4M week 5 les 1

4M week 5 les 1
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

4M week 5 les 1

Slide 1 - Tekstslide

One of us is lying
testtime
timer
15:00

Slide 2 - Tekstslide

Unit 3 lesson 4
 Week 6 is the test of unit 3. So we wil finish that first. We will do excercises 30 to 32 together, then you will get some grammar and do the grammar excercises 34 and  35

Slide 3 - Tekstslide

Future
He is going to throw a party this weekend.

I will help you with your homework.

We are going to go to Italy next summer.

It will be fun!


Slide 4 - Tekstslide

Kijk maar naar het verschil:
Look at the dark clouds! It is going to rain!

Take an umbrella! It will rain!


Slide 5 - Tekstslide

will+hele ww

spontane plannen
beloftes
voorspelling zonder bewijs


am/are/is+going to+hele ww

plannen die vaststaan 
voorspelling met bewijs

Slide 6 - Tekstslide

Look at the difference:
I am going to throw a party this weekend.

I have nothing to do this weekend, maybe I will go shopping.

Slide 7 - Tekstslide

Wat gebruik je als je praat over een afspraak in de toekomst die vast staat?

Slide 8 - Woordweb

I think she.....the competition.
A
will win
B
is going to win

Slide 9 - Quizvraag

I promise I.....on time!
A
will be
B
am going to be

Slide 10 - Quizvraag

Tomorrow, we.....dinner at 8 p.m.
A
will have
B
are going to have

Slide 11 - Quizvraag

Ann.....you with your homework if you ask her.
A
will help
B
is going to help

Slide 12 - Quizvraag

Gerund
Je gebruikt de '-ing vorm' als een soort zelfstandig naamwoord:

 1. Als het onderwerp van de zin.
Example: Biking in the mall is forbidden. 

2. Na voorzetsels. (kastwoorden)
Example: She's fond of cycling.

3. Na werkwoorden die zeggen hoe je iets vindt. (like, love, hate, enjoy, etc.)
Example: I love going to the movies. 

Slide 13 - Tekstslide


Thanks for inviting me to the party!
A
Onderwerp
B
Werkwoorden (die zeggen hoe je iets vindt)
C
Voorzetsels

Slide 14 - Quizvraag


Smoking is forbidden in this school.
A
Onderwerp
B
Werkwoorden (die zeggen hoe je iets vindt)
C
Voorzetsels

Slide 15 - Quizvraag


I enjoy spending time with you.
A
Onderwerp
B
Werkwoorden (die zeggen hoe je iets vindt)
C
Voorzetsels

Slide 16 - Quizvraag

Now do 34 and 35

Slide 17 - Tekstslide

Tussendoor Se-tje
 2 feb ( morgen) heb je de kijk/luistertoets die 20% mee telt voor je eindcijfer

Slide 18 - Tekstslide

Next SE week
Next Se week you will have the test of One of us is lying and do your oral exam.

Slide 19 - Tekstslide

Speaking
-jij in gesprek met je docent
- 20 minuten
-gesprek over jezelf
-gesprekken uit je boeken

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Voorbereiding MO
Om je mondeling goed voor te bereiden gaan we oefenen in het B-werkboek met het onderdeel Speaking. De oefeningen zijn bedoeld voor in de klas dus moet je soms met een klasgenoot iets bespreken of oefenen dat gaat natuurlijk niet maar je kan altijd na de les samen oefenen via een meet!

Slide 29 - Tekstslide

Speaking
Je gaat naar je online boeken om lesson 1 van Speaking te maken. 

Slide 30 - Tekstslide

HW: voorbereiden MO
je gaat je persoonlijke gesprek voorbereiden, het gesprek gaat dus over jou, je hobbies, je gezin, je toekomst, je school op dit moment. Als huiswerk ga je verhaal schrijven. Natuurlijk stel ik in het gesprek vragen maar dat oefenen we later.

Slide 31 - Tekstslide