cross

Van reacties naar reactievergelijkingen

Chemische reacties 
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Chemische reacties 

Slide 1 - Tekstslide

Bespreken experiment 4 en 5

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet jij nog van reacties?

Slide 4 - Woordweb

Waaraan kun je herkennen of er een reactie plaatsvindt ?

Slide 5 - Open vraag

Wat is een ontledingsreactie?
A
Een reactie met zuurstof
B
Reactie met één beginstof en meerdere reactieproducten
C
Een verbranding
D
Reactie met meerdere beginstoffen en één reactieproduct

Slide 6 - Quizvraag

Wat is nodig voor een verbrandingsreactie?

Slide 7 - Open vraag

soorten ontledingen zijn
A
elektrolyse, analyse, hydrolyse
B
thermolyse, elektrolyse, fotolyse
C
fotolyse, thermolyse, kinelyse
D
thermolyse, luminyse, elektrolyse

Slide 8 - Quizvraag

soorten  reacties
grofweg bestaan er 3 soorten reacties:
 1. ontledingsreactie:
  één beginstof-> meer eindproducten  
 2. verbrandingsreactie:
   beginstof+zuurstof-> eindproduct(en) 
 3. overige vormingsreacties:
  twee of meer beginstoffen-> reactieproduct(en)

Slide 9 - Tekstslide

Reactieschema of reactievergelijking?

Van een reactie kun je een reactieschema of een reactievergelijking maken. 

Een reactieschema is in woorden. 

Een reactievergelijking is in formule. 

Slide 10 - Tekstslide

Reactieschema
Begin: Methaan en Zuurstof
Eind: Koolstofdioxide en Water

Slide 11 - Tekstslide

Geef het reactieschema voor de ontledingsreactie van aluminiumoxide(l)

Slide 12 - Open vraag

In dit reactieschema is koperchloride...
A
de beginstof.
B
het reactieproduct.

Slide 13 - Quizvraag

+
+
Reactieschema van de fotosynthese
Glucose
Water
Licht
Koolstofdioxide
zuurstof

Slide 14 - Sleepvraag

Je ziet nu hoe een reactie verloopt, alleen nog niet hoeveel van de stoffen verbruikt wordt. 

Slide 15 - Tekstslide

Wet van behoud van massa

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Reactieschema naar reactievergelijking

Een reactievergelijking:
 • geeft in formules aan welke stoffen met elkaar reageren en welke producten er ontstaan;
 • geeft de verhouding waarin deeltjes reageren/ontstaan.


Slide 18 - Tekstslide

Regels kloppend maken
 • Voor en na de pijl: van elke atoomsoort evenveel atomen 
 • Aan de moleculen zelf mag je niets veranderen (index)
 • Als je op een half getal uitkomt voor de moleculen, doe je alle getallen (coëfficiënten) keer 2 
 • de coëfficiënten moeten de kleinst mogelijke hele getallen zijn. 


Zelf oefenen met de link 

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

Welke coëfficiënten moet je invullen om de reactie kloppend te maken?

....P(s)+....Cl2....PCl5
A
1 - 2 - 5
B
2 - 5 - 2
C
2 - 2 - 5
D
1 - 5 - 2

Slide 21 - Quizvraag

Aan de slag
Maak opdracht 15 a t/m f. 

Kijk op youtube voor uitleg over het kloppend maken als het thuis niet lukt. 

Slide 22 - Tekstslide