1.3 Leven als boer

1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Hunebedden zijn de bekendste monumenten uit de Prehistorie van ons land. Het zijn graven voor de mensen van een heel dorp.

Leg uit of de bouwers van de hunebedden jagers-verzamelaars of boeren waren.

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Tekstslide

1.3 Leven als boer
Wat waren de gevolgen van het ontstaan van de landbouw voor het leven van de mensen?

Slide 4 - Tekstslide

Wat weet je eigenlijk
van landbouw?

Slide 5 - Woordweb

Leerdoelen
 1. Je kent de betekenis van de begrippen: irrigatielandbouw, ambachtslieden en slib. (R)
 2.  Je kunt aangeven waar en wanneer de jagers-verzamelaars ontdekten dat ze zelf granen konden verbouwen? (R)
 3.  Je kan een oorzaak noemen voor de landbouwrevolutie. (T1)
 4.  Je kan drie gevolgen noemen van de landbouwrevolutie. (T1)
 5.  Je kan een verband leggen tussen de hoeveelheid bezittingen en het middel van bestaan van mensen in de prehistorie. (T2)
 6.  Je kunt aangeven hoe en wanneer de eerste dorpen ontstonden. (R)

Slide 6 - Tekstslide

Middelen van bestaan zijn
manieren om in leven te blijven.
Welke middelen van bestaan
hadden de eerste mensen?
A
Wilde dieren en verzamelen
B
Jagers en boeren
C
Jagen en verzamelen
D
Boeren en verzamelaars

Slide 7 - Quizvraag

Klimaatsverandering
 • Rond 10.000 v. Chr

 • De aarde wordt warmer

 • Nederland: moerassen en bossen

 • Delen van Afrika en Midden-Oosten: droger 

Slide 8 - Tekstslide

Noord-Afrika en
Midden-Oosten

 • Droog klimaat: minder begroeiing en water (ontstaan woestijnen)

 • Te weinig voedsel: dieren trekken weg naar vruchtbare gebieden

 • Mensen trekken ook weg of gaan andere middelen van bestaan zoeken om in leven te blijven

Slide 9 - Tekstslide

Vruchtbare Halve maan
 • Gebied waar de eerste landbouw ontstaat (9000 v. Chr.)

 • Midden-Oosten: Egypte, Israël, Palestina, Jordanië, Libanon, Syrië, Irak, Iran en Turkije

Slide 10 - Tekstslide

Ok, landbouw...
Welke 'optelsom' is juist over landbouw?
A
akkerbouw + landbouw = veeteelt
B
landbouw + veeteelt = akkerbouw
C
veeteelt + akkerbouw = landbouw

Slide 11 - Quizvraag

Leg uit waarom de landbouw niet in de gebieden A en B (in de kaart) ontstond.

Slide 12 - Open vraag

Landbouwrevolutie
 • Revolutie betekent verandering

 • Jager-verzamelaars worden boer

 • De landbouwrevolutie duurde meer dan 1000 jaar: niet iedereen werd tegelijk boer

 • Landbouw bestaat uit: akkerbouw en veeteelt

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Grote en belangrijke verandering

99% van de geschiedenis van de mens, heeft de mens geleefd als jager-verzamelaars

Slide 15 - Tekstslide

Welke middelen van bestaan
hadden de mensen vóór
de Landbouwrevolutie?
A
Jagen en verzamelen
B
Jagen, verzamelen, akkerbouw en veeteelt
C
Akkerbouw en veeteelt
D
Verzamelen, akkerbouw en veeteelt

Slide 16 - Quizvraag

Welke middelen van bestaan
hadden de mensen
tijdens de Landbouwrevolutie?
A
Jagen en verzamelen
B
Jagen, verzamelen, akkerbouw en veeteelt
C
Akkerbouw en veeteelt
D
Verzamelen, akkerbouw en veeteelt

Slide 17 - Quizvraag

Gevolgen van de landbouwrevolutie
Overgang van landbouw had grote gevolgen:
 • De bevolking groeide
 • Mensen werden sedentair: ze trokken niet meer rond, maar bleven op één vaste plek wonen.
 • In plaats van tijdelijke hutten werden er stevige boerderijen gebouwd van steen en klei.
 • Nieuwe gebruiksvoorwerpen: ploeg, maalstenen, potten
 • Mensen konden bezittingen hebben: ongelijkheid
 • Er ontstonden dus dorpen en later steden.

