(l)
 • de 2 is hier de index van H
 • die geeft: in 1 molecuul water zitten  2 atomen waterstof 
 • de stof waterstof=H2(g)
 • de stof zuurstof= O2(g)
 • de stof O bestaat niet
 • dus moet je minstens 2 moleculen water ontleden

Slide 4 - Tekstslide

Energie bestaat in vele vormen en kun je omzetten in een andere vorm b.v.
 • chemische E (= opgeslagen in de bindingen tussen de atoomkernen en de elektronen in de atomen van een molecuul)
 • andere E vormen: licht, warmte, geluid, elektriciteit, beweging
 • Bij energie omzettingen gaat nooit energie verloren, dit is
  WET VAN BEHOUD VAN ENERGIE
Energie bestaat in
 verschillende vormen  

Slide 5 - Tekstslide

Bij elke reactie is energie betrokken want:  
in moleculen is chemische energie opgeslagen
 1. Het verbreken van bindingen bij een reactie kost E (= energie) maar nieuwe bindingen die gevormd worden kunnen ook E opleveren.  
 2. Endotherme reactie: er is E nodig om reactie op gang te krijgen (= activerings E) en te houden. Bijv. de meeste ontledingsreacties.
 3. Exotherme reactie:hier komt E bij vrij in de vorm van:  licht, warmte, geluid.  Ook hier is activerings E nodig voordat de reactie begint, MAAR:  als de reactie eenmaal op gang is gaat hij door tot één van de beginstoffen op is. Bijv. alle verbrandingsreacties.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

endotherme reactie.
Totale E van beginstoffen kleiner dan  totale E van eindproducten.  
 • Verschil in E niveau noem je delta   
  (     E  = E producten -E reagerende stoffen, bij endotherme reactie      E>  0 J)
 • E  eindproducten > E reagentia
 • de meeste ontledingsreacties zijn endotherm (omdat er continu energie ingestopt wordt). 
 • Uitzondering is b.v. de spontane ontleding van waterstofperoxide (zie volgende slide)
Δ
Δ
Δ

Slide 8 - Tekstslide

exotherme reactie
 (B.v verbrandingsreactie)
Er komt energie bij vrij 
 • reagentia (=beginstoffen) reageren met elkaar als de ontbrandingstemp. bereikt wordt =  activerings E ( hobbel in grafiek)
 • Als E vrijkomt (warmte, licht etc) moet totale E van eindproducten dus lager zijn dan die van de reagentia.        E < 0J 
 • de exotherme ontledingsreactie van waterstofperoxide H2O2 verloopt spontaan (=reactie temp ligt onder omgevingstemp) 
Δ

Slide 9 - Tekstslide

demoproef suiker voor cijfer
 • tijdens: noteer per stap jouw waarnemingen en conclusies (telt mee in jouw cijfer)
 • na afloop in groepjes (3 of 4) bespreken (telt mee voor jouw cijfer) 
 • op het inleverblad noteert elk groepje in het net de gezamelijke waarnemingen en conclusies (gezamelijk cijfer)
 • in de conclusie wil ik per stap zien: wel/niet reactie want......, soort reactie want.......geen reactie? wat dan wel......want.....
 • je eindigt met reactievergelijking(en) in woorden 

Slide 10 - Tekstslide

timer
2:00

Slide 11 - Tekstslide

programma les 2
 • eerste 15 min. afmaken practicum groepsopdracht
 • vragen hw?
 • uitleg par 3.2
 • bespreken moeilijke vragen 
 • verder met hw:  goed lezen 3.2 en maken 5 t/m 12

Slide 12 - Tekstslide

reactiesnelheid vergroten=zorgen voor meer effectieve botsingen
 1. hogere temp: zorgt voor grotere snelheid deeltjes dus meer effectieve botsingen
 2. sterkere concentratie (meer g/l) zorgt voor meer botsingen
 3. grotere verdelingsgraad (meer contact  mogelijk)
 4. katalysator toevoegen (reactanten beter in contact met elkaar), let op de katalysator wordt niet verbruikt en staat dus niet in het reactieschema.Slide 13 - Tekstslide

les 3 programma
 •  bespreken moeilijke opgaves 
 • zelf nakijken en verder met 13 t/m 19 
 • inzage toets en cijfers practicum
 • demoproefjes?

