H12.3 serie en parallelschakelingen

H12.3 serie en parallelschakelingenOp tafel:
Chromebook + binas + aantekenschrift
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

H12.3 serie en parallelschakelingenOp tafel:
Chromebook + binas + aantekenschrift

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoel:
Je kunt herkennen of schakelonderdelen in serie of parallel zijn geschakeld.
Je kunt uitleggen waarom elektrische apparaten parallel worden geschakeld.
Je kunt de regels toepassen voor de spanning en stroomsterkte in een serieschakeling.
Je kunt de regels toepassen voor de spanning en stroomsterkte in een parallelschakeling.
Je kunt de vervangingsweerstand berekenen van een serie- en van een parallelschakeling.

Slide 2 - Tekstslide

Serieschakeling
- Stroomsterkte is overal gelijk
- spanning is verdeeld: 


- totale weerstand 
(vervangingsweerstand)
Rv= R1 + R2 + R3 ....

Slide 3 - Tekstslide

Vervangingsweerstand

Slide 4 - Tekstslide

Vervangingsweerstand
- Bereken de vervangingsweerstand.

- Bereken de stroomsterkte door de 
vervangingsweerstand.

Slide 5 - Tekstslide

Vervangingsweerstand

Slide 6 - Tekstslide

Parallelschakeling
- Stroomsterkte is verschillend

- Spanning is overal gelijk.
- Totale weerstand:
Vervangingsweerstand = 

Slide 7 - Tekstslide

Oefensom
Bereken de vervangings-
weerstand Rv .

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Les 2+3 Donderdag:

* Paragraaf 12.3
Maken 12.3 opdr 4 t/m 7 + 9

serie en parallelschakelingen:
- Maak een samenvatting van paragraaf 12.3 in je aantekeningenschrift.
- Schrijf de formule's op van par 12.3 en bestudeer de voorbeelden.
- Laat de paragraaf controleren als je deze af hebt bij mevr Lippold.Slide 10 - Tekstslide