4BB Thema 2 Ecologie b1 tm 4

Thema 2: Ecologie
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 4

In deze les zitten 33 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Thema 2: Ecologie

Slide 1 - Tekstslide

Basisstof 1: Organismen en hun leefomgeving

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Je moet voorbeelden kunnen geven van beinvloeding

Je moet kunnen vertellen wat biotische en abiotische factoren zijn

Je moet het verschil tussen individu, populatie en ecosysteem kunnen benoemen

Slide 3 - Tekstslide

Basisstof 1: Organismen en hun leefomgeving

Alle organismen worden beinvloed door hun leefomgeving

De leefomgeving wordt beinvloed door organismen

Slide 4 - Tekstslide

Basisstof 1: Organismen en hun leefomgeving

Hoe wordt jij bijvoorbeeld beinvloedt door je leefomgeving?

En hoe wordt de leefomgeving beinvloedt door jou?

Slide 5 - Tekstslide

Biotische en abiotische factoren

Slide 6 - Tekstslide

Individu

Slide 7 - Tekstslide

Populatie

Slide 8 - Tekstslide

Levensgemeenschap

Slide 9 - Tekstslide

Ecosysteem

Slide 10 - Tekstslide

Opdrachten maken

Slide 11 - Tekstslide

Basisstof 2: Voedselrelaties

Slide 12 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt benoemen wat producenten, consumenten en reducenten zijn

Je kunt een voedselketen maken

Je kunt uitleggen wat planteneters, vleeseters en alleseters zijn en waar zij in een voedselketen zitten

Slide 13 - Tekstslide

Producenten
Zijn altijd planten

Waarom producenten? Planten maken hun eigen voedsel en hoeven dus niet te eten

Slide 14 - Tekstslide

Consumenten
Dieren zijn consumenten

Ze moeten eten om aan hun energierijke stoffen te komen
Ze kunnen die niet zelf maken

Slide 15 - Tekstslide

Reducenten
De schimmels en bacterien

Zij ruimen dode planten en dieren resten op

Ze breken deze af; een ander woord voor afbreken is reduceren

Slide 16 - Tekstslide

Voedselketen
Pijltje staat voor: Wordt gegeten door

Slide 17 - Tekstslide

Schakels
Planteneters: Eten alleen planten (1e schakel)

Vleeseters: Eten alleen vlees (2e schakel enz.)

Alleseters: Eten planten en vlees (wisselen van schakel)

Slide 18 - Tekstslide

Opdrachten maken!

Slide 19 - Tekstslide

Basisstof 3: Aanpassingen bij dieren

Slide 20 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke aanpassingen waterdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen landzoogdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen vogels hebben

Slide 21 - Tekstslide

Aangepast aan water

Slide 22 - Tekstslide

Aangepast aan land

Slide 23 - Tekstslide

Vogels

Slide 24 - Tekstslide

Vogels

Slide 25 - Tekstslide

Opdrachten maken!

Slide 26 - Tekstslide

Basisstof 4: Aanpassingen bij planten

Slide 27 - Tekstslide

Leerdoelen
Je weet wat voor aanpassingen planten hebben voor een droge, vochtige, lichte (of donkere) omgeving

Je weet wat voor aanpassingen planten hebben aan bepaalde temperaturen

Slide 28 - Tekstslide

Rozetvormende planten 

Slide 29 - Tekstslide

Vochtige omgeving
Grote, platte bladeren

Klein wortelstelsel (oftewel, weinig wortels)

Slide 30 - Tekstslide

Licht

Slide 31 - Tekstslide

Klimplanten

Slide 32 - Tekstslide

Opdrachten maken!

Slide 33 - Tekstslide