A van Almere

1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstKunstzinnige oriëntatieBasisschoolGroep 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groep 3
45 min.

Slide 2 - Tekstslide

Blik vooruit op het lesblok ‘De A van Almere’. Stel de leerlingen vragen: waar denken de leerlingen aan bij de titel? Wat kan het betekenen?

Vertel in het kort wat de leerlingen kunnen verwachten van de voorbereidende les.
Dit lesblok gaan we aan de slag met letters!

Slide 3 - Tekstslide

Vertel de leerlingen dat we dit lesblok op verschillende manieren aan de slag gaan met letters. 


Slide 4 - Video

In de komende paar dia's ga je voorbeelden laten zien van kunstwerken waarin letters verborgen zitten.

Het eerste kunstwerk is een video die
is gemaakt bij de theatervoorstelling
Aap en beer van Raaijmakers en
Geerlings. Zet het geluid aan en start
de video.
Nieuw woord:
Letters

Slide 5 - Tekstslide

Vraag de leerlingen welke letters ze hebben gezien.

Nieuw woord: letters. Bespreek dit woord. 

Wie heeft deze letter wel eens gezien?

Slide 6 - Tekstslide

Aan de rand van de stad Almere staan twee hele grote letters: een A en een H. Misschien heb je ze weleens gezien toen je Almere binnenreed. Hans Koetsier maakte de twee letters speciaal voor de stad. Volgens de kunstenaar waren de stadsgrenzen onduidelijk: wanneer loop je nog in Almere en wanneer heb je de stad verlaten? Aan de grenzen van de stad zette hij de twee letters neer. Nu is het voor iedereen duidelijk waar Almere precies ligt. 
 
Stel de leerlingen vragen: 
  • Wie heeft dit kunstwerk wel eens gezien?
  • Wie weet waar het kunstwerk staat?
  • Is er een letter te herkennen in dit kunstwerk?

Wie kent deze letter?

Slide 7 - Tekstslide

Stel de leerlingen vragen: 
  • Wie heeft dit kunstwerk wel eens gezien?
  • Wie weet waar het kunstwerk staat
  • Is er een letter te herkennen in dit kunstwerk?

Slide 8 - Link

Open de kunstkaart door te klikken op: ''Open deze website in een nieuw tabblad''.

Zoek de kunstwerken samen met de leerlingen op de kunstkaart. Door op het icoon van het kunstwerk te klikken verschijnt er meer informatie.
Nieuw woord:
Houding
In dit kunstwerk zit ook een letter verstopt!

Slide 9 - Tekstslide

Bespreek in de volgende slides de andere kunstwerken uit Almere en probeer daar samen met de leerlingen letters in te ontdekken. Stimuleer de leerlingen om hun fantasie te gebruiken. In sommige kunstwerken kun je ook meerdere letters zien.

Vraag de leerlingen of er in de houding van dit kunstwerk misschien ook een letter verstopt zit. Je kunt er een omgekeerde S in zien.

Nieuw woord: houding. Bespreek dit woord.

Zie jij 
een letter?

Slide 10 - Tekstslide

Stel de leerlingen vragen: Zitten er in deze kunstwerken ook letters verstopt? 

Moedig de leerlingen aan hun fantasie te gebruiken.

Nieuw woord:
Uitbeelden

Slide 11 - Tekstslide

De leerlingen gaan letters uitbeelden met hun lichaam. Kijk samen met de leerlingen naar het voorbeeld op het digibord en stel vragen: 
  • Welke letter kan dit zijn? 
  • Waar zie je dat aan?
Bespreek klassikaal hoe je met je lichaam een letter kunt uitbeelden. Laat hierbij enkelen het voor de klas demonstreren.

Nieuw woord: uitbeelden. Bespreek dit woord. 

Vorm tweetallen.
Welke letters kunnen jullie samen allemaal maken? Gebruik je hele lichaam! Handen, voeten, oren..

Nieuw woord:
Mime
Nieuw woord:
Bevriezen

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht
1. De leerlingen gaan in tweetallen letters uitbeelden met hun lichaam. Verdeel de klas in tweetallen en leg de opdracht uit. Loop rond en stimuleer de leerlingen om hun hele lichaam te gebruiken. Vraag de leerlingen welke letters ze samen allemaal kunnen maken. 

2. Leg uit dat wanneer iets bevriest, het stopt met bewegen, vergelijkbaar met het stilstaan van een foto die je maakt. Zodra de leerlingen hebben geoefend met het vormen van letters, zeg je ''bevries'', waarop de leerlingen hun letterhouding kort moeten vasthouden. Herhaal deze stap een aantal keer.

Nieuw woord: bevriezen. 

Suggestie:
Denk samen met de leerlingen na over een woord of zin en zet ze naast elkaar zodat ze samen één zin of woord vormen.

Het uitbeelden van dingen met je lichaam noem je ook wel mime.

Nieuw woord: mime. Bespreek dit woord.
Houding
Uitbeelden
Letters
Bevriezen
Mime

Slide 13 - Tekstslide

Sluit de les af door de leerlingen te vragen wat ze tijdens deze les hebben geleerd en herhaal de nieuwe woorden: letters, houding, uitbeelden, mime en bevriezen. 

Blik vooruit op de masterclass. Er komt dan een mimespeler in de klas.

Wat kunnen ze verwachten van de masterclass:
- Introductie van de kunstenaar
- Terugkoppeling naar de voorbereidende les
- Uitleg van de kunstenaar wat ze gaan doen
- Aan de slag met de kunstenaar
- Afsluiten masterclass

Wat wordt er van de docent verwacht:
- De docent moet te alle tijden bij de masterclass aanwezig blijven
- De docent assisteert de kunstenaar waar nodig. De kunstenaar zal dit aan het begin van de les afstemmen met de docent
- De docent zorgt dat materialen die op school zijn geleverd of die van de school worden gebruikt klaar liggen