Rechtsstaat les 3 v strafrecht 1 opsporing

DE RECHTSSTAAT
Een staat waarin burgers door de
wet worden beschermd tegen willekeur en machtsmisbruik van de overheid.
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 5

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

DE RECHTSSTAAT
Een staat waarin burgers door de
wet worden beschermd tegen willekeur en machtsmisbruik van de overheid.

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deze les:
De rechtsstaat in de praktijk 
HS 3 Strafrecht: de opsporing

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De grondbeginselen en het strafrecht

Grondrechten en strafrecht
ga naar: www.denederlandsegrondwet.nl --> hoofdstuk 1 grondrechten
Zoek op:

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk artikel uit de grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op een advocaat?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk artikel uit de grondwet bepaalt dat 'Iedereen recht heeft op een eerlijk proces door een onafhankelijke en onpartijdige rechter'?

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk artikel uit de grondwet bepaalt dat de politie je niet zomaar mag arresteren en vasthouden?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Het onschuldvermoeden
'een verdachte is onschuldig tot het tegendeel door de rechter is bewezen'.

De onschuldpresumptie wordt  uitdrukkelijk vermeld in artikel 6, lid 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM):

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het legaliteitsbeginsel en het strafrecht

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat was het legaliteitsbeginsel ook alweer?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Gevolgen legaliteitsbeginsel
- Je kunt niet veroordeeld worden voor iets wat volgens de wet niet strafbaar is
- Wat strafbaar is moet duidelijk in de wet staan.
- Ne bis in idem
- Maximumstraf
- Geen straf als de dader niet schuldig kan worden bevonden ->
- Verjaring

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Van welk grondrecht maar de zweetvoetenman hier gebruik?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Het strafproces
1. Staande - / aanhouding
2. Opsporing
3. Vervolging (OM)
4. Berechting (rechter)
5. Hoger beroep/cassatie
6. Uitvoering straf

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Staande - / aanhouden
redelijk vermoeden van schuld aan misdrijf/overtreding.


Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

VERSCHIL
MISDRIJF EN OVERTREDING?

Lees p. 57

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geef bij de volgende afbeeldingen aan of het gaat om een overtreding of misdrijf.
Sleep het juiste woord naar de juiste afbeelding.
Mishandeling
Vuil op straat dumpen
Door rood lopen

Misdrijf

Overtreding

Slide 16 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fijne vakantie!!!
Voor de weekopdracht: ga naar Magister!

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is voor jou de moraal van deze les?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Geef een tip of een top over deze les.

Slide 20 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Etnisch profileren
mag/ snap je dat de politie het doet?  past het in een rechtstaat?
Welke grondrechten hebben hier mee te maken?

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belangrijke grondrechten:

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

W.O. 
Mini-essay met stelling naar keuze.
Zie magister
Lees de opdracht en maak een begin

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het OM
Geeft toestemming aan politie
Besluit tot: seponeren, transactie of strafbeschikking, vervolgen.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

OM moet toestemming geven voor:

- Huiszoeking
- Afluisteren/aftappen
- Preventief fouilleren
- 9u + vasthouden
- Infiltreren in misdaadorganisaties

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Video

tot 4.40 rest later
Vragen:
- Wat is de rol van het OM voor de rechtszaak? 
- Wie heeft de leiding van een onderzoek door het OM?
-  Waarom mag de politie een verdachte maar beperkt vasthouden?
- Wanneer krijg je een pro-forma zitting?
- Wat is de rol van het OM tijdens de rechtszaak?

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Seponeren
Bij onvoldoende bewijs
of 
Als het OM vind dat de verdachte al genoeg is gestraft

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Transactie of strafbeschikking
Bij overtredingen en lichte misdrijven
Boete of taakstraf. Verdachte hoeft niet meer naar de rechter
Strafbeschikking: OM legt bij lichte delicten zelf de straf op.
Onafhankelijke rechtspraak?
Je mag ook weigeren --> naar de rechter

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vervolgen
Dossier --> rechtbank --> rechtzaak (volgende les)

Is er in de volgende video sprake van seponeren/transactie/strafbeschikking/vervolgen?

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Video

Deze slide heeft geen instructies