5V_week 9_M1 en § 6.1 en § 6.2


Kom uit bed
Doe je haar
Zet je camera aan
Meld je aan in LessonUp
timer
5:00
Liggen ook boek, binas en schrift klaar?
Klaar?
A
Ja
B
Nee
1 / 23
volgende
Slide 1: Quizvraag
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les


Kom uit bed
Doe je haar
Zet je camera aan
Meld je aan in LessonUp
timer
5:00
Liggen ook boek, binas en schrift klaar?
Klaar?
A
Ja
B
Nee

Slide 1 - Quizvraag

5V online les week 9
Herhaling M1
§ 6.1
§ 6.2

Slide 2 - Tekstslide

Waar staan de metalen in het periodiek systeem?
A
links & midden
B
rechts boven

Slide 3 - Quizvraag

Vraag 1
Bedenk een aantal overeenkomstige kenmerken van metalen op macro-niveau. 
Vul je antwoorden op de volgende slide in (woordweb)

Slide 4 - Tekstslide

Antwoorden
- goede geleiders elektrische stroom en warmte
- hoog smeltpunt
- glanzend uiterlijk
- gemakkelijk te vervormen (smeden/walsen)
- gesmolte toestand kunnen ze gemengd worden (legeringen)
Overeenkomsten
metalen
macro

Slide 5 - Woordweb

Vraag 2
Bedenk een kenmerk waarin metalen op macro-niveau kunnen verschillen
Vul je antwoord op de volgende slide in (woordweb)

Slide 6 - Tekstslide

Antwoorden
- dichtheid (lichte en zware metalen)
- reactiviteit/edelheid

* edele metalen: Pt, Au, Ag
* half edele metalen: Cu, Hg
* onedele metalen: Fe, Zn, Sn, Pb, Ni, en veel andere
* zeer onedele metalen: Na, Li, K, Ba, Al, Ca

Verschillen
metalen
macro

Slide 7 - Woordweb

Bij het ijzer(III)-ion is er sprake van een:
Fe3+
A
covalentie van 3+
B
atoom van 3+
C
elektrovalentie van 3+
D
molecuul van 3+

Slide 8 - Quizvraag

Wat is de elektrovalentie van een calcium ion?
A
1+
B
2+
C
3+
D
4+

Slide 9 - Quizvraag

Wat is de elektrovalentie van een aluminium ion?
A
1+
B
2+
C
3+
D
4+

Slide 10 - Quizvraag


Wat is de elektrovalentie van een het koper ion in CuCl2?
A
1+
B
2+
C
3+
D
4+

Slide 11 - Quizvraag

Deel de volgende stoffen in bij de juiste groep.

Zouten
Moleculaire 
stoffen
Metalen
Ne(g)
Al2O3 (s)
Fe2O3 (s)
P2O5 (s)
Fe (s)
O2 (g)

Slide 12 - Sleepvraag

Slide 13 - Video

Geef de kloppende reactievergelijking voor de verbanding van magnesium.

Slide 14 - Open vraag

Elektronen overdracht

Slide 15 - Tekstslide

Verbranding magnesium
2 Mg + O2 --> 2 MgO

Ladingen
Voor
Na
Mg
0
2+
O
0
2-
Elektronen gaan van magnesium naar zuurstof

Slide 16 - Tekstslide

Verbranding magnesium
2 Mg + O2 --> 2 MgO

elektronen verdeling
Voor
Na
magnesium
Mg: 2,8,2
Mg2+: 2,8
zuurstof
O: 2,6
O2-: 2,8
Elektronen gaan van magnesium naar zuurstof

Slide 17 - Tekstslide

Zuurbase vs redox
H+ overdracht: zuurbase reactie
CH3COOH + NH3 --> CH3COO- + NH4+
e- overdracht: redox reactie
2 Mg + O2 --> 2 MgO

Slide 18 - Tekstslide

Maken § 6.2
vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 9
Vragen? stel ze direct
Klaar? steek je digitale hand op
Begin alvast aan vraag 10 tm 12

Slide 19 - Tekstslide

O 6.2.2 Metalen met zoutzuur
Metaal + zoutuur --> metaalchloride-oplossing + waterstofgas
Zoutzuur: H+ + Cl-
We bekijken straks 3 proefjes en wanneer er een reactie optreedt stel je direct de reactievergelijking op in je schrift.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

O6.2.2
magnesium + zoutzuur
Mg + 2 H+ --> Mg2+ + H2
ijzer + zoutzuur
Fe + 2 H+ --> Fe2+ + H2
koper + zoutzuur: geen reactie

Slide 22 - Tekstslide

Maken § 6.2
vraag: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 tm 14
Vragen? stel ze direct

Volgende les:  vragen § 6.2 bespreken & herhalingsopdracht III M7 bespreken

Slide 23 - Tekstslide