Vragen bij les 4 hijsen met grondverzetmachines

Les 4
Herhaling van les 1,2,3 (12 vragen)

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekMBOStudiejaar 2-4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Les 4
Herhaling van les 1,2,3 (12 vragen)

Slide 1 - Tekstslide

Wat is de definitie van hijsen?
A
Hijsen is verplaatsen van last
B
Hijsen is verplaatsen van vrij hangende last
C
Hijsen is diagonaal verplaatsen van materialen
D
Hijsen is dingen verplaatsen met een grondverzetmachine

Slide 2 - Quizvraag

Wat is de werklastfactor van een tweesprong (2 enkele lengen) in een hoek van 0-45 graden.
A
1
B
1,7
C
1,5
D
1,4

Slide 3 - Quizvraag

Wat is de gebruiksfactor(veiligheidsfactor) van een kunststofhijsband?
A
1
B
5
C
7
D
5

Slide 4 - Quizvraag

Wie doet de dagelijkse controles van het hijsgereedschap?
A
De fabrikant
B
De machinist
C
De werkgever
D
De Grondwerker

Slide 5 - Quizvraag

Als je met een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie hijst, gelden bepaalde voorschriften. Welke documenten moeten aanwezig zijn en aan welke eisen moet de machine voldoen?
A
Kraanboek (logboek) en hijstabel/ lastvluchttabel aanwezig, overlastsignalering.
B
Keuringssticker aanwezig, goedgekeurde hijshaak, passend hijsgereedschap, bandenonderstel.
C
Kraanboek (logboek) aanwezig, rupsonderstel, goedgekeurde hijshaak.
D
Keuringssticker en kraanboek (logboek) aanwezig, werking claxon.

Slide 6 - Quizvraag

Wie is er verantwoordelijk met betrekking tot de veiligheid bij het hijsen?
A
De machinist
B
De werkgever
C
De fabrikant
D
Alle drie

Slide 7 - Quizvraag

Wat moet er in het kraanboek verplicht vermeld staan?
A
naam fabrikant, merk machine, type machine, grote reparaties en onderhoud.
B
naam fabrikant, kleur machine, afmetingen banden/rupsen.
C
naam fabrikant, afmetingen banden/rupsen, serienummer machine, naam machinist.
D
Naam van de werkgever, merk machine, soort hydraulische olie, draagkracht van de ondergrond.

Slide 8 - Quizvraag

Wat is de reden van de regelgeving rondom het hijsen?
A
Om zoveel mogelijk ongelukken te voorkomen.
B
Om de werkgever zoveel mogelijk op kosten te jagen.
C
Om de machinist te testen hoeveel hij weet.
D
Om de veiligheidsmensen aan het werk te houden.

Slide 9 - Quizvraag

Als je hijswerk met beperkt hijsen moet uitvoeren dan:
A
moet je altijd lastmoment beveiliging hebben.
B
moet je dat altijd met een zware machine uitvoeren.
C
moet het hijswerk in relatie staan tot het grondwerk.
D
Moet je altijd een hijsplan laten maken

Slide 10 - Quizvraag

Welke gegevens moeten er minimaal altijd op elk hijsgereedschap vermeld staan?
A
De WLL, Certificaatnummer, Keuringsdatum.
B
De gebruiksfactor, Certificaatnummer, Keuringsnaam keurmeester.
C
Certificaatnummer, CE merkteken, eigen gewicht hijsgereedschap.
D
Kleurcode, gewicht, WLL, Gebruikersnaam.

Slide 11 - Quizvraag

Een hijsband met een WLL van 1000 kg is stroppend om een rioolbuis geslagen.
Wat is de maximale last die je mag hijsen?
A
1400 kg
B
1250 kg
C
1000 kg
D
800 kg

Slide 12 - Quizvraag

Een tweesprong is samengesteld uit twee losse lengen met elk een WLL van 1 ton. Je maakt beide hijsbanden stroppend vast.
Wat mag de massa van de last maximaal zijn bij een buitenhoek van 30°?
A
800 kg
B
1000 kg
C
1120 kg
D
2000 kg

Slide 13 - Quizvraag

Als je gebruik maakt van een tweesprong om een last op te hijsen, wat is dan de meest gunstige buitenhoek.
A
Tussen de 45 en 60 graden.
B
Tussen de 0 en 30 graden.
C
Tussen de 30 en 45 graden.
D
Groter dan 60 graden.

Slide 14 - Quizvraag

Les 4
Terug naar de powerpoint

Slide 15 - Tekstslide

Les 4
Antwoorden bij de reken opdracht (3 vragen)

Slide 16 - Tekstslide

Wat is het gewicht van de stalen (massieve) cilinder?

Slide 17 - Open vraag

Bereken het gewicht
van deze put.
(Soortelijk gewicht 2500kg/m3)

Slide 18 - Open vraag

Bereken in de volgende 2 minuten het gewicht
van bovenstaande balk.
Lengte 6 meter. Breedte 40cm. Dikte 3 dm.


Slide 19 - Open vraag

Les 4
Terug naar de powerpoint

Slide 20 - Tekstslide

Les 4
Antwoorden bij de reken eindopdracht. 

Slide 21 - Tekstslide

Wat is het gewicht van mijn last?

Slide 22 - Open vraag

Welke lengte moet mijn hijsgereedschap minimaal zijn?

Slide 23 - Open vraag

Welk hijsgereedschap gebruik ik (soort en lengte) en welke WLL moet deze zijn?

Slide 24 - Open vraag

Les 4
Terug naar de powerpoint

Slide 25 - Tekstslide