Bevolking en duurzaamheid lesweek 2

Bijeenkomst lesweek 2
Simpson's paradox en standaardiseren
Fertility en Gender
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Bijeenkomst lesweek 2
Simpson's paradox en standaardiseren
Fertility en Gender

Slide 1 - Tekstslide

Doelen bijeenkomst
Je begrijpt wat het effect is van standaardiseren van gegevens.
Je kent vier factoren die invloed hebben op de vruchtbaarheid en kunt aangeven in hoeverre  en hoe deze te beinvloeden zijn.
Je kunt op continentale schaal verschillen in vruchtbaarheid beschrijven en verklaren. 
Je kunt de veranderende houding tav genderaspecten in de bevolkingsgeografie verklaren


Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Link

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

De demografische transitie in Afrika...
A
Begon later dan in EU
B
Begon met hogere uitgangswaarden dan in EU
C
Duurt langer dan in EU
D
Verloopt sneller dan in EU

Slide 9 - Quizvraag

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Afrika:
Waarom daalt de TFR niet sneller?

Slide 13 - Woordweb

Systeemcirkel

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

67
54
23
21
4
VS
India
NL
Eritrea
Brazilie

Slide 32 - Sleepvraag

Is Zuid Amerika anders?
Adolescent fertility, worldbank 2015

Slide 33 - Tekstslide

Wat is de gemiddelde leeftijd dat vrouwen in Brazilië (al) hun kind(eren) krijgen (mean age at childbearing)?
A
23
B
26
C
29
D
32

Slide 34 - Quizvraag

Slide 35 - Tekstslide

Welke rol speelt GENDER bij de daling TFR?

Slide 36 - Woordweb

Slide 37 - Tekstslide

De Gender development index voor NL is 0,966. Voor Pakistan 0,742.
Voor Brazilië?

Slide 38 - Open vraag

Slide 39 - Link

Slide 40 - Link

Wat is de Mexico City Policy, ook wel de "Gag rule" genoemd?

Slide 41 - Open vraag

Slide 42 - Link

Effecten
Toename tienerzwangerschappen
Toename HIV
Toename IMR
Toename illegale abortussen
Toename moedersterfte

Slide 43 - Tekstslide

Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Tekstslide