Slide 18 - Tekstslide

Stad in het Midden-Oosten, omstreeks 9000 v. Chr.

Slide 19 - Tekstslide

Boeren in Europa
 • Pas laat: het was niet nodig, er was voldoende voedsel te vinden.

 • Eerste boeren in Nederland: Zuid-Limburg rond 5300 v. Chr.

 • Tóch landbouw in Europa: mensen verhuizen uit gebieden waar gebrek aan landbouwgrond is en komen hier terecht

Slide 20 - Tekstslide

Boeren in Nederland
 • Zuid-Limburg: bandkeramiekers (tot 4400 v. Chr)

 • Noord-Nederland: trechterbekercultuur (rond 3500 v. Chr.)

 • Vanaf 3000 v. Chr. zijn er in Nederland geen jager-verzamelaars meer

Slide 21 - Tekstslide


Bandkeramiek

Slide 22 - Tekstslide


Trechterbekercultuur

Slide 23 - Tekstslide


Neolithische bouwerken
Overblijfselen uit de nieuwe steentijd (neolithicum)

Slide 24 - Tekstslide

0

Slide 25 - Video

Slide 26 - Tekstslide

Dood en begraven
 • Graven worden steeds uitgebreider: grafheuvels en hunebedden

 • Zowel begraven als cremeren: urnenvelden

 • Doden kregen bezittingen mee: vermoedelijk geloven in leven na de dood

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Hoe kan ik aan de afbeelding zien dat de hunebedden ná landbouwrevolutie zijn gemaakt?
A
De grote stenen kwamen hier pas tijdens de landbouwrevolutie.
B
Er woonden hier te weinig mensen om samen de hunebedden te maken.
C
Er wordt gebruik gemaakt van dieren.
D
Voor de landbouwrevolutie werden er geen mensen begraven

Slide 29 - Quizvraag

Bedenk nóg een reden
waarom de hunebedden pas
ná de landbouwrevolutie werden gemaakt.

Slide 30 - Open vraag

Volgende vondst uit de prehistorie behoort tot: Aardewerken potten en kruiken
A
jagers- verzamelaars
B
boeren

Slide 31 - Quizvraag

Volgende vondst uit de prehistorie behoort tot: vuurstenen bijl
A
jagers- verzamelaars
B
boeren

Slide 32 - Quizvraag

Volgende vondst uit de prehistorie behoort tot: maalsteen
A
jagers- verzamelaars
B
boeren

Slide 33 - Quizvraag

Volgende vondst uit de prehistorie behoort tot: grafveld met 16 graven
A
jagers- verzamelaars
B
boeren

Slide 34 - Quizvraag

Volgende vondst uit de prehistorie behoort tot: grotschilderingen
A
jagers- verzamelaars
B
boeren

Slide 35 - Quizvraag

Begrippen uit deze les

 • sedentair
 • Vruchtbare Halve Maan
 • klimaatsverandering
 • landbouwrevolutie
 • landbouwsamenleving
 • bandkeramiekers
 • trechterbekercultuur
 • hunebedden

Slide 36 - Tekstslide

Personen uit deze les

 • Man van Tollund

Slide 37 - Tekstslide

Jaartallen uit deze les

 • 10.000 v. Chr.: klimaatsverandering
 • 9000 v. Chr.: ontstaan van de landbouw in het Midden-Oosten
 • 5300 v. Chr.: landbouw in Zuid-Limburg
 • tot 4400 v. Chr: bandkeramiekers
 • 3500 v. Chr.: trechterbekercultuur
 • 3000 v. Chr.: geen jager-verzamelaars meer in Nederland

Slide 38 - Tekstslide


Schrijf 3 dingen op die
je deze les hebt geleerd

Slide 39 - Open vraag


Stel 1 vraag over iets dat je deze
les nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 40 - Open vraag