Future compleet

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 2-4

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Future = toekomende tijd
Alles wat niet al gebeurd is (verleden tijd) en niet nu aan de gang is (tegenwoordige tijd). Dus alles wat nog moet 
gebeuren.

Slide 2 - Tekstslide

          4 soorten future

1
2
3
4
present  simple - bv the train leaves/ the shops closes/ the shows begin
bij vastgestelde tijden.
Present continuous. I am having a party.   Dingen die je snel hebt afgesproken en waarbij alles is afgesproken (tijd, plaats, met wie etc)
 will  - Alle zinnen waarbij je in het Nederlands zullen of zal gebruikt.
Ik zal de deur openen. I will open the door.
To be going to - Alle zinnen waarbij je in het Nederlands gaan gebruikt.
We gaan zwemmen. We are going to swim

Slide 3 - Tekstslide

1
 Present
simple
tijden staan vast:
                - schema
                - rooster
                - dienstregeling

Slide 4 - Tekstslide

Gebruik: tijden staan vast, denk aan:
                - schema
                - rooster
                - dienstregeling

 hele werkwoord
 Let op: he/she/it = hele werkwoord + s

Slide 5 - Tekstslide

Present continuous for the future
2

Slide 6 - Tekstslide

gemaakte afspraken waarbij alles is afgesproken (tijd, plaats, met wie etc)

I am having a party
he is moving to Germany
we are seeing a movie tonight
they are studying together later on

Slide 7 - Tekstslide

3
zinnen waar je in het Ned. zullen of zal gebruikt
  • Beloftes
  • dingen die je aanbied
  • voorspellingen zonder bewijs 
  • spontane beslissingen

Slide 8 - Tekstslide

Future = will
I will not read
you will not swim
he will not write
we will not sing
you will not dance
they will not walk

Slide 9 - Tekstslide

will + not = WON'T

Slide 10 - Tekstslide

Future = will
Shall I read ?
will you swim?
will he write?
Shall we  sing?
Will you dance?
Will they  walk ?

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Dus:
bij vragen gebruik je Shall bij I and we

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Zinnen waar je in het Nederlands 'gaan' gebruikt 
  • je bent iets van   plan
  • Je ziet iets aankomen
4

Slide 15 - Tekstslide

Future = to be going to
Am I going to read ?
Are you going to swim?
Is he going to write?
Are we going to sing?
Are you going to dance?
Are they going to walk ?

Slide 16 - Tekstslide

Future = to be going to
I am not going to read
you are not going to swim
he is not going to write
we are not going to sing
you are not going to dance
they are not going to walk

Slide 17 - Tekstslide