5.2 + 5.4

Ierland en Noord-Ierland
Hoofdsteden:
Dublin en Belfast
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ierland en Noord-Ierland
Hoofdsteden:
Dublin en Belfast

Slide 1 - Tekstslide

Shhhhh! Be quiet! John (sleep) .
A
sleeps
B
is sleeping
C
sleep
D
am sleeping

Slide 2 - Quizvraag

much & many

Slide 3 - Tekstslide

MUCH
- Is enkelvoud
- Is ontelbaar

EXAMPLES:
- Rain/fire/water

Slide 4 - Tekstslide

MANY
- Is meervoud
- Is telbaar

EXAMPLES:
Apple/dog/bottle

Slide 5 - Tekstslide

MUCH
MANY
money
sand
girls
pens
cars
coffee
rain
water
doors
hair
tables
phones

Slide 6 - Sleepvraag

Wat is juist?
..... milk
A
much
B
many

Slide 7 - Quizvraag

Wat is juist?
..... friends
A
much
B
many

Slide 8 - Quizvraag

Wat is juist?
..... homework
A
much
B
many

Slide 9 - Quizvraag

Wat is juist?
..... girls
A
much
B
many

Slide 10 - Quizvraag

Toevoeging:
 Ook 'a lot of' = Veel
Deze mag je gebruiken, maar ALLEEN in bevestigende zinnen.
Dus: Niet bij ontkenningen (met het woord NOT)
of vragen.

Slide 11 - Tekstslide

Comparisons
big
bigger
the biggest
Vergelijkingen 

Slide 12 - Tekstslide

Vergelijkingen
Als je in het Engels dingen met elkaar wilt vergelijken, dan voeg je -er of -est toe aan het woord. 

slow - slower - slowest
big - bigger - biggest
nice - nicer - nicest

Slide 13 - Tekstslide

James is .... (tall) than John.
A
tall
B
taller
C
tallest

Slide 14 - Quizvraag

Jaguars are the ... (fast) animals in the world.
A
fast
B
faster
C
fastest

Slide 15 - Quizvraag

Unit 5.2
MK: ex. 1, 2, 5 t/m 7, 9, 11, 12
Extra: 15

Slide 16 - Tekstslide

5.3 Grammar

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

They are playing football.
A
gebeurt nu
B
gebeurt regelmatig/altijd/nooit

Slide 19 - Quizvraag

She plays football every Saturday.
A
gebeurt nu
B
gebeurt regelmatig/altijd/nooit

Slide 20 - Quizvraag

Present simple
They ...... (to visit) us every summer.
A
visit
B
visits

Slide 21 - Quizvraag

Present continuous
I... ( to dance) at the moment.
A
Am dancing
B
Dances

Slide 22 - Quizvraag

Present simple
We often ........... (to talk) about or holiday.
A
talk
B
talks

Slide 23 - Quizvraag

Present continuous
I … ( work) at school right now
A
work
B
am working

Slide 24 - Quizvraag

He never ....... (play) football.
A
plays
B
play
C
are playing
D
is playing

Slide 25 - Quizvraag

I hate living in Seattle because it (rain, always) .
A
always rains
B
is always raining
C
always raines
D
am always raining

Slide 26 - Quizvraag

Every day Sarah .......(go) to school
A
go
B
goes
C
am going
D
is going

Slide 27 - Quizvraag

Every Monday, Sally __ (drive) her kids to football practice.
A
drives
B
drived
C
is driving
D
drivs

Slide 28 - Quizvraag

Don't forget to take your umbrella. It (rain) .
A
is raining
B
rains
C
am raining
D
rained

Slide 29 - Quizvraag

Sam, what .... you .....(do)?
A
is you doing
B
are you doing
C
do you do
D
do you does

Slide 30 - Quizvraag

Listen! Susan ........(play) the guitar.
A
are playing
B
play
C
is playing
D
is plays

Slide 31 - Quizvraag

Homework U5.4
Mk opdr. 1,2,3,5,6,10

Leren Quizlet lijsten
1BBL U5.2.+5.3+expression Ned - Eng
1BBL U5.2+5.3 Eng-Ned

Slide 32 - Tekstslide