Klas 4H - §4.4 - Percentage ppm ppb

4.4: Percentage ppm ppb
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

4.4: Percentage ppm ppb

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 4: Moleculaire stoffen
4.1   Vanderwaalsbinding
4.2  Waterstofbruggen
4.3  Moleculaire stoffen mengen
4.4  Percentage, ppm en ppb

 
Rep H4:  §4.1 t/m §4.4          2 teller                  di 21 februari 

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen 4.4 Percentage ppm en ppb
  • Je kunt een definitie opnoemen van de volgende begrippen: percentage, promillage, ppm en ppb

  • Je kunt berekeningen doen aan gehaltes, van zowel massa- en volumegehaltes.Slide 3 - Tekstslide

Voorkennis: eenheden + dichtheid
Bij rekenen aan gehaltes moet je wel in de juiste eenheden blijven werken. Het omrekenen van eenheden kan soms moeilijk zijn. Dat vergt veel oefening. 

Slide 4 - Tekstslide

Voorkennis: eenheden + dichtheid oefening 1
1. Bereken het volume van 500 g waterstofgas. (2 significant)
2. Bereken de massa van 1 800 000 L koolstofdioxide. (4 significant)
3. Bereken de dichtheid van alcohol (ethanol) in g/dm3
4. Bereken de dichtheid van ethaan (gas) in kg/cm3
5. Bereken het volume van 12 kg helium in mL. (2 significant)
6. Bereken de massa van 1,70 L aniline (vloeistof) in mg. (3 significant)
timer
15:00

Slide 5 - Tekstslide

Voorkennis: eenheden + dichtheid oefening 1
 1. pwaterstof = 0,090 kg/m3 = 90 g/m3
V = m / p = 500 / 90 = 5,6 m3
2. pkooldioxide = 1,986 kg/m3 = 1,986 * 10-3 kg/L 
m = V * p = 1800 000 * 1,986 * 10-3 = 3575 kg
3. pethanol = 0,80 * 103 kg/m3 => 0,80 kg/dm3 => 800 g/dm3
4. pethaan = 1,36 kg/m3 => 1,36 * 10-3 kg/dm3 => 1,36 * 10-6 kg/cm3

Slide 6 - Tekstslide

Voorkennis: eenheden + dichtheid oefening 1
5. phelium = 0,178 kg/m3 => 0,178 * 10-6 kg/cm
V = m / p = 12 / (0,178 * 10-6 ) = 6,7 * 108 mL
6. paniline = 1,02 * 103 kg/m3 => 1,02 * 109 mg/m3
=> 1,02 * 106 mg/L 
m = V * p = 1,70 * 1,02 * 106 = 1,73 * 106 mg

Slide 7 - Tekstslide

Samenstelling van een mengsel
In de 4.3 heb je de verschillende soorten mengsels weer eens voorbij zien komen: oplossing, suspensie etc.....

Aan deze mengsels moet je kunnen rekenen, want het is belangrijk om de samenstelling van een mengsel te weten!!

Slide 8 - Tekstslide

Samenstelling van een mengsel
We kunnen die samenstelling beschrijven a.d.h.v. gehaltes
Bijvoorbeeld het suikergehalte in cola
Of het vetpercentage van je lichaam
Of het alcoholpercentage in bier


Het is dus altijd een deel van het geheel waar je het over hebt
Of in chemie termen: we hebben het over stof X in een mengsel.......

Slide 9 - Tekstslide

Vier gehaltes
We kunnen die samenstelling beschrijven a.d.h.v. gehaltes

Je moet er vier kennen (formules):

percentage
promillage
ppm
ppbSlide 10 - Tekstslide

Massapercentage
Twee percentages worden uitgelicht, omdat ze zo vaak voorkomen en dus erg belangrijk zijn:

Massapercentage: het massa-aandeel van een stof X in een mengsel

Oefenvraag: Een cracker van 12 gram bevat 7,9 gram koolhydraten. Bereken het massa% koolhydraten in de cracker, 2 significant. 

Slide 11 - Tekstslide

Volumepercentage
Volumepercentage: het volume-aandeel van een vloeibare stof X in een mengsel

Oefenvraag 1: Een glas bier van 330mL bevat 19 mL ethanol. Bereken het volume% alcohol in het bier, 2 significant. 

Oefenvraag 2: 120 m3 lucht in dit klaslokaal bevat 22800 liter zuurstof. Bereken het volume% zuurstof in de lucht, 2 significant.

Slide 12 - Tekstslide

Volumepercentage
Oefenvraag 1: (19 / 330) * 100 = 5,8% (2 significant)

Oefenvraag 2: (22800 / 120000 ) * 100 = 19% (2 significant)

Slide 13 - Tekstslide

Volume en massapercentage combineren
Oefenvraag 3: Er wordt een aceton-oplossing gemaakt. Hiervoor wordt
15 mL aceton opgelost in 100 mL water. Bereken het massapercentage van aceton in de nieuwe oplossing.

Oefenvraag 4: Het cafeïne gehalte in koffie is 375 ppm. Bereken hoeveel gram cafeïne een kop koffie van 250 mL bevat. De dichtheid van koffie is 1040 g/dm3

timer
15:00

Slide 14 - Tekstslide

Volume en massapercentage combineren
Oefenvraag 3: 
15 mL aceton = 15 * 10-6 m3 aceton 
dichtheid aceton = 790 kg/m3 (BINAS 11)
de aceton weegt 1,185 * 10-2 kg
het mengsel weegt 1,185 * 10-2 kg + 0,09982 kg = 0,11167 kg
massapercentage = ((1,185 * 10-2) / 0,11167) * 100 = 10,6%


timer
15:00

Slide 15 - Tekstslide

Volume en massapercentage combineren
Oefenvraag 4:
375 cafeïne ppm = 375 mg/kg
koffie dichtheid = 1040 g/dm
250 mL koffie = 0,250 dm3
de koffie (het mengsel) weegt 260 g.
375 = (stof x / 260 ) * 106    (formule van ppm)
stof x = 260* 375 / 106 = 0,0975 gram cafeïne
timer
15:00

Slide 16 - Tekstslide

Laatste oefening.... 
H2S, diwaterstofmonosulfide, is een giftig gas met de geur van rotte eieren. H2S is gevaarlijk allereerst omdat het giftig is, maar ook omdat je het in te hoge concentraties niet meer kunt ruiken, omdat het je reukvermogen verlamt. Daarom is afgesproken dat de maximale toegestane waarde voor H2S in een werkomgeving gelijk is aan 20 ppm. 
Bereken hoeveel mol H2S er maximaal in de lucht mag hangen in dit klaslokaal. 
  • Tip: dit klaslokaal heeft een inhoud van 120 m3

Slide 17 - Tekstslide

Laatste oefening.... 
20 ppm H2S = 20 mg/kg lucht
dichtheid lucht = 1,293 kg/m3
massa lucht = 120 * 1,293 = 155,16 kg
Er mag 20 mg/kg H2S in de lucht zitten dus 20 * 155,16 = 3103 mg in het lokaal. ( = 3,103 g)
Molmassa van H2S = 34,081 g/mol
Aantal mol H2S = 3,103 / 34,081 = 0,091 mol

Slide 18 - Tekstslide

Huiswerk van 4.4
Opgaven 
42 t/m 49
Slide 19 - Tekstslide