Herhalen managen in de retail 3 + 4

Herhalen Managen in de retail niveau 3+4
M. Pots 2022
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
HandelMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Herhalen Managen in de retail niveau 3+4
M. Pots 2022

Slide 1 - Tekstslide

Het aantal directe medewerkers aan wie een manager leiding geeft betekent?
A
Span of control
B
Scope of control
C
Depth of control

Slide 2 - Quizvraag

Een nieuwe medewerker krijgt uitleg van zijn leidinggevende over hoe hij zijn taak moet uitvoeren.
Wat doet de leidinggevende?
A
Coördineren
B
Delegeren
C
Begeleiden
D
Instrueren

Slide 3 - Quizvraag

Een logistiek manager heeft ontslag genomen. De directie vervangt hem per direct door een interim manager. Wat voor beslissing is dit?
A
Operationeel
B
Tactisch
C
Strategisch

Slide 4 - Quizvraag

Op welke managementlaag worden beslissingen genomen op beleidsniveau?
A
Operationeel
B
Tactisch
C
Strategisch

Slide 5 - Quizvraag

Wat is het omspanningsvermogen (scope of control) van een manager?

Slide 6 - Open vraag

Bij welke leiderschapsstijl laat de manager bijna alles over aan de medewerkers?

Slide 7 - Open vraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij er speciale medewerkers zijn die leidinggevenden gevraagd en ongevraagd adviseren?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 8 - Quizvraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij medewerkers eigenlijk altijd in wisselende samenstellingen samenwerken met collega’s van andere afdelingen?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 9 - Quizvraag

Welke 4 leiderschapsstijlen onderscheiden Hersey en Blanchard?

Slide 10 - Open vraag

Het overdragen van een taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

A
instrueren
B
overtuigen
C
overleggen
D
delegeren

Slide 11 - Quizvraag

Een leidinggevende die de mening van de meerderheid volgt.
A
Autocratisch leiderschap
B
Democratisch leiderschap
C
Consulterend leiderschap
D
Laisser-faire

Slide 12 - Quizvraag

Leiderschap waarbij de leidinggevende advies vraagt aan zijn medewerkers maar uiteindelijk zelf beslist.
Van welke leiderschapsstijl is hier sprake?

Slide 13 - Open vraag

Geef in onderstaande situaties aan van welke management by-techniek sprake is:
A. Jij krijgt als leidinggevende een zogenoemd target. Je moet een bepaalde omzet zien te halen. Als je je target niet haalt, is dat niet goed voor je carrière.
B. Als manager help je regelmatig zelf mee, je coacht en stuurt de medewerkers.
C. Alleen als het echt nodig is, kom je als manager tevoorschijn en neem je de leiding.

Slide 14 - Open vraag

Waar staat STARR voor?

Slide 15 - Open vraag

Bij welk personeelsgesprek zou je kiezen voor STAR(R)?
A
Verzuimgesprek
B
Sollicitatiegesprek
C
Functioneringsgesprek
D
Slecht nieuws gesprek

Slide 16 - Quizvraag

Bij welke onderhandelingsstijl is de kwestie belangrijk en de relatie ondergeschikt?
A
ontlopen
B
samenwerken
C
vechten
D
onderhandelen

Slide 17 - Quizvraag

De zender zendt slordige en onduidelijke berichten uit.
Zender en ontvanger begrijpen elkaar niet. Waarvan is hier sprake?

Slide 18 - Open vraag

Uit welke 3 onderdelen bestaat het communicatieschema?

Slide 19 - Open vraag

Geef een voorbeeld van een formeel overleg.

Slide 20 - Open vraag

Waar staat LSD voor?

Slide 21 - Open vraag

De managerial grid van Blake en Mouton beschrijft 2 stijlen van leiding geven, welke

Slide 22 - Open vraag

Wat is een beslisboom?

Slide 23 - Open vraag

Wat is de hoogste laag van de piramide van Maslow?
A
Erkenning en waardering
B
Zelfontplooiing
C
Veiligheid en zekerheid
D
Behoefte aan sociaal contact

Slide 24 - Quizvraag

(Theorie van Herzberg) welke van de onderstaande opties is een satisfier/werkintrinsieke factor?
A
Salaris
B
Werkomstandigheden
C
Waardering
D
Voorschriften en procedures

Slide 25 - Quizvraag

Ik ben klaar voor de toets
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll