to let to allow to have to make

TO LET, TO ALLOW, 
TO HAVE & TO MAKE. 

WHAT TO MAKE OF IT ????
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

TO LET, TO ALLOW, 
TO HAVE & TO MAKE. 

WHAT TO MAKE OF IT ????

Slide 1 - Tekstslide

Over dit onderdeel...
- Je zegt met deze 4 werkwoordsvormen dat je iemand iets wilt laten doen

- Echter, ze hebben allemaal net een andere betekenis

Slide 2 - Tekstslide

TO LET + hele werkwoord
- To let gebruik je als je iemand iets toe wilt laten

- Je grijpt niet in, maar laat het gewoon gebeuren

- I'm going to let him get away with this for this one time
- Let me try to fix this, okay? Don't worry!

Slide 3 - Tekstslide

TO ALLOW+ to +hele werkwoord
- To allow gebruik je als je iemand actief toestemming geeft om iets te doen

- Daarbij is het dus formeler dan to let

- Okay, I will allow you to use my laptop
- We are not allowed to stay here

Slide 4 - Tekstslide

Bij welke werkwoordsvorm gebruik je de volgende 'formule'
.......+ to + hele werkwoord
A
to let
B
to allow

Slide 5 - Quizvraag

Bij welke werkwoordsvorm laat je eigen iets gewoon gebeuren?
A
to let
B
to allow

Slide 6 - Quizvraag

Wat is volgens jouw een formele situatie?
A
keet
B
woonkamer
C
sollicitatiegesprek
D
whatsapp met vrienden

Slide 7 - Quizvraag

TO HAVE + hele werkwoord
- To have gebruik je als je ervoor gaat zorgen dat iemand iets voor een ander doet
- of gaat regelen dat iemand iets voor een ander doet

- Has she cooked already for the elderly?
- We have helped the teacher to get a date.
- I'll have my dad call the school to complain about this.

Slide 8 - Tekstslide

Welke 'formule' gebruik je ook alweer als je irritaties of ergernissen moest uiten?
A
Werkwoord + -ed/-d/-ied
B
Het werkwoord veranderd compleet
C
have + been + werkwoord met ing
D
have + werkwoord met ing

Slide 9 - Quizvraag

TO HAVE + hele werkwoord
- vaak zie je deze ook met de gerund (ww+ing) om ergenis te uiten

- They have me doing all this cleaning again
- He has keeping us waited all day long

Slide 10 - Tekstslide

TO MAKE + hele werkwoord
- To make gebruik je als je iemand dwingt om iets te doen

- Don't make me come back at you!
- The teacher always makes us do our work in silence

Slide 11 - Tekstslide

Bij welke werkwoordsvorm gaf je iemand toestemming om iets te doen?
A
to let
B
to allow
C
to have
D
to make

Slide 12 - Quizvraag

Bij welke werkwoordsvorm laat je het eigenlijk allemaal maar gebeuren?
A
to let
B
to allow
C
to have
D
to make

Slide 13 - Quizvraag

Bij welke werkwoordsvorm dwingt iemand om iemand iets te doen?
A
to let
B
to allow
C
to have
D
to make

Slide 14 - Quizvraag