1.3 en 1.4 les 2 dynamisch handhaven praktijk

Dit lesuur
 • Opfrissen vorige les
 • uitleg: zandsuppletie
 • opdracht: Hollandse pareltjes
                ecologische en economische waarden
 • Een mooi galgje-woord

 • werken aan weektaak
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Dit lesuur
 • Opfrissen vorige les
 • uitleg: zandsuppletie
 • opdracht: Hollandse pareltjes
                ecologische en economische waarden
 • Een mooi galgje-woord

 • werken aan weektaak

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Door klimaatverandering treedt er verdroging op van het veengebied.

Hierdoor vindt inklinking plaats.
A
absolute zeespiegelstijging
B
relatieve zeespiegelstijging

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk begrip wordt er gebruikt voor de minimale breedte die het strand moet hebben.

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zorgt NIET voor absolute zeespiegelstijging?
A
smelten zee-ijs
B
smelten land-lijs
C
uitzetten zeewater
D
alle 3 zorgen wel voor absolute zeespiegelstijging

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Geef 2 redenen waardoor bodemdaling in NL plaatsvindt.

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

dynamisch kustbeheer
Duin
strand
zee
basiskustlijn (1990)
golven verplaatsen het zand.
Kust wordt smaller.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zandsuppletie
Duin
zee
Als de kust te smal wordt spuit men extra zand op het strand (strandsuppletie) of op de vooroever (vooroeversuppletie)
strand

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hollandse Pareltjes
Optie 1
Zandmotor, Ter Heide
Optie 2
Meervoudig ruimtegebruik in  Katwijk
Optie 3
Slufter,
Texel
- Hoe maakt het de kust veiliger?
- Is het een harde kering, zachte kering of hybride kering?
- Is er sprake van bolwerkvorming?
- Wat maakt deze kering bijzonder?
- Waar meer aandacht voor? Ecologische waarden of economische waarden? Leg uit.

Slide 12 - Tekstslide

In drietallen
- 10 min. lezen tekst boek + uitwerken
- uitleg geven aan elkaar, 2 min per optie.

daarna nog kort klassikaal bespreken 
Zandmotor
noord
Zuid
Zuid
noord

Slide 13 - Tekstslide

ecologische waarden belangrijk
- wel schade bij opzuigen zand voor suppletie.
- nauwelijks schade bij neerleggen zand.
Katwijk

Slide 14 - Tekstslide

economische waarden belangrijk: toerisme parkeren

geen bolwerkvorming door hybride kering
Slufter, Texel

Slide 15 - Tekstslide

ecologische waarden
- zoet-zout gradiënt
- nat-droog gradiënt

Slide 16 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Link

Deze slide heeft geen instructies

2016

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je geleerd?
 • Hoe dynamisch handhaven in de praktijk werkt
 • Wat zandsuppletie is
 • Wat de zandmotor is
 • Wat een hybride waterkeringen is
 • Wat een slufter is
 • wat bolwerkvorming is
 • het belang van ecologische en economische waarden

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Weektaak deze week
weektaak
support
verdieping

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies