Grammar 2: vragen en ontkenningen in de past simple.

Vragen en ontkenningen in de past simple.
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, mavoLeerjaar 2

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Vragen en ontkenningen in de past simple.

Slide 1 - Tekstslide

Wat betekent de term 'the past simple'?
A
de tegenwoordige tijd
B
de verleden tijd
C
de toekomst

Slide 2 - Quizvraag

Leerdoelen deze les
Ik kan vragen en ontkenningen in de past simple vormen.

De opdrachten van deze weekplanner horen bij dit grammar onderwerp.

Slide 3 - Tekstslide

Een vraag maken in de past simple.

Slide 4 - Tekstslide

Question
Kijk naar onderstaande vragen in de verleden tijd. Wat is het verschil tussen deze twee zinnen? Tip: kijk naar hoe de werkwoorden gebruikt worden.

Were you late for school yesterday?
Did you work in the supermarket yesterday?

Slide 5 - Tekstslide

Een vraag in de past simple
Als je een vraag wilt maken in de past simple, dan zijn er een aantal regels:
Regel 1
 was/were en hulpwerkwoorden zoals could, would, must staan aan het begin van de vraag.

Slide 6 - Tekstslide

Toelichting regel 1
- was / were is de verleden tijd van het werkwoord 'be'.
- een hulpwerkwoord is het 1e werkwoord in de zin van twee werkwoorden in totaal.
I must go to school. > 2 werkwoorden > must go.
could = kon, konden
would = zou, zouden
must = moeten

Slide 7 - Tekstslide

Examples
Was I late for school?
Could he help me with my homework?


Slide 8 - Tekstslide

Vorm een vraag van deze zin:
You were happy to go back home.

Slide 9 - Open vraag

Een vraag in de past simple

Regel 2
Bij alle andere werkwoorden begin je de vraag met Did gevolgd door het onderwerp en het hele werkwoord.


Slide 10 - Tekstslide

Toelichting regel 2
He worked at the supermarket yesterday. 
Did he work at the supermarket yesterday?

worked verander je terug naar het hele werkwoord (-ed).

We went to the swimming pool last week.
Did we go to the swimming pool last week?
went verander je terug naar het hele werkwoord go.

Slide 11 - Tekstslide

Hele werkwoord na did.
Als je na 'Did' het werkwoord moet terug veranderen naar het hele werkwoord, kun je dit op twee manieren doen:
- regelmatig werkwoord > -ed van het ww af. 
stopped > stop
- onregelmatig werkwoord > 2e vorm terug naar de 1e vorm.
went > go
Gebruik de lijst met onregelmatige wwen op magister bronnen.

Slide 12 - Tekstslide

Vorm een vraag:
She built this entire house.

Slide 13 - Open vraag

Een vraag in de past simple.

Regel 3
Bij een vragend voornaamwoord (what, where, when, how, why, who, which) zet je deze vooraan, gevolgd door een vraag volgens regel 1, 2 of 3.

What did you do yesterday?

Slide 14 - Tekstslide

Examples
Where did you put your keys?
How was the pasta?
Who did you talk to?
When did Daisy leave for school?


Slide 15 - Tekstslide

Vorm een vraag:
When - you work ?

Slide 16 - Open vraag

More examples

Did you go to school yesterday?
Did he do his homework last week?


Was Peter at home all weekend?
Were they at Daniel's birthday party on Saturday?

Slide 17 - Tekstslide

Een ontkenning maken in de past simple.

Slide 18 - Tekstslide

Question
Kijk goed naar de twee ontkenningen hieronder. Wat is het verschil tussen deze twee ontkenningen? Kijk goed naar de werkwoorden.

It wasn't sunny yesterday.
We didn't bring lunch.

Slide 19 - Tekstslide

Een ontkenning in de past simple

Regel 1
Bij was/were en een hulpwerkwoord voeg je not toe aan het werkwoord.

Je voegt het werkwoord + not samen  door > n't 
wasn't / weren't / couldn't

Slide 20 - Tekstslide

Een ontkenning in de past simple

Het werkwoord + not samenvoegen kun je het makkelijkst onthouden door dit trucje:

not  wordt n't. 
Je zet een apostrof op de plaats van de letter 'o'.
couldn't / weren't / wasn't 

Slide 21 - Tekstslide

Examples
it wasn't sunny yesterday.
My parents weren't at home this morning.
I couldn't see the Mona Lisa in Paris.
Slide 22 - Tekstslide

Vorm een ontkenning:
He would help me an hour ago.

Slide 23 - Open vraag

Een ontkenning vormen
Regel 2
Bij alle andere werkwoorden gebruik je didn't.
Begin met het onderwerp - didn't - hele werkwoord - rest van de zin.

Let op! Het werkwoord verander je weer terug naar het hele werkwoord, net als bij een vraag!

Slide 24 - Tekstslide

Toelichting regel 2
He sent me a book. 
He didn't send me a book.

Opbouw ontkenning: 
onderwerp - didn't - hele werkwoord - rest van de zin.
Let op! sent (2e vorm) verandert naar send (1e vorm).

Slide 25 - Tekstslide

More examples
You cut too many onions. 
You didn't cut too many onions.


I studied two hours last week.
I didn't study two hours last week.


Slide 26 - Tekstslide

Vorm een ontkenning:
You learnt three words.

Slide 27 - Open vraag

Leerdoel bereikt?
Ik kan een vraag vormen in de past simple.
A
Yes
B
Almost, I need more practice
C
No, I need more explanation.

Slide 28 - Quizvraag

Leerdoel bereikt?
Ik kan een ontkenning vormen in de past simple.
A
Yes
B
Almost, I need more practice.
C
No, I need more explanation.

Slide 29 - Quizvraag

Exit ticket > Vorm een vraag:
I finished my book today.

Slide 30 - Open vraag

Exit ticket > vorm een ontkenning:
We were late for school.

Slide 31 - Open vraag

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Slide 34 - Video