Spanning, stroomsterkte en weerstand

Spanning, stroomsterkte en weerstand


Doel:Je legt het verband tussen stroomsterkte en spanning uit met een model, bijvoorbeeld met het waterkraanmodel.
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Spanning, stroomsterkte en weerstand


Doel:Je legt het verband tussen stroomsterkte en spanning uit met een model, bijvoorbeeld met het waterkraanmodel.

Slide 1 - Tekstslide

Planning
1. Herhaling spanning en stroomsterkte
2. Weerstand
3. Reken met stroomsterkte, spanning en weerstand

Slide 2 - Tekstslide

Leg in je eigen woorden met behulp van het waterkraan model stroomsterkte uit.

Slide 3 - Open vraag

Leg in je eigen woorden met behulp van het waterkraanmodel spanning uit.

Slide 4 - Open vraag

Stroomsterkte heeft de grootheid I en wordt gemeten in de eenheid A.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quizvraag

De spanning wordt aangeduid met U en gemeten in V
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quizvraag

Weerstand
Hoe meer weerstand, hoe moeilijker de stroom er doorheen gaat.

Een geleider heeft weinig weerstand.

Een isolator heeft veel weerstand.

Slide 7 - Tekstslide

Weerstand berekenen

Weerstand kun je berekenen. 

R= Weerstand in ohm
U = spanning in volt
I = stroomsterkte in ampere

Slide 8 - Tekstslide

Wet van Ohm

U = spanning in V

I = stroomsterkte in A


R = weerstand in Ohm


Slide 9 - Tekstslide

Voorbeeld berekening
Een fietslamp werkt op 6 Volt en er gaat een stroom van 0,1 Ampere door het lampje. De weerstand van het lampje is dan:
R=IU=0,16=60Ω

Slide 10 - Tekstslide

Hoe pak je zo'n vraag aan?
Stap 1: Haal de gegevens uit de opgave:
Spanning U = 6 V
Stroomsterkte I = 0,1 A
Gevraagd: De weerstand R in ohm
Stap 2: Kies de juiste formule en herleid de formule:
R = U / I
Stap 3: Vul de formule in en geef antwoord op de vraag:
6 / 0,1 = 60 ohm
De weerstand van het lampje is 60 ohm

Slide 11 - Tekstslide

Stappenplan rekenvraag
1. Gegeven/Gevraagd
2. Formule
3. Invullen
4. Antwoord

Slide 12 - Tekstslide

Een dunne draad met een weerstand van 150 ohm is aangesloten op een batterij van 4,5 V. Bereken de stroomsterkte

Slide 13 - Open vraag