Slide 14 - Tekstslide

Demoproef kaliumchloraat met winegums


Slide 15 - Tekstslide

Reactie kaliumchloraat met gummibeer


Bij de ontleding van kaliumchloraat KCl3(s) ontstaat zuurstof en kaliumchloride KCl(l). 
Vervolgens wordt glucose C6H12O6(s)(uit de gummibeer) volledig verbrand. 
Geef van beide reacties het reactieschema

Slide 16 - Tekstslide

Reactie kaliumchloraat met gummibeer


 1. kaliumchloraat -> kaliumchloride + zuurstof
 2.       KClO3(s)--> KCl(l) + O2(g)
 3.    2 KClO3(s)-->2 KCl(l) + 3 O2(g)
 4.  glucose + zuurstof -> koolstofdioxide + water
 5.   C6H12O6(s)+ O2(g)-> CO2(g)+ H2O(l)
 6.   C6H12O6(s)+ 3 O2(g)-> 3 CO2(g)+ 6 H2O(l)


Slide 17 - Tekstslide

Wet van behoud van massa
massa gaat nooit verloren
(het kan hooguit zijn dat je de massa niet meer kunt meten omdat een gasvormige stof ontsnapt)

Slide 18 - Tekstslide

programma les 5 ( 14 feb) 
 •  hw was t/m 19 maken(thuis nakijken!) en leren par 3.1 t/m 3.3  (wat wil je besproken hebben?)
 • uitleg par 3.3 wet van behoud van massa, slide 18 en bord!
 • bespreken hw en/of zelf verder werken 
 • bespreken conclusies van demo suiker ivm practicum
 • hw voor 14 e leren  soorten reacties en hun eigenschappen
 • hw voor 18e leren  3.3 en maken 20,22 t/m 24 

Slide 19 - Tekstslide

Wet van behoud van massa
 1. stel een kloppende reactievergelijking op
 2. stoffen reageren altijd met elkaar in een zelfde verhouding
 3. stel nu een verhoudingstabel op
 4. als er na de reactie  1 van beide stoffen overblijft,  was die stof in overmaat

Slide 20 - Tekstslide

oefenopgave:
a. Geef de kloppende reactie vergelijking voor de volledige verbranding van koolstof.
b. Als bekend is dat 3 g koolstof reageert met 8 g zuurstof, hoeveel g zuurstof heb je dan nodig om 6,4 g koolstof te verbranden?
c. wat gebeurt er met deze reactie als er minder zuurstof aanwezig is dan je bij b berekend hebt?
d. wat gebeurt er als er meer zuurstof aanwezig is dan je bij b hebt berekend?

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

vervolg oefenopgave
 • te weinig zuurstof betekent dat de brandstof koolstof in dit geval niet volledig kan verbranden. Er blijft dus ook nog koolstof over, dus eigenlijk overmaat koolstof)
 • te veel zuurstof betekent dat alle koolstof verbrand en je nog zuurstof over houdt = Overmaat zuurstof

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

les 3 maart 3 H 2
 • 3 minuten voor afmaken practicumdossier
 •   klaar? verder met par 4
 • uitleg par 4
 • welke opdrachten bespreken?
 • hw maken t/m 31 (zelf nakijken thuis!) en leren par 3.4
 • laatste 10 min. nakijken en verbeteren pract dossier met andere kleur

Slide 25 - Tekstslide

les 5 maart 3 H 1
 • 3 minuten afmaken opdrachten en conclusie p1
 • 3 min bespreken en verbeteren conclusie p1 andere kleur
 • 10 minuten voor afmaken practicumdossier
 • eerder klaar? verder met par 4
 • uitleg par 4
 • welke opdrachten bespreken?
 • hw maken t/m 31 (zelf nakijken thuis!) en leren par 3.4

Slide 26 - Tekstslide

blokschema: van bauxiet tot alumniumoxide (moet je kunnen lezen en begrijpen)

Slide 27 - Tekstslide

programma 12 maart 3 h1
 • practicum dossier afmaken proef 2 (5 min) 
 • verder met rest van oefenen voor de toets Hw controle
 • bespreken hw/verder met oefenen voor de toets
 • Toets hst 3 is in activiteiten week
 • quiz ?
 • daarna kans vragen te stellen en/of filmpje endo/exotherm

Slide 28 - Tekstslide

welke factoren beïnvloeden de reactiesnelheid
A
de concentratie van de reactant
B
aanwezigheid van katalysator
C
verlaging van de temperatuur
D
de verdelingsgraad

Slide 29 - Quizvraag

Je hebt gisteren van de sleutel een soort "foto" gemaakt
Welk type reactie was dit?
A
Thermolyse
B
Verbranding
C
Elektrolyse
D
Fotolyse

Slide 30 - Quizvraag

Wat is een ontledingsreactie?
A
Een reactie met zuurstof
B
Reactie met één beginstof en meerdere reactieproducten
C
Een reactie waarbij een explosie ontstaat
D
Reactie met meerdere beginstoffen en één reactieproduct

