TPACK instructie

Onderzoek inzet TPACK-model 
 In hoeverre heeft de inzet van het TPACK-model een positieve invloed op de motivatie van eerstejaars commerciële studenten en verhoogt het de resultaten?

TPACK info
Het TPACK model, beschrijft de kennis die een leraar nodig heeft om ict te integreren in zijn of haar onderwijs.  Om ict op een zinvolle manier te gebruiken in het onderwijs, moet een leraar weten hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ict en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van ict versterkt.
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
RetailMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Onderzoek inzet TPACK-model 
 In hoeverre heeft de inzet van het TPACK-model een positieve invloed op de motivatie van eerstejaars commerciële studenten en verhoogt het de resultaten?

TPACK info
Het TPACK model, beschrijft de kennis die een leraar nodig heeft om ict te integreren in zijn of haar onderwijs.  Om ict op een zinvolle manier te gebruiken in het onderwijs, moet een leraar weten hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ict en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van ict versterkt.

Slide 1 - Tekstslide

TPACK

CK  vakkennis = lesinhoud 

PK  vakdidactiek = werkvorm  

TK  Technische kennis =  ICT-Tool 

Samen is dit TPACK! 
Bron
Koehler en Mishra, 2005

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Hoe zet jij ICT nu in?

Slide 4 - Woordweb

3

Slide 5 - Video

00:25
Gebruik jij deze ook? en zo ja op welke manier?

Slide 6 - Open vraag

00:53
Herkenbaar?
Ja
Nee

Slide 7 - Poll

02:47
Heb je al een idee?

Slide 8 - Open vraag

TPACK bestaat uit een samenhang van:
A
pedagogiek, didactiek, ict
B
klassenmanagement, didactiek en ict
C
vakinhoud, didactiek, ict
D
vakinhoud, pedagogiek en ict

Slide 9 - Quizvraag

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Is het duidelijk wat TPACK is en hoe je kunt toepassen?
010

Slide 12 - Poll

Onderzoeksvragen 

Slide 13 - Tekstslide

Onderzoeksopzet 

Slide 14 - Tekstslide

Waar staat de P voor in het TPACK model?
A
Didactiek
B
Vakinhoud
C
Pedagogiek
D
Techniek

Slide 15 - Quizvraag

Waar staat de C voor?
A
Didactiek
B
Vakinhoud
C
Pedagogiek
D
Techniek

Slide 16 - Quizvraag

Waar kun je het TPACK model voor gebruiken?
A
Om een visie op onderwijs met ICT te ontwikkelen.
B
Om onderwijs met ICT te ontwerpen.
C
Om onderwijs met ICT te evalueren.
D
Voor het beschrijven van competenties voor docenten.

Slide 17 - Quizvraag

Waarom is technologie inzetten ‘om de technologie’ niet aan te raden?
A
Omdat leerlingen er dan niets van leren.
B
Omdat leren niet altijd leuk hoeft te zijn.
C
Omdat onderwijs zonder technologie ook goed onderwijs kan zijn.
D
Omdat dat beperkt houdbaar is.

Slide 18 - Quizvraag

Welke drie kennisgebieden worden gecombineerd in het TPACK model?
A
Technologie, pedagogiek en vakinhoud.
B
Technologie, pedagogiek en didactiek.
C
Technologie, didactiek en vakinhoud.
D
Vakinhoud, didactiek en pedagogiek.

Slide 19 - Quizvraag

Wat had de docent uit het Kahoot-voorbeeld beter kunnen doen?

Slide 20 - Open vraag

Resultaat 'zelf ingeschatte' kennis

Slide 21 - Tekstslide

Conclusie 
  • TPACK kan ondersteuning geven mits goed toegepast 
  • Kennis TK moet omhoog 
  • Onvoldoende leiderschap
  • Hogere betrokkenheid studenten  
  • Theorie kon beter onthouden en toegepast worden 

Slide 22 - Tekstslide

Aanbevelingen 
  • Training voor effectieve inzet ICT in de lessen.
  • Lesbezoeken doen bij docenten die ICT vaardig zijn.
  • Kennis opdoen over werkvormen en didactiek in de les,
  • Meer differentiëren op de individuele student , ICT biedt veel mogelijkheden. 

Slide 23 - Tekstslide

Wat neem je mee uit dit onderzoek en wat ga je daadwerkelijk toepassen?

Slide 24 - Open vraag

Geef het Eindonderzoek een cijfer.
110

Slide 25 - Poll