unit 4+ 5 gerund/infinitive and 'laten'

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Gerund vs Infinitive

It's worth .... an effort.
A
to make
B
making

Slide 3 - Quizvraag

Gerund vs Infinitive

The whole class agrees it's difficult ... early.
A
to get up
B
getting up

Slide 4 - Quizvraag

Infinitive or gerund?
John dislikes... his hair cut.

A
having
B
to have

Slide 5 - Quizvraag

Gerund vs Infinitive

He decided ............................... (study) biology.
A
to study
B
studying

Slide 6 - Quizvraag

gerund or infinitive?
I am fond of ....
A
skiing
B
to ski

Slide 7 - Quizvraag

Infinitive or gerund?

I don't mind ........................ apples. 
A
to eat
B
eating

Slide 8 - Quizvraag

To infinitive or gerund?

I don't want ... yet!
A
Leaving
B
To leave

Slide 9 - Quizvraag

gerund or infinitive?
The film isn't worth ....
A
seeing
B
to see

Slide 10 - Quizvraag

Gerund vs Infinitive

Angelina doesn't mind ... care of the kids.
A
to take
B
taking

Slide 11 - Quizvraag

gerund or infinitive?
Tina has decided ... her car.
A
selling
B
to sell

Slide 12 - Quizvraag

gerund or infinitive?
She continued ... about her accomplishments.
A
bragging
B
to brag

Slide 13 - Quizvraag

TO LET, TO ALLOW, TO HAVE & TO MAKE. WHAT TO MAKE OF IT ????

Slide 14 - Tekstslide

Over dit onderdeel...
- Je zegt met deze 4 werkwoordsvormen dat je iemand iets wilt laten doen

- Echter, ze hebben allemaal net een andere betekenis

Slide 15 - Tekstslide

TO LET + hele werkwoord
- To let gebruik je als je iets wil toelaten

- Je grijpt niet in, maar laat het gewoon gebeuren

- I'm going to let him get away with this for this one time
- Let me try to fix this, okay? Don't worry!

Slide 16 - Tekstslide

TO ALLOW+ to +hele werkwoord
- To allow gebruik je als je iemand actief toestemming geeft om iets te doen

- Daarbij is het dus formeler dan to let

- Okay, I will allow you to use my laptop
- We are not allowed to stay here

Slide 17 - Tekstslide

Bij welke werkwoordsvorm gebruik je de volgende 'formule'
.......+ to + hele werkwoord
A
to let
B
to allow

Slide 18 - Quizvraag

Bij welke werkwoordsvorm laat je eigenlijk iets gewoon gebeuren?
A
to let
B
to allow

Slide 19 - Quizvraag

Wat is volgens jouw een formele situatie?
A
keet
B
woonkamer
C
sollicitatiegesprek
D
whatsapp met vrienden

Slide 20 - Quizvraag

TO HAVE + hele werkwoord
- To have gebruik je als je ervoor gaat zorgen dat iemand iets voor een ander doet
- of gaat regelen dat iemand iets voor een ander doet

- You have your brother do your homework?!
- Have your friend fix you a date with Tom!

Slide 21 - Tekstslide

TO HAVE + hele werkwoord
- vaak zie je deze ook met de gerund (ww+ing) om ergenis te uiten

- They have me doing all this cleaning again
- He has us waiting all day long

Slide 22 - Tekstslide

Welke werkwoordsvorm heeft geen + hele werkwoord maar meer?
A
to let
B
to allow
C
to have
D
alle drie hebben ze het niet

Slide 23 - Quizvraag

TO MAKE + hele werkwoord
- To make gebruik je als je iemand dwingt om iets te doen

- Don't make me come back at you!
- The teacher always makes us do our work in silence

Slide 24 - Tekstslide

Bij welke werkwoordsvorm gaf je iemand toestemming om iets te doen?
A
to let
B
to allow
C
to have
D
to make

Slide 25 - Quizvraag

Bij welke werkwoordsvorm laat je het eigenlijk allemaal maar gebeuren?
A
to let
B
to allow
C
to have
D
to make

Slide 26 - Quizvraag

Bij welke werkwoordsvorm dwingt iemand een persoon om iets te doen?
A
to let
B
to allow
C
to have
D
to make

Slide 27 - Quizvraag