Slide 31 - Quizvraag

Welke van de volgende reacties is een ontledingsreactie?
A
Water --> Waterstof + Zuurstof
B
koolstof + zuurstof --> koolstofdioxide
C
Koper+ Zuurstof --> Koperoxide
D
Zwaveldioxide + water --> Zwavelzuur

Slide 32 - Quizvraag

Wat verandert er bij reacties?
A
Kleur
B
Vlammen
C
Fase (vast, vloeistof of gas)
D
Stofeigenschappen

Slide 33 - Quizvraag

Wat is het verschil tussen een endotherme en exotherme reactie?
A
Bij endotherme reacties gaat er warmte in en bij exotherme warmte uit
B
Bij endotherme reacties gaat er warmte uit en bij exotherme warmte in
C
Bij endotherme reacties gaat er energie in en bij exotherme energie uit
D
Bij endotherme reacties gaat er energie uit en bij exotherme energie in

Slide 34 - Quizvraag

Is de faseovergang van gas naar vloeistof een exotherm of endotherm proces?
A
exotherm
B
endotherm

Slide 35 - Quizvraag

Als het energieverschil tussen beginstof(fen) en reactant(en)positief is, dan is de reactie....

A
exotherm
B
endotherm

Slide 36 - Quizvraag

Welke soort chemische reactie is het ontleden van suiker?
A
Endotherm
B
Exotherm

Slide 37 - Quizvraag

Welke soort chemische reactie is het verbranden van suiker?
A
Endotherm
B
Exotherm

Slide 38 - Quizvraag

Welke soort chemische reactie is het ontleden van water?
A
Endotherm
B
Exotherm

Slide 39 - Quizvraag

Welke soort chemische reactie is het verbranden van hout
A
Endotherm
B
Exotherm

Slide 40 - Quizvraag

Wat kun je zeggen over het smelten van boter?
A
het is een exotherm proces
B
het is een endotherm proces
C
het is een exotherme reactie
D
de reactie-energie verandert niet

Slide 41 - Quizvraag

Op t = 0 wordt stof A met stof B gemengd. Er treedt een chemische reactie op.

Tijdens en na het mengen wordt de temperatuur gemeten.

De reactie van A met B is ...
A
endotherm
B
exotherm

Slide 42 - Quizvraag

Op t = 0 wordt citroenzuur met soda gemengd.
Er treedt een chemische reactie op.

Tijdens en na het mengen wordt de temperatuur gemeten.

De reactie is ...
A
endotherm
B
exotherm

Slide 43 - Quizvraag

Van welk type is de reactie
A + B -> C
A
vormingsreactie
B
ontledingsreactie
C
verbranding

Slide 44 - Quizvraag

Als je de deeltjes van een stof fijner maakt wordt de reactiesnelheid...?
A
groter
B
kleiner
C
blijft gelijk

Slide 45 - Quizvraag

Als je de concentratie verhoogt wordt de reactiesnelheid...?
A
groter
B
kleiner
C
blijft gelijk

Slide 46 - Quizvraag

Als je de temperatuur verlaagt wordt de reactiesnelheid...?
A
groter
B
kleiner
C
blijft gelijk

Slide 47 - Quizvraag

Welk van de volgende stoffen kun je gebruiken om water aan te tonen?
A
Kalkwater
B
Blauw kopersulfaat
C
Wit kopersulfaat
D
Gloeiende houtspaander

Slide 48 - Quizvraag

2 C6H14 + 13 O2--> 12 CO + 14 H2O
Wat voor soort reactie is dit?
A
Verbranding
B
Ontleding
C
Vormingsreactie
D
Onvolledige verbranding

Slide 49 - Quizvraag

2 H2O --> 2 H2 + O2
Wat voor soort reactie is dit?
A
Verbranding
B
Ontleding
C
Vormingsreactie

Slide 50 - Quizvraag

Maud leidt lucht door kalkwater tot het troebel wordt.
Welke stof uit de lucht heeft het kalkwater troebel gemaakt?
A
zuurstof
B
stikstof
C
waterdamp
D
koolstofdioxide

Slide 51 - Quizvraag

Vul de juiste coefficient in:
2 Ca + 1 O2 --> ... CaO
A
1
B
2
C
4
D
0

Slide 52 - Quizvraag

Wat verandert er bij reacties?
A
Kleur
B
Vlammen
C
Fase (vast, vloeistof of gas)
D
Stofeigenschappen

Slide 53 - Quizvraag

Slide 54 - Video