§5.4 - Planten leggen energie vast

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
5.4 Planten leggen energie vast
deel 1
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
5.4 Planten leggen energie vast
deel 1

Slide 1 - Tekstslide

Doel 5.4
Je leert welke stoffen planten maken bij de fotosynthese
Je leert dat een plant geen suikerklontje is
Je leert hoe het blad is opgebouwd
Je leert welke factoren het fotosyntheseproces beïnvloeden

Slide 2 - Tekstslide

Doel 5.4 
Je leert hoe je fotosynthese kunt meten
Je leert hoe je dissimilatie kunt meten
Je leert hoe je de productie van een plant kunt bepalen
Je leert hoe je een grafiek kunt aflezen waarin de fotosynthese en dissimilatie zijn uitgezet

Slide 3 - Tekstslide

Keuze:
1. Ik werk zelfstandig de Lesson-up door en lever de uitgewerkte leerdoelen einde van de les in.
2. Ik doe mee met de uitleg, maak duidelijke aantekeningen en lever die aan het einde van de les in (foto via Teams)..
3. Ik maak een informatieve poster over §5.4 waarin alle begrippen met behulp van plaatjes duidelijk worden en lever die aan het einde van de les in.
4. Ik maak een ppt over deze paragraaf, de ppt lever je einde van de les in en de eerstvolgende les geef je de presentatie.
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 4 - Quizvraag

(ATP)

Slide 5 - Tekstslide

Autotroof
Planten zijn autotroof. Dat wil zeggen dat ze hun eigen energierijke stoffen kunnen maken

Dit kunnen ze doen mbv fotosynthese.

Fotosynthese is een vorm van assimilatie.

Slide 6 - Tekstslide

Voortgezette assimilatie
Maar een plant is geen suikerklontje. Van glucose maakt de plant dus allerlei andere stoffen: andere koolhydraten, vetten, eiwitten, DNA enz.

Dit proces heet voortgezette assimilatie.

Slide 7 - Tekstslide

(ATP)

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Fotosynthese
Gebeurt in de chloroplasten (bladgroenkorrels).
Groene delen van de plant (voornamelijk bladeren).

In de bladgroenkorrels zit de stof chlorofyl.
Kleurstof die zonlicht absorbeert.

Slide 10 - Tekstslide

Plantencellen 
bladgroenkorrels/ chloroplasten: hier vindt fotosynthese plaats (aanmaak van glucose met water en CO2).
Groene plastide.

Slide 11 - Tekstslide

Bouw van het blad

orgaan van een 
plant

speciaal voor foto-
synthese

Slide 12 - Tekstslide

Palissadeparenchym
Sponsparenchym
Nerf/ houtvat
Huidmondje
Sluitcellen
Cuticula

Slide 13 - Tekstslide

pallisade-
parenchym:
aaneengesloten
cellaag vol met 
bladgroenkorrels


Slide 14 - Tekstslide

spons-
parenchym:
cellaag met
bladgroenkorrels
en intercellulaire
ruimtes 


Slide 15 - Tekstslide

huidmondjes:
gaswisseling
(CO2 erin,
zuurstof eruit)


Slide 16 - Tekstslide

sluitcellen:
sluiten bij warmte
voorkomen verlies
van water


Slide 17 - Tekstslide

nerf:
bevat hout-
vaten die water aan-
voeren

Slide 18 - Tekstslide

voor fotosynthese
is zonlicht, water
en CO2 nodig


Zonlicht
CO2
Water
Water

Slide 19 - Tekstslide

cuticula:
waslaagje
beschermt tegen
ziekteverwekkers
en uitdroging

Slide 20 - Tekstslide

Fotosynthese
Afhankelijk van omgevingsfactoren/abiotische factoren
  • licht (hoeveelheid en kleur)
  • warmte
  • CO2
  • water
  • grondstoffen (mineralen in de grond)

Slide 21 - Tekstslide

Fotosynthese
Van elke abiotische factor is er een optimumwaarde.

Slide 22 - Tekstslide

Beperkende factor
De abiotische factor waarvan de waarde het verst ligt van de optimumwaarde is de beperkende factor.
Verbeter je die factor dan gaat de fotosynthese snelheid omhoog.
Vaak: CO2 in de lucht.
In plantenkassen: extra CO2 toegevoegd.

Slide 23 - Tekstslide

Fotosynthese meten
Fotosynthese kunt je meten door de hoeveelheid gevormde suiker of zuurstof te meten of de hoeveelheid verbruikte CO2

Slide 24 - Tekstslide

Fotosynthese meten
Dissimilatie kunt je meten door de hoeveelheid verbruikte suiker of zuurstof te meten of de hoeveelheid gevormde CO2
Dissimilatie

Slide 25 - Tekstslide

(ATP)

Slide 26 - Tekstslide

Brutoproductie
Brutoproductie (BP) is de hoeveelheid gevormde glucose uit fotosynthese door een plant.

De brutoproductie wordt gebruikt voor dissimilatie en voor voortgezette assimilatie.


Slide 27 - Tekstslide

Nettoproductie 
Nettoproductie (NP) is de hoeveelheid gevormde glucose uit fotosynthese door een plant - de hoeveelheid verbruikte glucose voor dissimilatie

NP = BP - D

Nettoproductie betekent GROEI voor de plant


Slide 28 - Tekstslide

Nettoproductie / Groei
Groei voor een plant is te meten door te wegen hoeveel gram plant erbij is gekomen zonder het water (droge stof)

Versgewicht: gewicht van plant
Drooggewicht: gewicht van plant zonder water (24 uur in droogstoof op 100 graden).


Slide 29 - Tekstslide

Doel 5.4 deel 1
Je hebt geleerd welke stoffen planten maken bij de fotosynthese
Je hebt geleerd dat een plant geen suikerklontje is
Je hebt geleerd hoe het blad is opgebouwd
Je hebt geleerd welke factoren het fotosyntheseproces beïnvloeden

Slide 30 - Tekstslide

Doel 5.4 deel 2
Je leert hoe je fotosynthese kunt meten
Je leert hoe je dissimilatie kunt meten
Je leert hoe je de productie van een plant kunt bepalen
Je leert hoe je een grafiek kunt aflezen waarin de fotosynthese en dissimilatie zijn uitgezet

Slide 31 - Tekstslide

BINAS 5.4
BINAS 91A Doorsnede blad
BINAS 72 ChlorofylSlide 32 - Tekstslide

Begrippen 5.4 deel 1
autotroof, anorganische stoffen, organische stof, fotosynthese, chloroplasten, glucose, (voortgezette) assimilatie, bouwstof, brandstof, cuticula, huidmondjes, gaswisseling, vedwamping, pallisade- en sponsparenchym, abiotische factoren, optimumwaarden, beperkende factor

Slide 33 - Tekstslide

Begrippen 5.4 deel 2
brutoproductie, nettoproductie, voortgezette assimilatie, droge stof, versgewicht, drooggewicht

Slide 34 - Tekstslide