B 2.2 / K 9.4

Basis

Formule met deelstreep

Instructie
Daarna zelfstandig aan de slag
Kader

Balansmethode

Lezen bladzijde 190 - 191
Uitleg na instructie basis
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 3

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Basis

Formule met deelstreep

Instructie
Daarna zelfstandig aan de slag
Kader

Balansmethode

Lezen bladzijde 190 - 191
Uitleg na instructie basis

Slide 1 - Tekstslide

Berekeningen met deelstreep

Slide 2 - Tekstslide

Formules met deelstreep

Slide 3 - Tekstslide

Formules met deelstreep

Slide 4 - Tekstslide

Formules met een deelstreep
Om de lengte van een jongen te voorspellen, kan de volgende formule worden gebruikt:

                                      v : lengte van vader  in cm 
                                     m : lengte van moeder in cm

Ik ben zelf 168 cm en mijn man is 1,88 m.
Hoe lang wordt mijn zoon volgens deze formule?


Σ
lengte jongen=2v+m+11

Slide 5 - Tekstslide

Aan de slag!

Je levert aan het eind van de les de volgende opdrachten in:
Opdracht 18 t/m 24.

5 minuten voor tijd terug in de teams vergadering.


Kader

Uitleg:
vergelijkingen oplossen met de balansmethode

Slide 6 - Tekstslide

Wat leer je in deze les?  1.  Je leert wat een vergelijking is.
  2. Je leert hoe je een vergelijking oplost met de balansmethode.
  3. Je leert een vergelijking te maken van 2 formules.


Slide 7 - Tekstslide

Balans methode
  1. vergelijking opschrijven
  2. letters naar links
  3. getallen naar rechts
  4. delen door het getal voor de letter
  5. controleren
  6. antwoord opschrijven
om in balans te blijven, doe je links en rechts altijd hetzelfde

Slide 8 - Tekstslide

Vergelijking oplossen met balansmethode, een voorbeeld:

Slide 9 - Tekstslide

Zelf een vergelijking maken
Soms moet je zelf een vergelijking maken. 
Voorbeeld:
Lengte kaars rood = 25 - 3t
Lengte kaars groen = 20 - 4t

De vergelijking: 25 - 3t = 20 - 4t
Je kunt uitrekenen wanneer de kaarsen gelijk zijn.

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeeld

Slide 11 - Tekstslide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

 
Balans methode vb
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2

Slide 12 - Tekstslide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

  

Balans methode
-5x
-5x
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3

Slide 13 - Tekstslide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

      

Balans methode
-5x
-5x
-6
-6
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4

Slide 14 - Tekstslide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balans methode
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5

Slide 15 - Tekstslide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balans methode
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
74,5+6=54,5+15
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 16 - Tekstslide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balans methode vb
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
74,5+6=54,5+15
Dus x = 4,5
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 17 - Tekstslide

Voorbeeld 2

Slide 18 - Tekstslide

Balans methode 
-3a+2=6+5a

   

Balans methode vb
vergelijking opschrijven
1
Dus a =       
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 19 - Tekstslide

Balans methode 
-3a+2=6+5a

  -8a+2 =       6 

   -8a    =       4

       a    =       -0,5  

Balans methode vb
-5a
-5a
-2
-2
:-8
:-8
vergelijking opschrijven
1
30,5+2=6+50,5
Dus a = -0,5
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 20 - Tekstslide

Balans methode 
8b-10 = 14-4b
      

Balans methode vb
vergelijking opschrijven
1
Dus b = 
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 21 - Tekstslide

Balans methode 
8b-10 = 14-4b

 12b-10 = 14       

  12b    =  24     

      b    =  2      

Balans methode vb
+4b
+4b
+10
+10
:12
:12
vergelijking opschrijven
1
8210=1442
Dus b = 2
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 22 - Tekstslide

Wat is de volgorde van stappen van de balansmethode?
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Antwoord controleren
Antwoord in een zin
Delen door getal voor de letter
Enkeltjes links weghalen
Letter rechts weghalen

Slide 23 - Sleepvraag

Balansmethode
6t + 7 = -9t + 37 
15t + 7 =       +37
15t        =       +30
t       =         2
:15
+ 9t
+ 9t
:15
- 7
- 7

Slide 24 - Sleepvraag

Los op met de balansmethode:

3p + 10 = 40
A
p = 10
B
p = 3,7
C
p = 3,3
D
p = 30

Slide 25 - Quizvraag

Los op met de balans methode
3g+7=5g+12
gebruik alle stappen

Slide 26 - Open vraag

Los b op met de balansmethode:

5b + 4 = 3b + 34
A
b = 6
B
b = 15
C
b = 6
D
b = 7

Slide 27 - Quizvraag

Fotografeer de schets+balansmethode

5x+10=2x+22
4x+8=6x+24

Slide 28 - Open vraag

Aan de slag
Vandaag inleveren: Basis; 18 t/m 24
Huiswerk maandag: Kader; 39ab, 42 en 43
Mavo: 42, 43, 46 t/m 48

Slide 29 - Tekstslide