OA Ontwikkelingsgericht onderwijs en VE (Vygotsky)

OA & VE
Ontwikkelingsgericht onderwijs


Ontwikkelingsstimulering 
Zone van naaste ontwikkeling
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

OA & VE
Ontwikkelingsgericht onderwijs


Ontwikkelingsstimulering 
Zone van naaste ontwikkeling

Slide 1 - Tekstslide

Brede ontwikkeling 
Ontwikkelingsgerichte activiteiten zijn activiteiten die de brede ontwikkeling van de kinderen of jongeren stimuleren.

Brede ontwikkeling omvat: de cognitieve ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling, de sociale en emotionele ontwikkeling en ook de creatieve en culturele ontwikkeling.

Slide 2 - Tekstslide

Introductie


Denk eens na over een les op jouw stageschool.

Hoe stimuleerde  leerkracht de ontwikkeling van de leerlingen?

Slide 3 - Tekstslide

Hoe pas je ontwikkelingsstimulering toe?
  • Gericht kijken naar het kind
  • Aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling
  • Spel verrijken
  • Oog hebben voor talent

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky)
Deze video is niet meer beschikbaar
Welke video was dit?
Zie filmpjes (2x): volgende dia's.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Lev Vygotski (1896-1934)
Wat je zelfstandig kan, is de actuele ontwikkeling. Waar je hulp bij nodig hebt, is de naaste ontwikkeling.
Het gebied ertussen is de zone van naaste ontwikkeling: activiteiten die je nog niet zelfstandig kan, maar wel wanneer je sociale ondersteuning krijgt bij de uitvoering ervan.

Je wordt op je zone van de naaste ontwikkeling aangesproken door (ondersteund) aanbod dat net boven je niveau ligt: niet te makkelijk, wel uitdagend, maar niet te moeilijk. Daarbij wordt de steun op een niveau steeds meer afgebouwd, totdat iemand het zelf kan. 

Slide 8 - Tekstslide

Vygotsky
  • Vygotsky zegt dat cognitieve ontwikkeling wordt beïnvloed door interactie (sociaal)+ omgeving waarin je opgroeit (cultureel).
  • Rolmodel = ouders en begeleiders doen dingen voor, zodat kinderen ze na doen.
  • Zone van de naaste ontwikkeling
kinderen leren het beste als je ze uitdaagt 
met iets wat ze nog net niet begrijpen.

Slide 9 - Tekstslide

Zone van de naaste ontwikkeling

Slide 10 - Tekstslide

Wat is de zone van de actuele ontwikkeling?

Wat is de zone van de naaste ontwikkeling?
          Afbeelding 1                 Afbeelding 2                  Afbeelding 3

Slide 11 - Tekstslide

Leren in de zone van de naaste ontwikkeling

Slide 12 - Tekstslide