p. 3.2 RIJ OOB Digitale didactiek, koppelen van theorie en praktijk

Oriëntatie op het beroep
10 februari 2022
 digitale didactiek en koppelen van theorie en praktijk
Rijn IJssel 
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijskundeHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Oriëntatie op het beroep
10 februari 2022
 digitale didactiek en koppelen van theorie en praktijk
Rijn IJssel 

Slide 1 - Tekstslide

Programma
 • Terugblik I-coach en 

 • korte theoretische verdieping 

 • koppelen theorie en praktijk

 • sko onderzoek over het theoretisch kader


Slide 2 - Tekstslide

Wat is voor jou de meerwaarde van ict in de les??

Slide 3 - Woordweb

Digitale didactiek is ...
 • Digitale didactiek is het inzetten van apps en tools om het leren te bevorderen

 • Veel van deze digitale leermiddelen kunnen goed helpen bij het leerproces van leerlingen, mits je deze doordacht inzet. 

Slide 4 - Tekstslide

https://leerling2020.nl/tpack-video/

Slide 5 - Tekstslide

5.1 De verworvenheden van TPACK
1. TPACK is een veelbelovend model om de kennisbasis te beschrijven die leraren nodig hebben om ict zinvol te integreren in hun onderwijs. ‘Integratie’ is daarbij het sleutelwoord: TPACK in de ware zin van het woord is een zinvolle mix van de essentiële elementen van het moderne onderwijs: didactiek, vakinhoud en ict.

2. Het TPACK-model gaat er uitdrukkelijk niet van uit dat ict de leraar zou kunnen vervangen.
Integendeel, de leraar heeft een expliciete rol in de begeleiding van het leerproces van de leerling.

Slide 6 - Tekstslide

Leeruitkomsten m.b.t. ICT
Brede professionele basis:
 • de student gaat op zoek naar ict‐toepassingen en applicaties die hij kan inzetten in zijn eigen onderwijs.
  Hij deelt zijn verworven kennis met zijn medestudenten en directe collega’s

Vakdidactisch bekwaam:
 • de student gaat op zoek naar ict‐toepassingen en applicaties
  die hij kan inzetten in zijn eigen onderwijs. Hij deelt zijn verworven kennis met zijn medestudenten en directe collega’s

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

pauze

Slide 22 - Tekstslide

koppelen theorie en praktijk

Slide 23 - Tekstslide

miniles

Slide 24 - Tekstslide