Examen Financieel Management MTL3Av voorbereiding Kolommenbalans

Examen Financieel Management
MTL3Av
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Examen Financieel Management
MTL3Av

Slide 1 - Tekstslide

Kolommenbalans
  • Kan aan de hand van een proefbalans de kolommenbalans (verder) invullen
  • Kan bepalen welke posten er op de winst- en verliesrekening horen en welke op de eindbalans

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Welke berekening kun je met de kolommenbalans maken?

Slide 10 - Open vraag

Welke kolommen staan op de kolommenbalans?

Slide 11 - Open vraag

Wat is het doel van een kolommenbalans?

Slide 12 - Open vraag

In welke kolommen staat: Huurkosten
A
proefbalans ​ ​
B
saldibalans ​
C
winst- en verliesrekening​
D
eindbalans​

Slide 13 - Quizvraag

In welke kolommen staat: Huurkosten
A
proefbalans ​ ​
B
saldibalans ​
C
winst- en verliesrekening​
D
eindbalans​

Slide 14 - Quizvraag

Waar staan de onderdelen van de kolommenbalans in de juiste volgorde?
A
Saldibalans - proefbalans - V&W - eind balans
B
Proefbalans - saldibalans - V&W - eind balans
C
Proefbalans - V&W - saldibalans - eind balans
D
V&W - proefbalans- saldibalans - eindbalans

Slide 15 - Quizvraag

Waar
Niet waar
De totalen van de proefbalans zijn gelijk aan de totalen van de saldibalans.
De kolommenbalans heeft 8 kolommen met geldbedragen erin.
Privé staat apart vermeld op de eindbalans
De kosten en opbrengsten zie je niet op de eindbalans.

Slide 16 - Sleepvraag

Hoe zorg je ervoor dat de "winst- en verliesrekening" in evenwicht staan op de kolommenbalans?

Slide 17 - Open vraag

Welke rubrieken vind je terug op de laatste kolommen van de kolommenbalans (eindbalans)?

Slide 18 - Open vraag

Als er sprake is van een saldo winst, waar moet dit bedrag dan in de kolommenbalans worden genoteerd?
A
Kostenkolom
B
Winstkolom

Slide 19 - Quizvraag

Vaste Regels Kolommenbalans
Berekenen eigen vermogen:
Oude eigen vermogen (proefbalans) + resultaat (winst of verlies) + Privé opnemen / stortingen

Prive:
Opname staat aan de debet kant in de saldibalans
Storting staat aan de credit kant in de saldibalans

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Filmpje kolommenbalans
https://www.youtube.com/watch?v=rQDtNzLQjxk

Slide 22 - Tekstslide