Besturingstechniek - Les 3 - Signaalgevers

Besturingstechniek - Les 3
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Besturingstechniek - Les 3

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Besturingstechniek - les 3
Planning lessen Besturingstechniek - AlmVt3.2 - Periode 3
14 januari - Les 1 - Inleiding, kennismaking besturingstechniek in het algemeen   
21 januari - Les 2 - Uitvoeringsorganen en toepassingen in de praktijk
28 januari - Les 3 - Signaalgevers en toepassingen in de praktijk
4 februari - Les 4 - Pneumatische besturing
11 februari - Les 5 - Elektrische besturing
18 februari - Les 6 a - Combinaties + Les 6b - PLC
04 maart - Les 7 - Volgorde processen
                       Les 8a - Vragen - Kennis testen
Week 10 - Toets Besturingstechniek   

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Besturingstechniek - Les 3
Leerdoelen les 3 - Signaalgevers
  • Jij kunt uitleggen wat een signaalgever doet.
  • Jij kunt voorbeelden van  'pneumatische' en 'elektronische'  signaalgevers noemen en de werking ervan uitleggen.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers
In deze les komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Signaalgever
- Plaats van de signaalgever in de stuurkring
- Indeling signaalgevers
- Pneumatische signaalgevers
- Elektronische signaalgevers

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Omschrijf het begrip 'signaalgever'.

Slide 5 - Open vraag

Een signaalgever zorgt, na bediening/in- of uitschakeling, ervoor dat er een signaal naar een besturingsinstallatie wordt gestuurd.
Signaalgevers
Er bestaan zeer veel verschillende typen en uitvoeringen van binaire signaalgevers.
- Electronische signaalgevers worden het meest toegepast.
- Pneumatische signaalgevers worden toegepast op plaatsen
   waar geen elektriciteit aanwezig mag zijn vanwege
   (explosie/elektrocutie)gevaar.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een stuurkring?

Slide 7 - Open vraag

Een stuurkring is een installatie waarbij een signaalgever een signaal stuurt naar de besturingsinstallatie en deze stuurt vervolgens een commando naar het uitvoerorgaan.
Geef een voorbeeld van een eenvoudige stuurkring. Benoem hierin de signaalgever, de besturing en het uitvoerorgaan.

Slide 8 - Open vraag

Zie het voorbeeld van de stuurkring van de automatische schuifdeur, les 1.
Signaalgevers - Plaats in de stuurkring
Schema van de automatische schuifdeur
Schuifdeur op rails
signaal
commando's

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Plaats in de struurkring
Signaalgever in de bediening

Automatische installaties kunnen vaak gestart worden door een startknop te bedienen
De startknop is een signaalgever op een bedieningspaneel.
Ook vinden we op bedieningspanelen vaak een stopknop. Dat is ook een signaalgever.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Plaats in de stuurkring
Signaalgevers in installaties

Signaalgevers in de installatie worden o. a. gebruikt voor:
- waarnemen van voorwerpen of personen;
- eindstandmelding (waarnemen van bijv. eindstand cilinder);
- waarnemen van fysische grootheid zoals druk, temperatuur
   of niveau.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Mechanisch bediend
Mechanisch bediende signaalgevers
maken direct contact met het waar
te nemen voorwerp. 

Hierdoor kan slijtage of beschadiging
ontstaan aan het voorwerp en aan de 
signaalgever.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Contactloos bediend
Een contactloze signaalgever raakt
het waar te nemen voorwerp niet aan.
Deze signaalgever hoeft alleen benaderd
te worden.
Contactloos bediende signaalgevers 
worden ook wel benaderingsschakelaars
genoemd.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Pneumatisch
De volgende pneumatische signaalgevers komen aan bod:
- 3/2-ventiel;
- Luchtpoort;
- Reflexoog.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Pneumatisch
Pneumatische signaalgevers komen in de bedieningspanelen niet zo vaak voor.  Als ze wel toegepast worden zijn het meestal 3/2-ventielen met veerretour.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Pneumatisch
De 3/2-ventielen kunnen op verschillende manieren bediend worden.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Pneumatisch
In de installatie wordt vooral gebruik gemaakt van de eindstandmelding van de cilinders.


Ook hier zijn verschillende 
mechanische bedieningen
mogelijk. 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Pneumatisch
De luchtpoort is een contactloze, pneumatische signaalgever.
De luchtpoort bestaat uit twee delen: een afzonderlijke zender en een ontvanger.
De afstand tussen de zender en 
de ontvanger is maximaal 100 mm. 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Pneumatisch
Werking van de luchtpoort.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Pneumatisch
Het reflexoog is een contactloze, pneumatische signaalgever, waarbij de zender en ontvanger in één behuizing zijn ingebouwd.
Afhankelijk van het type is de afstand
tot het waar te nemen voorwerp
maximaal 15 mm.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Pneumatisch
Werking van het reflexoog.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektornisch
De volgende elektronische signaalgevers komen aan bod:
- handschakelaars;
- mechanisch bediende schakelaars;
- optische benaderingsschakelaar; 
- inductieve benaderingsschakelaar;
- capacitieve benaderingsschakelaar;    
- magneetsensor; 
- reed-contact;
- signaalgevers voor druk, temperatuur, niveau

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektronisch
Elektronische signaalgevers zijn op te vatten als schakelaars die een elektrische spanning (in Volt) of een elektrische stroom (in ampère) afgeven als het contact gesloten (gemaakt) is.


Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektronisch
In de bediening kunnen elektronische schakelaars zijn een:
- maakcontact;
- verbreekcontact;
- wisselcontact.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektronisch
De meeste bedieningsschakelaars zijn handbediend, voetbediening komt ook voor.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektronisch
Elektronische signaalgevers in de installatie zijn op te vatten als elektronische schakelaars, die wel of niet de stroom kunnen doorlaten.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektronisch
Mechanisch bediende schakelaars kunnen op diverse manieren worden bediend.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektronisch
Optische benaderingsschakelaars in de installatie.
Deze contactloze schakelaars worden bediend door licht, ze worden ook wel fotocel genoemd.

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektronisch

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektronisch

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektronisch

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektronisch
Inductieve benaderingsschakelaar in de installatie.
Deze contactloze signaalgever kan elektrische geleidende en magnetische (meestal metalen) voorwerpen waarnemen.

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektronisch

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektronisch
Capacitieve benaderingsschakelaar in de installatie.
Deze contactloze signaalgever kan voorwerpen van bijna alle materialen waarnemen. Ook voor het waarnemen van vloeistoffen zijn deze geschikt.
Voordeel is dat ze door een dunne wand kunnen meten.
Nadeel kan zijn dat ze gevoeliger zijn voor storende factoren zoals vuil, stofdeeltjes of hoge luchtvochtigheid.

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektronisch
Capacitieve signaalgevers zenden een (onzichtbaar) elektrisch veld uit. 
Als een voorwerp bij de signaalhouder komt verandert het elektronisch veld. Deze verandering wordt door de signaalgever omgezet in een signaal (actie).


Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Signaalgevers - Elektronisch

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Besturingstechniek - Les 3
Check - Leerdoelen les 3 - Signaalgevers
  • Jij kunt uitleggen wat een signaalgever doet.
  • Jij kunt voorbeelden van  'pneumatische' en 'elektronische'  signaalgevers noemen en de werking ervan uitleggen

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies