cross

Trappen van vergelijking 2

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Engelsvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Uitzonderingen!
Woorden eindigend op Y:
happy - happier - happiest

goed - beter - best(e)
good - better - best

slecht - slechter - slecht(ste)
bad - worse - worst
Wanneer gebruik je welke trap?

THAN - 2e trap
My brother is fatter than my mother.

THE - 3e trap
Jake is the friendliest kid in school.

Slide 3 - Tekstslide

Woorden van 2 of meer lettergrepen
krijgen GEEN -er of -est,
maar MORE of MOST ervoor!

I am smaller than Frank, but he is more intelligent than I am.

Jason is the sweetest baby I know, Jasmin is 
the most beautiful baby though.


Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Let op! Woorden eindigend op Y, wel 2 lettergrepen 
maar geen MORE of MOST ervoor!

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

as ... as
Harry is even groot als Lianne.
Harry is as big as Lianne.

Die hond rent net zo snel als die kat.
That dog runs just as fast as that cat.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Als een woord 2 of meer lettergrepen heeft, zet ik er het volgende voor:
A
most
B
more, morest
C
more
D
more, most

Slide 10 - Quizvraag

Welk rijtje is juist?
A
Good - Better - Best
B
Good - Gooder - Goodest
C
Beautiful - Beautifuler - Beautifulest
D
Small - More small - Most small

Slide 11 - Quizvraag

Welk rijtje klopt niet?
A
nice - nicer - nicest
B
happy - happier - happiest
C
bad - badder - baddest
D
beautiful - more beautiful - most beautiful

Slide 12 - Quizvraag

That group is _____ the other group.
A
the more serious
B
the most serious
C
more serious than
D
most serious than

Slide 13 - Quizvraag

It is _____ to find good football players.
A
more difficult
B
difficulter
C
most difficult
D
difficultest

Slide 14 - Quizvraag

Adele is famous. Lady Gaga is _____,
Michael Jackson is _____!
A
more famous, the most famous
B
famouser, the most famous
C
famouser, the famousest
D
more famouser, most famous

Slide 15 - Quizvraag

Extra oefenen met 
de trappen van vergelijking?Slide 16 - Tekstslide