Present Simple Q & N

De Present simple: vragen en ontkenningen
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

De Present simple: vragen en ontkenningen

Slide 1 - Tekstslide

They (listen) to music every evening.
A
listen
B
listens
C
listened
D
listening

Slide 2 - Quizvraag

He (go) to school every day.
A
go
B
went
C
goes
D
gos

Slide 3 - Quizvraag

Regel vragen stellen
               DO /DOES     +  ONDERWERP   + hele WW +  rest van de zin
                 Do                   I                      hear           noises?
                            Do                  you                 want           some cake?
                              Do                 they                  listen             to  music?

Slide 4 - Tekstslide

De SHIT regel - "DOES"
Does +   onderwerp     + werkwoord (ZONDER "S") - voor SHIT regel (he, she, it)
   Does          he                     go (GOES)                    to school every day?

X

Slide 5 - Tekstslide

Examples
She listens to music in the evening. 
Does she listen (NOT LISTENS) to music in the evening?
We run in the park every Saturday.
Do we run in the park every Saturday?
X

Slide 6 - Tekstslide

Maak vragend:
My parents are the best.
A
My parents are the best?
B
Are my parents the best?
C
Do my parents are the best?
D
Does my parents are the best?

Slide 7 - Quizvraag

Maak vragend:
He has a new pair of shoes.
A
Has he a new pair of shoes?
B
Has he got a new pair of shoes?
C
Does he have a new pair of shoes?
D
Do he has a new pair of shoes?

Slide 8 - Quizvraag

Maak vragend:
I have ten pairs of socks
A
Have I ten pairs of socks?
B
Do I have ten pairs of socks?
C
Does I have ten pairs of socks?
D
Have I got ten pairs of socks?

Slide 9 - Quizvraag

Maak vragend:
He supports Ajax.
A
Do he support Ajax?
B
Does he support Ajax?
C
Do he supports Ajax?
D
Does he supports Ajax?

Slide 10 - Quizvraag

Maak vragend:
Jeremy plays football after school.
A
Do Jeremy plays football after school?
B
Does Jeremy plays football after school?
C
Do Jeremy play football after school?
D
Does Jeremy play football after school??

Slide 11 - Quizvraag

Maak vragend:
I like trains.
A
Do I like trains?
B
Does I like trains?
C
Like I trains?
D
Do I likes trains?

Slide 12 - Quizvraag

Maak vragend:
They do their homework on Tuesday.
A
Do they do their homework on Tuesday?
B
Does they do their homework on Tuesday?
C
Do they does their homework on Tuesday?
D
Does they do their homework on Tuesday?

Slide 13 - Quizvraag

Maak vragend:
Peter does his chores at the weekend.

Slide 14 - Open vraag

Maak vragend:
The teachers talk a lot.

Slide 15 - Open vraag

(Do) they eat pizza?
A
Do
B
Did
C
Does
D
Done

Slide 16 - Quizvraag

(Do) he drink water in the mornings?
A
Do
B
Does
C
Did
D
Done

Slide 17 - Quizvraag

Slide 18 - Link

Regel  ontkenningen
I, you, we, they - je gebruikt do + not= don't
SHIT regel (she, he, it) - je gebruikt does + not = doesn't

Slide 19 - Tekstslide

Negations (ontkenningen)
They go to the cinema once a week.
They do not(don't) go to the cinema once a week.
She drives the car to work.
She does not(doesn't) drive (NOT DRIVES) her car to work.
X

Slide 20 - Tekstslide

Maak ontkennend:
The boy eats pizza every day
A
The boy don't eats pizza every day.
B
The boy doesn't eat pizza every day.
C
The boy don't eat pizza every day.
D
The boy doesn't eats pizza every day.

Slide 21 - Quizvraag

Maak ontkennend:
My sisters always run on the field
A
My sisters don't always runs on the field.
B
My sisters don't always run on the field.
C
My sisters doesn't always runs on the field.
D
My sisters don't always run on the field.

Slide 22 - Quizvraag

Maak de zin ontkennend:
You are very kind to me
A
You aren't very kind to me
B
You am not very kind to me
C
You is not very kind to me
D
You're not very kind to me

Slide 23 - Quizvraag

Maak ontkennend:
We are the champions.
A
We are not the champions
B
We're not the champions
C
We aren't the champions
D
We do not are the champions.

Slide 24 - Quizvraag

Maak ontkennend:
We have got a red dog.
A
We haven't got a red dog.
B
We don't have a red dog.
C
We doesn't have a red dog.
D
We don't have got a red dog.

Slide 25 - Quizvraag

Maak ontkennend:
She has a nice dress.
A
She hasn't a nice dress.
B
She hasn't got a nice dress.
C
She don't have a nice dress.
D
She doesn't have a nice dress.

Slide 26 - Quizvraag

Maak ontkennend:
He (do) play football on Saturdays.
A
do
B
does
C
doesn't
D
don't

Slide 27 - Quizvraag

Maak ontkennend:
You (do) hear the music.
A
do
B
don't
C
doesn't
D
does

Slide 28 - Quizvraag

Maak ontkennend:
My sister plays football.

Slide 29 - Open vraag

Maak ontkennend:
Our parents go to school.

Slide 30 - Open vraag

"To be" - QUESTIONS(vragen): eerst ww daarna onderwerp
I am late.  > Am I late?
He is too young. > Is he too young?
You are a good football player.> Are you a good football player?
They are late for school. > Are they late for school?

Slide 31 - Tekstslide

Maak vragend:
She is your best friend.

Slide 32 - Open vraag

 "To be" - Negations ( ontkenningen)
am/is/are + not
He is not /isn't at home.
They are not/ aren't happy to see you.
I am not hungry. 

Slide 33 - Tekstslide

Maak ontkennend:
She is very good at Fortnite
A
She isn't very good at Fortnite
B
She doesn't be very good at Fortnite.
C
She is not very good at Fortnite.
D
She don't be very good at Fortnite.

Slide 34 - Quizvraag

Maak ontkennend:
We are very good at French.

Slide 35 - Open vraag

Slide 36 - Link

Slide 37 - Link

Slide 38 - Link

Slide 39 - Link

Slide 40 - Link

Slide 41 - Link