Sterk/ zwak + groepsdruk

15.1 + 15.2 
Actualiteit
Nietzsche - afronding
15.1 - het recht van de sterkste
15.2 - menselijk of niet
Aan de slag met de opdrachten


1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
GMFMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

15.1 + 15.2 
Actualiteit
Nietzsche - afronding
15.1 - het recht van de sterkste
15.2 - menselijk of niet
Aan de slag met de opdrachten


Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het recht van de sterkste
Je kent verschillende theorieën over de krachten die spelen in de strijd van het bestaan en hoe mensen op elkaar reageren.
* Survival of the fittest / Darwin, Huxley
* Wederzijdse hulp / Kropotkin
* Nihilisme / Nietzsche
Waarom is het van belang om te achterhalen of de mens van nature goed of slecht is?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Darwin: Survival of the Fittest - het is inherent aan dieren (en dus ook mensen) dat ze zich tegen elkaar afmeten.
De best aangepaste heeft de grootste kans om te overleven.
Kropotkin: Onderzoek naar diersoorten in Siberië. De barre omstandigheden zorgden er juist voor dat niet de sterkste, maar de best samenwerkende dieren de kou en honger overleefden.
Wie niet sterk is, moet slim zijn?
Darwin heeft niet precies gezegd dat de sterkste de meeste kans op overleven heeft, maar de meest adaptieve. Dat wil zeggen, degene die zich het gemakkelijkst aanpast aan nieuwe omstandigheden. Dat vereist best wat denkkracht!
Sociaaldarwinisme
Gebruiken de ideeën van Darwin om ongelijkheid van mensen in de maatschappij te verklaren. 
Communisme
Kropotkin geloofde dat ook mensen zo samen konden werken om tegen onderdrukking (van de natuur en van menselijke heersers) te strijden. Juist door vrijwillig in (kleine) communes samen te werken, zou de mens in opstand kunnen komen tegen onderdrukking.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Samenwerking
Strijd

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Agressie
Assertief reageren
Waar komt het vandaan?

Slide 6 - Tekstslide

Uit onmacht
Vanuit gelovige hoek: het kwaad 'be-staat' niet, maar 'ont-staat': de mens is geboren met een vrije wil. Hij kan zelf kiezen.
Hormonen, ontwikkelingsfase (peuter/puber-brein)
Thomas Hobbes: angst om te sterven en drang om te leven is de drijfveer van ons handelen (eigenbelang). Ten koste van anderen zichzelf verrijken.
Sigmund Freud: de mens streeft naar lustenbevrediging: driften/instincten (levensdrift eros en doodsdrift thanatos): kan destructief werken.
Uit onderzoek: aangeboren aanleg voor agressie, maar ontwikkelen mechanismen om hier mee om te gaan (context belangrijk).
Suiker, alcohol, drugs, games?
Gewend aan geweld, man-zijn, groepsinvloed


15.2 Menselijk of niet


Maak opdracht 15 
Welke theorieën over agressie worden er beschreven?
Levensvisieboek opdracht 9


Maak opdracht 9 (p.102) en lever dit in op SOM. Deel van de klas heeft de opdracht over meritocratische onderwijs nog niet ingeleverd. 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groepsdruk

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Peer pressure 
De druk/ invloed die een groepslid ondervindt om gedrag af te stemmen op het gedrag van de groep. 

Wanneer ben je extra gevoelig voor groepsdruk?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groepsgedrag
Sociale normen: binnen een groep geldende regels waar een groepslid zich aan moet houden.
Descriptief: Beschrijven wat anderen 'normaal gesproken' doen:
‘Meer dan 100.000 mensen doen al mee’.
Injunctief: Beschrijven wat anderen vinden dat we zouden moeten doen:
‘De meeste mensen in uw omgeving vinden dat u mee moet doen’.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Sociaal-wetenschappelijke experimenten
Vanuit wetenschappelijke hoek zijn enkele experimenten doorgevoerd waaruit blijkt hoe groepsdruk werkt.
  • Het lid zijn van een bepaalde groep (Stanford Prison Experiment)
  • Het onder invloed staan van een leider (Het Milgram Experiment)
  • Het meelopen met de meerderheid (comformiteitsexperimenten van Asch).
Maar ... worden ook tegengesproken.

Slide 12 - Tekstslide

Na de Tweede Wereldoorlog vroeg iedereen zich verbijsterd af hoe al die gruwelen toch hadden kunnen gebeuren in nazi-Duitsland. Drie psychologische experimenten schenen een even verhelderend als verbijsterend licht op het gehoorzaamheidsvraagstuk. 
  • Asch toonde aan dat mensen onder groepsdruk bereid zijn hun eigen waarneming te betwijfelen. 
  • Milgram liet zien dat de aanwezigheid van autoriteit mensen ertoe kan zetten anderen dodelijke shocks toe te brengen. 
  • En onder Zimbardo veranderden doodnormale Stanfordstudenten in sadistische gevangenisbeulen.
Aan de slag
  • Lezen Why 'Groepsgedrag en groepsdruk' p.12-13

  • Maken 'check' vragen
  • Voor LVB:  Why vraag 2

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies