taxonomie van Bloom

Duurzaam leren
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
DidactiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Duurzaam leren

Slide 1 - Tekstslide

Taxonomie van Bloom

Slide 2 - Tekstslide

Ik ben bekend met de Taxonomie van Bloom
0100

Slide 3 - Poll

Taxonomie van Bloom

Slide 4 - Tekstslide

Cognitieve processen (kennis)
Feitelijke kennis : termen, begrippen, details en elementen die men actief nodig heeft om het ter sprake te brengen. 

Conceptuele kennis: omvat begrip, inzicht in classificaties, principes, theorieën en modellen die de leerlingen gebruiken bij het verwerken van andere kennis.  

Procedurele kennis: stappen, methoden ter ondersteuning van hoe studenten iets uitvoeren, alsook criteria voor het kiezen van de geschikte procedure.  

Metacognitieve kennis: kennis over kennis, zelfkennis.  

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

1. Onthouden/herinneren

Slide 13 - Open vraag

1.  onthouden

De student leert informatie, opvattingen, standpunten en visies herinneren via herkennen (1) en ophalen (2) uit het geheugen. 


Werkwoorden in geactualiseerd leerplan: 
Aanduiden (1) Aanwijzen (1) Beschrijven (2)  Herkennen (1) Navertellen (2)
 

Slide 14 - Tekstslide

2. Begrijpen

Slide 15 - Woordweb

2. Begrijpen
Verbanden leggen tussen voorkennis en nieuwe kennis. De student leert informatie, opvattingen, standpunten en visies interpreteren (1), uitleggen (2), samenvatten (3), classificeren (4), toelichten (5), vergelijken (6) en afleiden (7).   

Werkwoorden in geactualiseerd leerplan: 
 Afleiden (7) Classificeren (4) Concretiseren (5) Illustreren (5) In kaart brengen (6) Onderscheiden (6) Relateren (6) Toelichten (5) Uitleggen (2) Verhelderen (1) Verkennen (1) (5) 

Slide 16 - Tekstslide

3. Toepassen

Slide 17 - Woordweb

3. Toepassen
De student leert informatie, opvattingen, standpunten en visies in een nieuwe situatie gebruiken om problemen of oefeningen op te lossen. De twee denkvaardigheden binnen dit cognitief proces zijn uitvoeren en implementeren.  

Werkwoorden in geactualiseerd leerplan: 
Actualiseren - Bibliodrama – Filosoferen - Gedicht schrijven - Interview - Lege stoel - Logboekopdrachten - Poster - Pecha Kucha – Rollenspel – Stappenplan - Tekenen - Theologiseren - Spreekballonnen invullen - Verhalen schrijven – Werken met casus - Zelfontdekkend leren - Zoemsessie 

Slide 18 - Tekstslide

4. Analyseren

Slide 19 - Woordweb

4. Analyseren
De student leert Informatie, opvattingen, standpunten en visies onderzoeken, leert deze met elkaar in verband brengen en leert hoe onderdelen zich tot elkaar verhouden in een groter geheel. De drie denkvaardigheden binnen dit cognitief proces zijn differentiëren (1), organiseren (2) en attribueren (3). 

Werkwoorden in geactualiseerd leerplan:  
Analyseren (1) (2) (3) Het verband zien (2) Onderscheiden (1) Onderzoeken (2) Ontleden (2) Selecteren (1)

Slide 20 - Tekstslide

5. Evalueren

Slide 21 - Woordweb

5. Evalueren
De student leert informatie, opvattingen, standpunten en visies beoordelen op basis van criteria om een standpunt in te nemen, een keuze te verantwoorden, een waarde te bepalen. Twee denkvaardigheden binnen het cognitief proces: checken (1), bekritiseren (2).

Werkwoorden in geactualiseerd leerplan:
Ontdekken (1) 


Slide 22 - Tekstslide

6. Creëren

Slide 23 - Woordweb

6. Creëren
Erop gericht nieuwe originele producten te maken. De leerling leert informatie, opvattingen, standpunten en visies samenbrengen of reorganiseren tot een nieuw geheel: nieuw idee, product of zienswijze. Drie denkvaardigheden binnen dit cognitief proces: genereren (1), plannen (2), produceren (3). 
Slide 24 - Tekstslide

Werkvormen

Slide 25 - Tekstslide

Begrippenlijst
A
1. Onthouden
B
3. Toepassen
C
4. Analyseren
D
6. Creëren

Slide 26 - Quizvraag

Quiz
A
1. Onthouden
B
2. Begrijpen
C
3. Toepassen
D
5. Evalueren

Slide 27 - Quizvraag

Werken met casus
A
1. Onthouden
B
2. Begrijpen
C
3. Toepassen
D
4. Analyseren

Slide 28 - Quizvraag

Begeleid zelfstandig werken
A
3. Toepassen
B
4. Analyseren
C
5. Evalueren
D
6. Creëren

Slide 29 - Quizvraag

Collage
A
1. Onthouden
B
3. Toepassen
C
2. Begrijpen
D
5. Evalueren

Slide 30 - Quizvraag

Websites raadplegen
A
1. Onthouden
B
2. Begrijpen
C
3. Toepassen
D
4. Analyseren

Slide 31 - Quizvraag

Presentatie
A
2. Begrijpen
B
3. Toepassen
C
5. Analyseren
D
6.Creëren

Slide 32 - Quizvraag

Stappenplan
A
1. Onthouden
B
3. Toepassen
C
4. Analyseren
D
6. Creëren

Slide 33 - Quizvraag

Reflectieopdrachten en gesprek
A
1. Onthouden
B
3. Toepassen
C
4. Analyseren
D
5. Evalueren

Slide 34 - Quizvraag

Logboekopdrachten
A
2. Begrijpen
B
3. Toepassen
C
5. Evalueren
D
6. Creëren

Slide 35 - Quizvraag

Conclusie formuleren
A
3. Toepassen
B
4. Analyseren
C
5. Evalueren
D
6. Creëren

Slide 36 - Quizvraag

Actie ondernemen
A
2. Begrijpen
B
3. Toepassen
C
5. Evalueren
D
6. Creëren

Slide 37 - Quizvraag

Pecha Kucha
A
3. Toepassen
B
4. Analyseren
C
5. Evalueren
D
6. Creëren

Slide 38 - Quizvraag

Zelf een filmpje maken
A
3. Toepassing
B
4. Analyseren
C
5. Evalueren
D
6. Creëren

Slide 39 - Quizvraag

Slide 40 - Tekstslide

Vragen?


Slide 41 - Tekstslide